Leerkrachten meenemen in het verhaal van flexibele leerwegen, differentiëren en breed evalueren

04 mei 2018

Dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken

3 jaar bestaat het M-decreet. De ondersteuningsteams zijn nog jonger en werden in ijltempo in het leven geroepen. Zowel het onderwijs als de ondersteuningsnetwerken moeten alle zeilen bijzetten. Ons partnerschap (Schoolmakers en Steunpunt Diversiteit en Leren) kan jouw ondersteuningsnetwerk en -teams begeleiden in een gepaste aanpak van de uitdagingen waar jullie voor staan.

In deze workshop krijg je een breed pallet van differentiatievormen aangereikt, zowel voor het secundair als het lager onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal bekijken we de term ‘breed evalueren’ en wat hier allemaal onder valt. Hoe breng je dit aan in een school? Hoe ga er mee aan de slag? We gaan ook dieper in op de mogelijkheden van flexibele leerwegen. Wat kan je doen met kinderen die die specifieke zorg nodig hebben? Hoe maak je dit bespreekbaar op school?

Met deze zaken kan je aan de slag om leerkrachten meer te motiveren voor flexibele leerwegen, differentiëren en breed evalueren. Met als resultaat niet meer administratie of voorbereiding, maar net een verlaging van de werklast.

Als deelnemer aan deze dagworkshop

  • Ga je naar huis met een duidelijk beeld over differentiatie en brede evaluatievormen.
  • Ontdek je de vele mogelijkheden binnen flexibele leertrajecten.
  • Krijg je een theoretisch en laagdrempelig kader aangereikt met veel praktijkvoorbeelden. Dat kader kan je inzetten bij jouw overdracht naar het schoolteam.
  • Leer je hoe je deze zaken gestructureerd kan aanpakken op schoolniveau en niet alleen op klasniveau

Je mag je verwachten aan een interactieve vormingsdag waarin ook ruimte is voor ervaringsuitwisseling met collega-ondersteuners.  

Voor wie?

De dagworkshop is bestemd voor iedereen die werkt in één van de ondersteuningsnetwerken in het kader van inclusief onderwijs.

Begeleiding

An Kennes, procesbegeleider Schoolmakers

Praktisch

Wanneer:  19 oktober 2018 (9.30u tot 16.30u) (tbc)

Waar: Bezoekerscentrum Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65 -2800 Mechelen

Deelnameprijs: 100 euro (excl. BTW en broodjeslunch).

Inschrijven kan via deze link. Ter bevestiging van jouw aanmelding verzoeken we jou of jouw organisatie om eerstdaags 121 euro (100 euro plus 21% BTW) over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE53 5230 8066 3053, met vermelding van je naam en de titel van het programma.


Contacteer ons via mail (info@schoolmakers.be) als je deze dagworkshop wenst in te richten op maat van jouw ondersteuningsnetwerk.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be