Welkom bij Schoolmakers

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Schoolmaakgerief 

Lees meer

Schoolmakers bloggen

Over Magisch Meesterschap

  • September 21st, 2016

Ik zat nieuwsgierig als Erasmusstudent in een Granadese aula voor mijn eerste les Spaanse […]

Spelen versus stilzitten?

  • September 19th, 2016

Spelen versus stilzitten?

Integratie derde kleuterklas en eerste leerjaar start in september.

door Lies Lambert, […]

Lees meer

Recente schoolsmakers

  • Welkom Joos!

Welkom Joos!

  • Oktober 21st, 2016

Schoolmakers is een nieuwe telg rijker: Joos Van Goethem.

Welkom Joos!

Joos is de jongste Schoolmaker […]

  • Uitdagingen in het onderwijs

Uitdagingen in het onderwijs

  • Oktober 19th, 2016

De scholen van het Katholieke net binnen het Mechelse organiseerden een boeiend debat over […]

Lees meer

lancering schoolmakers

Schoolmakers versterkt leerkrachten, directies, schoolbesturen, schoolgroepen, leerlingen, ouderverenigingen en andere onderwijsactoren, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Schoolmakers heeft expertise in het creëren of behouden van een stimulerend schoolklimaat. Wij werken steeds op maat. Samen zorgen we voor een gedragen visie, vruchtbare samenwerking en innovatieve leerkansen.

 

Lees meer