Schoolmaker in de kijker! Bert aan het werk

28 april 2017

“Zo’n hervorming is een leerproces waarbij de collega’s samen nadenken over wat kan veranderen en hierin onderweg keuzes maken.”

Wie zijn de Schoolmakers? Waar zijn ze mee bezig? Ontdek het hier. Vandaag in de spotlights:
Bert Smits

Bert – curriculumhervorming

Ik werd gecontacteerd door de directie van een Vlaamse hogeschool die een van haar opleidingen drastisch zag dalen in studentenaantal. De opleiding situeerde zich in een veranderend arbeidsmarktsegment en bleek daar onvoldoende op afgesteld. Resultaat: weinig voeling met haar studenten en het werkveld. De vraag was dus om vanuit een herprofilering een nieuw curriculum te ontwikkelen om zo snel meer studenten aan te trekken.

Belangrijk is dat bij zo’n curriculumhervorming de ganse opleiding betrokken wordt. Een valkuil is om met een paar groepjes aan de slag te gaan die vooral hun eigen ding doen waardoor je de mensen niet mee hebt. Zo’n hervorming is een leerproces waarbij de collega’s samen nadenken over wat kan veranderen en hierin onderweg keuzes maken.

Om te beginnen moet je vaststellen wat er misloopt en waar de grootste uitdaging ligt. In dit geval had de studentendaling te maken met een zwakke profilering. Waarom zou een student voor dat studietraject kiezen? Een opeenstapeling aan relevante vakken creëert nog geen samenhangende opleiding. Vervolgens denk je na over de gewenste toekomst, waar je naartoe wil. We hebben veel studenten en docenten één op één bevraagd en geïnterviewd waardoor we ongelofelijk veel info uit vanuit zeer diverse groepen kregen. Vervolgens hebben we deze input verzameld in een krant met daarin artikels over deze omgevingsanalyse, inclusief citaten. Van daaruit maak je een sprong naar de toekomst. Stel je deze opleiding voor in 2020, wanneer de omgevingsanalyse van vandaag tot positieve oplossingen heeft geleid. Hoe ziet de opleiding er dan uit? Wie loopt hier rond? Maar evengoed: wat doen we nu al goed? Vanuit die uitgangspunten wilden we het curriculum vorm geven.

Uit zo’n denkoefening destilleer je een aantal werkprincipes waarover iedereen het eens is, waarna verschillende groepen instaan voor de concrete uitwerking. Zoals bijvoorbeeld vertrouwen geven aan iedere student vanaf dag één, in plaats van je eerst te moeten bewijzen. Heel de opleiding moest dit principe belichamen. Dit resulteerde in een professionele leergemeenschap waar docenten en studenten samen aan de slag gaan.

Daarnaast kwamen we tot de vaststelling dat het beroep waarvoor de opleiding diende totaal herdacht was. Omdat het werk veranderd was, moest de opleiding uiteraard volgen. Met welke competenties zou een pas afgestudeerde bachelor zich vandaag moeten profileren op de arbeidsmarkt? En hoe kunnen die via de opleiding verworven worden? Met welke kritische beroepssituaties wordt zo iemand vandaag geconfronteerd? We vertrokken dus vanuit een realistische en authentieke context, van waaruit we de opleiding opbouwden. Zo ontstonden uiteindelijk thematische clusteropdrachten gebonden aan een werkveld, naast de basisleerlijn. Het heeft de opleiding aantrekkelijker gemaakt: de studenten kregen het gevoel zinvol en nuttig bezig te zijn met een opleiding waarvan ze het beroep makkelijk aanvoelden.

Het ganse proces heeft zo’n anderhalf jaar geduurd. Belangrijk is om voortdurend vanuit het grote geheel te vertrekken en het overzicht te bewaren en niet iedere discussie van bij aanvang in kleine splintergroepjes te voeren. Daarom is een interne regiegroep van cruciaal belang: zij ontwerpen het proces en hakken hierin knopen door zonder inhoudelijk te willen sturen. Zij zijn de begeleiders in verandering: een breed bedragen groep die de verandering moet belichamen, liever niet alle usual suspects, er mogen gerust wat sceptici tussen zitten, dat is zelfs beter. Indien je de kritische stemmen niet betrekt, creëer je geen draagvlak.

Save

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be