Leerlingenbegeleider als Zwitsers zakmes

De leerlingenbegeleider en zorgcoördinator hebben middenin de driehoek leerlingen-ouders-leerkrachten een unieke, maar complexe positie.
Ze kunnen een heel grote impact hebben als hun mandaat en positie helder zijn en hun polyvalentie effectief wordt ingezet.
In de realiteit toont deze evenwichtsoefening zich evenwel minder vanzelfsprekend en liggen de valkuilen van rolverwarring of ongemakkelijke spreidstanden op de loer.

Op deze vormingsdag focussen we ons op een aantal rollen en functies die voor de leerlingenbegeleider zijn weggelegd.

Op basis van de ervaringen van de deelnemers bekijken we de mogelijkheden om van leerlingenbegeleiding een krachtig instrument te maken.

Via dit formulier kan je inschrijven.

Gedetailleerd programma

8.30 u.: ontvangst met koffie 

9.00 u.: check-in

9.30 u.: persoonlijk meesterschap ( Dagmar Sels van Alba)

In deze workshop staan we stil bij wie jij bent als leerlingbegeleider. We onderzoeken samen verschillende en persoonlijke visies op het leerlingbegeleiderschap. Vanuit welk beeld voer jij deze functie uit? Wat van jezelf neem je mee in deze rol? Hoe gaat het met jou daarbinnen? Wat of wie heb je nodig om je ondersteund te voelen in het tegemoetkomen aan dat beeld?

Al doende gaan we op zoek naar jouw antwoorden op deze vragen.

12.00 u.: lunch 

13.00u: leerlingenbegeleider in het systeem ( Stijn Rooms van Schoolmakers)

Als leerlingenbegeleider maak je deel uit van een systeem. Dat systeem beïnvloedt jouw functie en jij beïnvloedt het systeem.
In deze workshop gaan we vanuit een systemische benadering op zoek naar de verschillende rollen en mandaten, en kijken we hoe je de polyvalentie effectief kan inzetten. 

15.30 u.: check-out 


Schrijf hier in: formulier

Prijs

€ 150 incl. broodjeslunch

Plaats van afspraak: Alba vzw, Brusselsesteenweg 78, 3020 Herent.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is not available at the moment.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be