Basisonderwijs Impactvol lesgeven

Voor welke thema’s kan je op Schoolmakers beroep doen?

Goede, doelgerichte instructie / werken in sporen

 • Hoe kan ik van bij de instructie al rekening houden met de verschillen in mijn groep?
 • Op welke manier kan ik mijn instructie zo efficiënt mogelijk laten verlopen?
 • Wat doe ik best in aanloop van mijn effectieve instructie?
 • Op welke manier organiseer ik mij best na het geven van mijn instructie?

Klasdoorbrekend werken en co-teachen

 • Co-teachen of klasdoorbrekend werken, hoe begin je eraan?
 • Wat zijn voorwaarden om van start te gaan?
 • Welke verschillende vormen bestaan er?
 • Wat zijn de effecten of voordelen, zowel voor leerkracht als kind?

Universal Design for Learning

 • Waarvoor staat UDL?
 • Wat is de visie erachter?
 • Hoe kunnen we hier rekening mee houden/op inzetten binnen onze klaspraktijk?

Breed evalueren/feedback

Elke dag evalueren we. Vaak roepen die evaluaties vragen op.
Evalueer ik wel wat ik moet evalueren? Hoe hou ik dat haalbaar? Hoe betrek ik mijn leerlingen meer?
Ik hop van evaluatie naar evaluatie. Ik meet en weeg, maar mijn leerlingen leren er te weinig van.
Wat als … de ene leerling meer ondersteuning nodig heeft om te tonen wat ie kan? Is dat nog wel eerlijk? En mag dat wel?
Voor veel leerlingen staat evalueren gelijk aan stress, saaiheid en/of geklaag en gezucht. Hoe maak ik mijn evaluaties motiverend?
Het zijn maar enkele van de talrijke vragen rond evaluatie.


Samenwerkend leren en leren samenwerken

Groepsopdracht, co-creatief werken, coöperatie … we schudden als leraar de opdrachten vlotjes uit onze mouw en zien snel alle kansen en mogelijkheden die ermee gepaard gaan. Alleen is dit wel zo simpel als het lijkt? Mogen we aannemen dat leerlingen kunnen samenwerken? Neen!

Samenwerken moet je leren. Met dit aanbod krijg je inzichten en tips om leerlingen te leren samenwerken.


Differentiëren

 • We hebben het vaak over differentiëren maar wat werkt nu echt en wanneer werkt het echt?
 • Wat zijn concrete voorbeelden?
 • Hoe kunnen we dat ook waar maken met kleinere lokalen?
 • Hoe kunnen we hier ook inzetten op klasdoorbrekend werken of co-teachen?
 • Co-teachen: hoe begin je daaraan?
 • Hoe kan ik differentiëren binnen het kader van Directe Instructie

Zelfsturing en eigenaarschap

De voorbije periode leerde ons veel over onderwijs. Eén van de lessen: wie al goed zelfstandig kan werken, overwint de corona-obstakels. Alles in de maatschappij evolueert en nu sneller en grootser dan ooit tevoren. Levenslang leren is dan ook van levensgroot belang. Alleen is het niet vanzelfsprekend. Om levenslang te kunnen leren heb je zelfsturende vaardigheden nodig. Leerlingen die zelfstandig aan de slag kunnen, dat biedt rust, overzicht en structuur.

Zelfsturing is geen aangeboren eigenschap. Het vraagt een stapsgewijs leerproces waarbij de leerling niet enkel kennis krijgt aangeleerd, maar ook strategieën om met die kennis aan de slag te gaan en deze verwerkingsprocessen ook in andere contexten te gebruiken.

 • Hoe versterken we de zelfsturing van leerlingen?
 • Hoe zetten we in op eigenaarschap van leerlingen?
 • Hoe bouwen we dit op doorheen de jaren?
 • Hoe kan team- en co-teaching bijdragen tot versterkte zelfsturing?
 • Hoe kunnen we binnen de bestaande structuur toch werken aan het zelfsturend vermogen van leerlingen?
 • Hoe kunnen we zelfsturing bevorderen in onze schoolcontext?

Welke begeleidingsvormen biedt Schoolmakers aan?

 • In een adviesgesprek helpen we je om een analyse te maken van de situatie en te komen tot een plan van aanpak. We nemen daarbij een coachende oplossingsgerichte houding aan en doen ook graag een inhoudelijke inbreng. Adviesgesprekken organiseren we individueel of met een kernteam.
   
 • Een interactieve lezing biedt achtergrond en kader, zorgt minstens voor goede kennismaking met het thema. Deelnemers raken geïnformeerd en geïnspireerd, en gaan soms kort met elkaar in gesprek. De groepsgrootte kan gaan tot 500 deelnemers.
   
 • Een workshop of vormingstraject biedt achtergrond, kader, praktijkuitwisseling en oefeningen. Leidt tot competentieontwikkeling. Een traject zorgt ervoor dat competenties meer verankerd raken bij de deelnemers en in de school. De groepsgrootte bedraagt tot 25 deelnemers. Opsplitsen van het schoolteam in parallelle vormingsgroepen is mogelijk.
   
 • Een begeleidingstraject op maat rond een specifieke uitdaging van je school, draagt bij tot de ontwikkeling van je school, tot een effectieve aanpak van de uitdaging in kwestie, tot gedragenheid bij het schoolteam en een gepaste fasering van een eventuele verandering. We versterken dan niet enkel de deelnemers aan het traject, maar bekijken ook samen met het beleid hoe een aanpak van de uitdaging een duurzame plaats kan krijgen binnen de schoolwerking, en de rol van het beleid daarbij. De groepsgrootte varieert naargelang de uitdaging. Voor sommige uitdagingen kan het nuttig zijn om het hele schoolteam te betrekken.
   
 • Individuele coaching en groepscoaching richt zich op de individuele ontwikkeling of de ontwikkeling van een specifieke kleine groep in je school. Het nodige aantal coachingsessies is afhankelijk van de noden.
   

Hoe we te werk gaan

 1. We contacteren nadat je je (aan)vraag hebt doorgestuurd. Zie onderaan deze webpagina.
 2. We houden een (virtueel) intake-gesprek. Op basis daarvan werken wij een voorstel uit.
 3. We organiseren een nulmeting op je school: in welke mate is het thema reeds aanwezig op je school?
 4. We voeren de afgesproken opdrachten uit.
 5. We houden een evaluatiegesprek om te bekijken of de verwachtingen zijn ingelost.

Schoolmakers die zich hierin engageren

Contacteer ons met je (aan-)vraag!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Wil je graag deelnemen aan het congres ‘Samen Leersprongen maken’? Schrijf je dan in: https://event.schoolmakers.be/

We willen inzetten op het versterken van de ondersteuners die nog weinig tot geen ervaring hebben binnen onderwijs. We bieden hen een ‘masterclass onderwijs’ aan om eerst en vooral gewoon te worden aan de ‘taal binnen onderwijs’.

https://buff.ly/3BwpwUj

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be