Veilig klasklimaat

29 juni 2020

Inhoud

Een positieve relatie tussen leerkrachten en hun leerlingen (en bij uitbreiding tussen leerlingen onderling) vormt de basis van effectief gedragsmanagment en zal ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig en goed voelen. Dit is belangrijk in functie van leren en welbevinden en er zal  minder moeilijk hanteerbaar gedrag bij je leerlingen zijn. 

Maar hoe doe je dat? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? In deze sessie(s) staan we stil bij belangrijke (rand)voorwaarden om een veilig klasklimaat te realiseren aan de hand van de leerling-leerkracht-relatie.

Doelgroep

  • Leerkrachten basisonderwijs
  • Zorgleerkrachten 
  • Ondersteuners

Doelen

Na het volgen van deze sessie weet/kan/beheers je…Heb je een antwoord op deze vragen…

  • Je hebt kennis van enkele handvatten om een positieve relatie op te bouwen met jouw leerlingen.
  • Je weet hoe je een veilige relatie kan opbouwen met jouw leerlingen 
  • je bepaalt en formuleert op basis van aangereikte inhouden (eerste) stap(pen) om hier werk van te maken in jouw eigen klas

Interesse?

Contacteer ons op info@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

We dragen een warm hart toe aan leerlingen met beperkingen. Daarom zetten we graag deze partner-organisatie in de kijker: vzw Dyspraxis.

"Samen zorgen we ervoor dat DCD herkend en erkend wordt. Zoek ons op op http://www.dyspraxis.be of via Facebook."

Dit jaar kregen we er enkele nieuwe collega’s bij. Caroline Robert: "Ik wil met een systemische bril naar schoolorganisaties en schoolleiderschap te kunnen kijken in de toekomst. Verder ben ik samen met collega Yves de webinar rond effectief schoolleiderschap aan het vormgeven."

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be