Van nascholingsplan naar professionaliseringsbeleid

17 juni 2019

Omschrijving van het aanbod

Bij professionalisering is het eerste wat in je opkomt: een nascholing volgen. Het kan echter heel wat meer betekenen. Onderwijs is meer dan ooit teamwerk, waarbij gericht inzetten van professionalisering een belangrijke hefboom is. Het loont daarbij om verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en verder te durven kijken dan de inhoud alleen. Immers, ook de manier van leren draagt bij aan een geslaagde transfer en een brede kijk op leren. Door niet alleen na te denken over wat leerkrachten/docenten dienen te leren, maar ook hoe ze dat best doen, versterk je de professionaliteit van je team.

Tijdens deze vorming ontwikkel je een frisse kijk op de eigen nascholingspraktijk en weet je hoe je een breed professionaliseringsbeleid uit kan bouwen. De sessies zijn telkens opgebouwd met actieve werkvormen en zijn een combinatie van theoretische kaders, toepassings-/verwerkingsmomenten en het aanreiken van concrete werkvormen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

Directie, beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren…

Doelen

  • je staat stil bij je persoonlijke visie op professionalisering en je eigen leervoorkeuren en hoe dit professionalisering in je eigen school beïnvloedt
  • je verwerft inzicht in de bouwstenen van een sterk professionaliseringsbeleid en hoe je keuzes kan maken aan de hand van een gefundeerd afwegingskader
  • je neemt eigen praktijken onder de loep en toetst deze aan de criteria van  individueel en collectief leren
  • je zet stappen in het versterken van een leercultuur op school

Vorm

Min. 2 dagdelen als workshop, adviesgesprek(ken) of  traject op maat

Publiek

Workshop: max 20 personen

Data en locatie

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

In verbinding blijven met leerlingen hangt nauw samen met enerzijds hun welbevinden en anderzijds hun motivatie om met schoolwerk bezig te zijn.

Lydwin Bulckens geeft zeven tips om als leerkracht in verbinding te staan met de leerlingen.

https://buff.ly/3dsWfhz

Lannoo Teachers Day

Zijn onze kinderen en jongeren in crisis? Hoe benut je ten volle je talenten in uitdagende tijden?

Kortom, hoe pakken we de crisis in onderwijs aan om met volle goesting te blijven werken en leren? De experts geven jullie antwoord: https://buff.ly/3uK44bl

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be