Schoolmaker in de kijker! Jan aan het werk

15 juni 2017

“We moeten in een vroeg stadium een positief onderwijsantwoord geven aan jongeren die anders in de toekomst dreigen af te haken.”

Wie zijn de Schoolmakers? Waar zijn ze mee bezig? Ontdek het hier.
Vandaag in de spotlights: Jan Royackers

Jan – tienerscholen

Schoolmaker Jan begeleidt de oprichting van de Brusselse Tienerschool. De twee initiatiefnemende directeurs (van vzw Sint-Goedele en vzw Heilige Familie) vonden het huidige onderwijssysteem niet aangepast aan de Brusselse superdiversiteit. Bovendien merkten ze dat de overgang van lager naar secundair onderwijs zeer bruusk verloopt. Ze zochten out of the box naar alternatieven. Samen met hun medewerkers deden ze inspiratie op in de Nederlandse tienercolleges. Een totaal andere opdeling: in plaats van ons huidige systeem van 6 jaar lager onderwijs en 6 jaar secundair, werken zij met doorlopende leerlijnen. Lagere school – Tienerschool –Middelbare school dus. Volgens dit concept maken jongeren een oriënteringsfase door die langer duurt en reeds begint vanaf het vijfde leerjaar. Ze komen in contact met alle verschillende studiedomeinen, waarna ze een studiekeuze maken. Het vergt echter een andere aanpak van leerlijnen, jaarplannen, eindtermen en curricula. De directeurs waren erg enthousiast. en schreven een Blauwdruk voor de Brusselse Tienerschool. De Brusselse minister van Onderwijs stapte mee in het verhaal. De Blauwdruk is een erg solide plan met input van erg diverse actoren: onderwijsspecialisten, onderzoekers en academici. Het plan is om twee tienerscholen in Brussel op te richten: één in Schaarbeek en één in Anderlecht. Schoolmakers kreeg de vraag om bij te dragen aan de praktische uitrol van de Blauwwdruk.

Jan vertelt: Ik ben vroeger leerlingenbegeleider geweest in de eerste graad van een secundaire school en ken de problemen die de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs met zich meebrengt, zowel op vlak van welbevinden als op vlak van leren. Ook het feit dat ik heb les gegeven in Schaarbeek, geeft me een realistisch beeld op Brussels onderwijs. Ik werd naar voren geschoven als procesbegeleider en nam de taak met veel goesting op. Daartoe werd een Gemeenschappelijke Ontwikkelgroep (GOG) opgericht. ‘Gemeenschappelijk’, omdat ze de fundamenten legt voor de beide Tienerscholen. Tot de ontwikkelgroep behoren zowel leraren van het lager als het secundair onderwijs, onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel, directeurs van de betrokken scholen, docenten en studenten van Odisee en de VUB en pedagogisch begeleiders. We splitsen vaak op in kernteams die deelaspecten uitwerken.

We doen enerzijds aan curriculumontwikkeling, anderzijds denken we na over hoe we dat alles beleidsmatig moeten vormgeven: welke randvoorwaarden moeten vervuld worden om deze nieuwe  didactiek te doen werken?

Het curriculum legt sterk de nadruk om vakoverstijgend en thematisch werken. Er is ook ruimte veel ruimte voor differentiatie en persoonlijke begeleiding, steeds met het oog op een grotere zelfstandigheid van de leerling. Doordat dit alles tegelijkertijd gebeurt, heb je iemand nodig die voortdurend het overzicht behoudt en het proces bewaakt. Dat is mijn taak als Schoolmaker: faciliteren, bruggen bouwen, netwerk en draagvlak creëren. We komen om de twee weken met de ontwikkelgroep samen, zo’n voormiddag moet ongelofelijk efficiënt en oplossingsgericht verlopen. Om drie uur productief te vergaderen heb je meer dan een dag voorbereiding nodig. Uiteindelijk moet ik mezelf overbodig zien te maken. Zo zal ik het komende jaar vooral mee vorm geven aan het opleidingstraject aan toekomstige leerkrachten van de tienerschool en de toekomstige coördinator coachen. Ik streef ernaar dat de school zelfstandig verder kan.

Tegen 1 september 2018 moet de tienerschool in Anderlecht haar deuren openen, Schaarbeek volgt dan een jaar later. Een dergelijk project functioneert niet van de ene op de andere dag als een autonome machine, maar je kan er wel gecontroleerd en stapsgewijs naartoe werken.

Vandaag verlaten veel te veel Brusselse jongeren de school zonder diploma. We moeten in een vroeg stadium een positief onderwijsantwoord geven aan jongeren die anders in de toekomst dreigen af te haken. Elke jongere draagt talenten in zich mee, die we in de Tienerschool willen doen schitteren. Je merkt heel duidelijk dat er in Brussel een groot draagvlak is voor nieuwe initiatieven, ook leerkrachten voelen de grenzen van het huidige systeem. Tijd om deze in vraag te stellen en te luisteren naar wat de toekomst ons influistert.

Benieuwd naar het concept van een tienerschool? Lees hier meer. Of neem een kijkje op de website van de Tienerscholen Brussel.

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be