Zomeraanbod Schoolmakers

18 mei 2022

Schoolmakers blijft ook dit jaar Vlaamse zomerscholen ondersteunen en engageert zich in te zetten op duurzame professionalisering.

Ons ervaren team werkte een aanbod uit voor de verschillende doelgroepen.

Heb je interesse in een workshop? Mail dan even naar zomerscholen@schoolmakers.be met de titel van het aanbod en we helpen je graag verder! Of vul hier het inschrijvingsformulier in.

Lesgevers en begeleiders

Taalontwikkelend lesgevenDe zomervakantie versus taalachterstand, hoe pak je dat aan op jouw zomerschool? Tijdens de zomervakantie vergroot de taalachterstand voor heel wat kinderen en jongeren. Net daarom vormt ook dit jaar taal een rode draad doorheen de zomerscholen zodat leerlingen taalkrachtig aan de start van het nieuwe schooljaar staan. Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van jouw zomerschoolleerlingen zonder de lat te laten zakken? Hoe creëer je een krachtige taalleeromgeving en bovenal, hoe zet je maximaal in op taalontwikkelend lesgeven? Dit aanbod overlaadt je met concrete tips en handvaten.
Welzijn op de zomerschoolWelbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen, goed in je vel zitten en een aangename sfeer is iets waar we allemaal deugd van hebben. We gaan op zoek naar de betekenis van welbevinden voor de kinderen en de begeleiders van de zomerschool. We brengen factoren in kaart die welbevinden op verschillende niveaus positief beïnvloeden. Je gaat naar huis met een hoop praktische tips voor het ontwerpen en begeleiden van je zomerschool met welbevinden als basis. 
Omgaan met diversiteit in leren: differentiëren op de zomerschool Kinderen verschillen op heel wat vlakken. Gelukkig maar! Omgaan met deze verschillen stelt lesgevers vaak voor uitdagingen. We kunnen tips en handvaten geven voor lesgevers om verschillen tussen kinderen maximaal te benutten en hun talenten te laten botvieren. Aan de hand van voorbeelden verheldert Esther hoe jij tijdens jouw zomerschool kan differentiëren door kleine ingrepen toe te passen.
Motiveren van tieners (verhogen schoolse betrokkenheid) Hangende hoofden, te grote hoodies, zuchten en onderuitzakken, soms lijken tieners niet in beweging te krijgen. We onderzoeken hoe we deze jongeren kunnen motiveren en hoe we hun schoolse betrokkenheid kunnen verhogen. Je krijgt concrete tips om je aanpak en inhoud af te stemmen op deze specifieke, uitdagende, maar o zo leuke doelgroep. 
Verwelkomen van leerlingen met een vluchtverhaalWe worden opnieuw geconfronteerd met een toestroom van vluchtelingen in onze scholen en onze maatschappij. De taalbarrière zorgt voor extra uitdagingen voor de relaties in de klas. Leerlingen met een vluchtverhaal hebben vaak trauma opgelopen, dit kan resulteren in onvoorspelbaar, heftig emotioneel gedrag. Als leerkracht weet je niet altijd goed hoe je dit gedrag moet kaderen of hoe je best reageert.

In deze training krijg je tips voor het verwelkomen deze leerlingen.  
Wat doe je de eerste dagen, hoe zorg je ervoor dat de leerling zich veilig voelt in de groep, hoe maak je zonder taal verbinding, hoe bevorder je de groepsdynamiek na deze verandering?
Wat betekent trauma? Wat doet het met een persoon en hoe kan je best reageren op onverwacht gedrag? 

Doelgroep
Zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en iedere andere onderwijsprofessional met een groot hart voor leerlingen met een verhaal. 
Evalueren op jullie zomerschoolOok op jouw zomerschool wordt er geëvalueerd. Evaluatie staat in het teken van het bepalen van de beginsituatie, het opvolgen van de vorderingen en het doorspelen van de noodzakelijke info naar de school van het volgende schooljaar. Evalueren kan op tal van manieren, met een waaier aan evaluatietools. Evaluatie is het doeltreffendst wanneer die geïntegreerd deel uitmaakt van het zomerschoolprogramma en geen onrealistische hoeveelheid tijd (van lesgever en leerling) in beslag neemt.

Coaching van organisatoren & coördinatoren bij…

selectie en werving van medewerkers“Geen zomerschool zonder een krachtig team van vrijwilligers!” Dat is het uitgangspunt van deze sessie. Het werven van de juiste medewerkers is een bijzondere uitdaging. Wie zoek je? Waar vind je hen? Wat mag je verwachten van jouw vrijwillligers? In deze workshop krijg je een pak tools en handige informatie ide je op weg helpen jouw ideale team samen te stellen.
hoe ouderbetrokkenheid leersprongen bevordertEen zomerschool oprichten doe je omdat je begaan bent met het welbevinden van onze kinderen/jongeren, omdat je hen leerkansen wil aanbieden en de kans wil geven leersprongen te maken. Je doet het omdat je kinderen wil zien groeien en bloeien. Een belangrijk aspect in het maken en verduurzamen van deze leersprongen de verbinding maken tussen de zomerschool en de context van het kind/de jongere. Communicatie mét en betrokkenheid van de context/ het gezin is immers van onschatbare waarde om o.a. de motivatie van het kind/jongere hoog te houden en de duurzaamheid van een traject binnen een zomerschool te verhogen. 

Maar hoe maak je die verbinding? Welke zaken kan je beïnvloeden en sturen, tegen welke muren kan je lopen? In deze workshop gaan we dieper in op enkele do’s en dont’s bij het creëren van een brug tussen de school en het gezin.
organisatie van de startdag met je teamWist je dat een sterke start, niet alleen voor een krachtige zomerschool zorgt maar bovenal propvol opportuniteiten zit? Een startdag is een moment dat plaatsvindt voor de start van jouw zomerschool en is hét uitgelezen event om iedereen samen te brengen. Vaak is dit ook de eerste dag waarop jouw team elkaar en jou als organisator voor het eerst ontmoet.

Jouw startdag is het uitgelezen moment om je team te laten kennismaken met jouw zomerschool, met de missie en visie, het moment waarop informatie gedeeld wordt, materiaal uitgewisseld, afspraken gemaakt en meer. Maar wist je ook dat je van deze dag gebruikt kan maken om samen met jouw team het programma van jouw zomerschool vorm en inhoud te geven? Meerdere vliegen in een klap. Schoolmakers begeleidt jou om van jouw startdag een topdag te maken.
de evaluatie van je zomerschool Na afloop van de zomerschool is het opportuun om een eigen evaluatie uit te voeren van de zomerschool en de effecten ervan op de leerlingen te meten. De bevindingen van deze evaluaties kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van een volgende editie van de zomerschool naar een hoger niveau te tillen. Hoe pak je zelfevaluaie aan? Wanneer start je hiermee en welke gegevens verzamel je? In deze sessie begeleiden we stap voor stap doorheen dit proces.
het coachen van je lesgevers & begeleiders (in het omgaan met kwetsbare jongeren)Het inrichten en faciliteren van zomerscholen is één van de oplossingen om onderwijsongelijkheid proactief te bevorderen. Er zijn echter nog heel wat uitdagingen.Vraag jij je ook af hoe je dat het beste aanpakt: kwetsbare jongeren versterken tijdens jouw zomerschool? Tijdens deze sessie ondersteunen we lesgevers en begeleiders in hoe optimaal omgaan met jouw doelgroep om hen bovenal hun maximum potentieel laten beleven. 
Veel werk! Weinig tijd? Hoe hou je het overzicht, je enthousiasme warm en het hoofd koel?Als coördinator van een zomerschool dien je op korte tijd veel te organiseren in samenwerking met vele betrokkenen vanuit verschillende organisaties. Je leidt een mooi project, waarin veel (zonne)energie en goesting zit, maar die bruisende energie kan ook wel eens tot chaos leiden. Heb je behoefte aan een eenvoudig systeem om overzicht te houden? Of wil je een sparring partner die mee naar de prioriteiten kijkt? In een online coachingsgesprek kunnen we concreet meedenken met wat jij nodig hebt en ga je snel terug met een helder hoofd aan de slag! 
Laat jouw lesgevers en begeleiders leren van elkaar! Zelfs in die korte periode van de Zomerschool is het fijn dat je begeleiders en lesgevers kunnen leren over hoe ze bezig zijn én dat ze met vragen (hoe pak ik dt nu best aan?!) ergens terecht kunnen. Ons advies is: organiseer intervisiemomenten, waarin ze van èlkaar kunnen leren. Contacteer ons voor een professionele intervisiebegeleider op jouw Zomerschool of leer in een begeleiding-op-maat hoe jullie dit zelf kunnen opnemen met enkele van jullie meer ervaren lesgevers/begeleiders. 
Diversiteit en cultuursensitief werkenZomerscholen brengt een bonte mengeling aan leerlingen en ouders samen. Deze diverse mix behendig benaderen maakt deel uit van jouw project. Na afloop van deze sessie beschik jij over krachige tools en handvaten om cultursensitief werken te optimaliseren op jouw zomerschool.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be