Differentiatie in de klas. Differentiatie op de toets?

23 oktober 2018

Het onderwijs staat voor de toenemende uitdaging om zo goed mogelijk rekening te houden met de verschillen onder de leerlingen. Die zijn er en vallen niet meer weg te denken uit onze klaslokalen. Tegelijk raken verschillende differentiatieprincipes meer en meer ingebed in de klaspraktijk.

Maar dan rijst een belangrijke vraag: als we differentiëren in onze lessen, hoe zit dat dan met evaluatie? Is het haalbaar, nuttig en wenselijk om gedifferentieerd te gaan evalueren?

Binnen het brede spectrum van differentiatiemogelijkheden op vlak van competenties, voorkeuren en ondersteuningsnoden bij leerlingen neemt ook meertaligheid een steeds prominentere rol in.

In dit artikel (verschenen in Impuls, tijdschrift voor onderwijsbegeleiding) gaan Fauve De Backer en Jan Royackers dieper in op differentiatieprincipes die al vaak worden toegepast en die we ook kunnen doortrekken naar de evaluatie. Ze zoomen eerst in op differentiatie en breed evalueren en lichten de wettelijke verplichtingen toe. Daarna richten ze zich op één specifieke groep van leerlingen: zij die thuis een andere taal spreken dan de schooltaal. Scholen en schoolteams raken overtuigd dat het positief benutten van meertaligheid een meerwaarde heeft. Leerkrachten doen hun uiterste best om in te spelen op de talige diversiteit van hun leerlingen. In het laatste deel van dit artikel kijken ze daarom naar enkele van de resultaten uit het MuLAE-onderzoek (Mulilingual Assessment in Education). Dat is een onderzoek van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWOOPR2015003901), uitgevoerd door de vakgroep Taalkunde en het Steunpunt Diversiteit & Leren van de Universiteit Gent (De Backer, Van Avermaet, & Slembrouck, 2017).

Lees hier het volledige artikel.

Meer weten? Mail jan@schoolmakers.be

Deze blog verscheen ook op de website van Leren Differentiëren, een e-course voor leraren secundair onderwijs die zich willen verdiepen in differentiatie.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

"Ouders willen soms dat de zaken sneller gaan dan mogelijk is voor de school. Het Participatiehuis kan die verwachtingen in de juiste context helpen plaatsen.”

Fijn overzicht van @klasse_be rond de verschillende niveaus van ouderparticipatie op school. https://t.co/3Fe1mgLVqK

Onderpresterende leraren... @vanhf_j en Loth Van Den Ouweland wijzen ook op de rol van de schoolleider en het belang van een feedbackcultuur @schoolmakers https://t.co/cyo5ZwVhtd

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2019 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be