Kwaliteitsvolle organisatie

Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling werkt het best als het schoolteam ervan doordrongen is. Cruciaal daarbij is het besef dat kwaliteitszorg betrekking heeft op de hele schoolorganisatie: op de pedagogisch-didactische processen, op het personeelsbeleid, op de processen van overleg en besluitvorming, op de ICT-implementatie en de digitalisering, op de infrastructuur-ontwikkeling, ….
In een kwaliteitsvolle organisatie is inzetten op praktijkgericht onderzoek een belangrijke troef. Praktijkgericht onderzoek is echter ook een handige hefboom om jezelf als professional en je school staande te houden in een uitermate beweeglijke omgeving zoals die van het onderwijs.

Voor welke kwesties kan je op Schoolmakers beroep doen?

 • Hoe vertalen we het Referentiekader Onderwijskwaliteit naar een instrument dat bruikbaar is voor ons team?
 • We willen als school de regie van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg in eigen handen nemen. Hoe organiseren we dit?
 • Hoe kunnen we als school gebruik maken van data om op een geïnformeerde en gerichte manier onze kwaliteit te blijven verbeteren?
 • Hoe werken we aan onze datageletterdheid?
 • Hoe kunnen we evaluaties systematischer inplannen en hier het hele team bij betrekken?
 • We starten in onze school vele mooie projecten op, maar hebben moeite om deze te borgen. Hoe lossen we dit op?
 • Op welke manier kunnen we externen (de verschillende stakeholders) betrekken bij onze kwaliteitszorg?
 • Hoe zorgen we voor meer gelijkgerichtheid en minder eilandjes in de manier waarop we onze onderwijsvisie realiseren?
 • Hoe kunnen we de kernprocessen in onze school (nog) efficiënter organiseren?
 • Hoe maken we werk van een (nog) professioneler professionaliseringsbeleid?
 • Hoe versterken we ons personeelsbeleid op vlak van werving, aanvangsbegeleiding, professionalisering, evaluatie en motivatie?
 • Hoe nemen we het probleem van het dalende leerlingenaantal in onze school eens grondig onder de loep?
 • De vergaderingen op onze school duren te lang en zijn weinig effectief. Hoe kunnen we onderzoeken wat beter zou werken voor onze school?
 • Hoe bewaken en versterken we het welbevinden van de leerkrachten?
 • Hoe bevragen we hoe leerkrachten en andere medewerkers ontwikkelingen op de school ervaren?
 • Hoe gaan we best in dialoog met ouders om samen mee school te maken?
 • Hoe zorgen we voor een organisatiestructuur die afgestemd is op de visie en doelen van de school?
 • Hoe zorgen we voor een de heldere omschrijving van verantwoordelijkheden van alle overlegstructuren in de school?
 • Hoe versterken we voor de efficiëntie van de procedures die op de school gangbaar zijn?
 • Hoe laten we effectief teamwerk tot stand komen?
 • Hoe richten we onze (nieuwe) schoolinfrastructuur op een visie-ondersteunende manier in?
 • Hoe komen we tot een passend ICT-beleidsplan?
 • Hoe zorgen we voor een kwaliteitsvolle uitvoering van het ICT-beleid.

Welke begeleidingsvormen biedt Schoolmakers aan?

 • In een adviesgesprek helpen we je om een analyse te maken van de situatie en te komen tot een plan van aanpak. We nemen daarbij een coachende oplossingsgerichte houding aan en doen ook graag een inhoudelijke inbreng. Adviesgesprekken organiseren we individueel of met een kernteam.
 • Een interactieve lezing biedt achtergrond en kader, zorgt minstens voor goede kennismaking met het thema. Deelnemers raken geïnformeerd en geïnspireerd, en gaan soms kort met elkaar in gesprek. De groepsgrootte kan gaan tot 500 deelnemers.
 • Een workshop of vormingstraject biedt achtergrond, kader, praktijkuitwisseling en oefeningen. Leidt tot competentieontwikkeling. Een traject zorgt ervoor dat competenties meer verankerd raken bij de deelnemers en in de school. De groepsgrootte bedraagt tot 25 deelnemers. Opsplitsen van het schoolteam in parallelle vormingsgroepen is mogelijk.
 • Een begeleidingstraject op maat rond een specifieke uitdaging van je school, draagt bij tot de ontwikkeling van je school, tot een effectieve aanpak van de uitdaging in kwestie, tot gedragenheid bij het schoolteam en een gepaste fasering van een eventuele verandering. We versterken dan niet enkel de deelnemers aan het traject, maar bekijken ook samen met het beleid hoe een aanpak van de uitdaging een duurzame plaats kan krijgen binnen de schoolwerking, en de rol van het beleid daarbij. De groepsgrootte varieert naargelang de uitdaging. Voor sommige uitdagingen kan het nuttig zijn om het hele schoolteam te betrekken.
 • Individuele coaching en groepscoaching richt zich op de individuele ontwikkeling of de ontwikkeling van een specifieke kleine groep in je school. Het nodige aantal coachingsessies is afhankelijk van de noden.

Hoe we te werk gaan

 1. We contacteren nadat je je (aan)vraag hebt doorgestuurd. Zie onderaan deze webpagina.
 2. We houden een (virtueel) intake-gesprek. Op basis daarvan werken wij een voorstel uit.
 3. We organiseren een nulmeting op je school: in welke mate is het thema reeds aanwezig op je school?
 4. We voeren de afgesproken opdrachten uit.
 5. We houden een evaluatiegesprek om te bekijken of de verwachtingen zijn ingelost.

Schoolmakers die zich hierin engageren

Contacteer ons met je (aan-)vraag!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Laurens maakt deel uit van 2 themateams, die zich focussen op enerzijds het didactische luik en anderzijds op digitalisering. Thema’s waar Laurens niet alleen een ruime ervaring in opgebouwd heeft, maar ook dagelijks op zijn school mee in aanraking komt.

https://buff.ly/3uYk7CO

Wil je graag deelnemen aan het congres ‘Samen Leersprongen maken’? Schrijf je dan in: https://event.schoolmakers.be/

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be