Aan de slag met het ROK

29 juni 2020

Inhoud

Het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) vormt de bril waardoor de Inspectie kijkt tijdens een doorlichting. De verwachting is dat iedereen in het schoolteam bekend is met het ROK. 

In deze workshop vertalen we het ROK naar de concrete context van jouw school. Het resultaat is een levend en gedragen document, dat de basis vormt voor een inschaling van de school. Wat loopt goed en wat kan beter? Door zich die vraag te stellen, krijg je zicht op (prioritaire) actiepunten.

Doelgroep

Te identificeren tijdens de online intake. Bijvoorbeeld: volledig schoolteam, vakgroepen, beleidsteam, …

Doelen

Na het volgen van deze sessie weet/kan/beheers je…Heb je een antwoord op deze vragen…

  • Je geraakt verder vertrouwd met het ROK
  • Je maakt de ‘kwaliteitsbeelden’ van het ROK concreet, zodat ze herkenbaar zijn voor jezelf en je collega’s. 
  • Je schaalt je school in op de kwaliteitsverwachtingen van het ROK.
  • Je beschikt over concrete actiepunten om verder mee aan de slag te gaan

Vorm van het aanbod

  • online intake
  • korte online bevraging deelnemers
  • workshops (aantal te bepalen tijdens intake)
  • online opvolggesprek

Interesse?

Mail info@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

In verbinding blijven met leerlingen hangt nauw samen met enerzijds hun welbevinden en anderzijds hun motivatie om met schoolwerk bezig te zijn.

Lydwin Bulckens geeft zeven tips om als leerkracht in verbinding te staan met de leerlingen.

https://buff.ly/3dsWfhz

Lannoo Teachers Day

Zijn onze kinderen en jongeren in crisis? Hoe benut je ten volle je talenten in uitdagende tijden?

Kortom, hoe pakken we de crisis in onderwijs aan om met volle goesting te blijven werken en leren? De experts geven jullie antwoord: https://buff.ly/3uK44bl

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be