Procesbegeleiding & organisatieontwikkeling

Schoolmakers is expert in langlopende begeleidingen in het kader van diepgaande hervormingen en herstructureringen, zoals de opstart van innovatieve scholen, (hoge-)schoolfusies of curriculumontwikkeling. We faciliteren de dialoog tussen diverse betrokkenen, creëren ruimte voor innovatief denken en begeleiden stap voor stap de opmaak van een actieplan. Zo komen we samen tot duurzame verandertrajecten en gedragen oplossingen.

 

 


Een greep uit de procesbegeleidingen van Schoolmakers:

 • Wat als we van twee scholen één willen maken?
 • In het curriculum dat onze leerlingen in de eerste graad doorlopen, willen we meer aandacht voor keuzevrijheid en autonomie. Welke stappen kunnen we hierin zetten?
 • Ik heb een schitterend idee maar hoe krijg ik de collega’s mee? Hoe realiseer ik een draagvlak voor nieuwe initiatieven?
 • Onze campus (basis en secundair) wil omschakelen van een structuur van 2 x 6 leerjaren naar 3 x 4. Hoe doen we dat?
 • Onze schoolwerking wordt steeds meer ingebed in de scholengroep en in de buurt. Hoe maken we de samenwerking op zo’n grote school waar? Hoe overleggen we kwaliteitsvol met alle partners?
 • We willen onze missie en ons pedagogisch project hertekenen. Waar starten we?
 • De inspectie gaf ons heel wat werkpunten mee. Hoe pakken we dit aan?
 • Een nieuwbouw of een grondige renovatie van een campus. Hoe organiseer ik inspraak bij het ontwerp van de leerplek?
 • Hoe versterken we het beleidsvoerend vermogen van onze school?
 • Onze school staat onder immense druk, zowel intern als extern. Hoe gaan we hiermee om? Hoe maken we samen positieve keuzes? En hoe verantwoorden en communiceren we die keuzes?
 • Hoe komen we tot een schoolbeleidsplan dat alle belangrijke facetten behelst?
procesbegeleiding

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief