Klaar voor de Modernisering!

06 september 2019

De uitrol van de Modernisering van het secundair onderwijs is begonnen. In dit eerste jaar laat zich dat vooral voelen in het eerste jaar A- en B-stroom, waar gewerkt wordt met nieuwe eindtermen en leerplannen. 

In sommige scholen verandert er niet veel, in andere komen er nieuwe vakken bij (Mens en Samenleving, Actief Burgerschap…). Nog andere zetten (ook) stevig in op zelfsturing, op verkenning van de studiedomeinen via modules, op verdieping en remediëring. En op het terrein komen we vaak ook scholen tegen die al ver vooruit blikken naar de verdere implementatie van het nieuwe decreet. 

Ook Schoolmakers is klaar voor de modernisering. Hieronder vinden jullie ons aanbod dat kan helpen om wegwijs te raken in deze vernieuwing.

PODCAST

Luister hier

Schoolmaker Saskia Vandeputte interviewt tiener-experten Jan Royackers (Schoolmakers en OU)  en Nele Decroos (Pedagogisch begeleidster) over doordacht tieneronderwijs.

LEERLABO

In dit leerlabo brengen Schoolmakers en Onderwijscentrum leraren samen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair om te kijken hoe de leeftijd van 10 tot 14 jaar zo goed mogelijk omkaderd kan worden.

E-COURSE

Leren Differentiëren in het Secundair Onderwijs, dankzij onze e-course.

BLOGS

De Taxonomie uitgelegd in een helder kader. 

Differentiëren zodat verschillen kleiner worden. 

Directe instructie: een prima basiskader voor veelzijdige lessen. 

Zelfsturing, en de mate waarin leerlingen dat aankunnen. 

VORMING

Ontdek hier rond welke thema’s wij aan de slag gaan, van éénmalige lezing tot een langer vormingstraject.

PROCESBEGELEIDING

Hoe zorgen we dat die zesjarige uitrol vlot verloopt? 

Welke samenwerkingen met andere scholen zijn nodig, wenselijk?

Hoe omkaderen we dit het best als beleid?

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be