Professionaliseringstraject: je school leiden in complexe omstandigheden

25 mei 2021

Complexe onderwijsuitdagingen beantwoord je in cocreatie met je schoolteam. Eén van die uitdagingen is de leerachterstand van leerlingen, niet in het minst van leerlingen in scholen in stedelijk contexten. Een andere cruciale uitdaging heeft betrekking op het voeren van een effectief personeelsbeleid: op het aanwerven, de opdrachttoewijzing, het begeleiden, versterken en behouden van bevlogen en competente leerkrachten.

Effectief omgaan met zulke uitdagingen vergt van je school een groot collectief leervermogen. Het collectieve leervermogen van je schoolteam (verder) ontwikkelen vormt een centraal thema in het professionaliseringstraject ‘Je school leiden in complexe omstandigheden’. 

Na deelname aan het traject beschik je over de handvaten om de schoolorganisatie maximaal af te stemmen op de noden van de leerlingen én op de noden van de leerkrachten. De ambitie is dat je dat ook effectief realiseert in de praktijk. 

Doelgroep

Deelnemen aan het professionaliseringstraject ‘Je school leiden in complexe omstandigheden’ houdt in dat je je als directeur op een intensieve manier verder wil bekwamen in het schoolleiderschap. 

Check verder ook of je je kan vinden in volgende afspraken voor deelname:

 • directeur zijn van een school voor voltijds secundair onderwijs in een stedelijke context;
 • een leergroep kunnen vormen met minimum 3 en maximum 7 andere schoolleiders van de scholengroep/-gemeenschap waar je school deel van uitmaakt; of van een ander bestaand samenwerkingsverband waar je school deel van uitmaakt;
 • een uitdrukkelijk engagement om aan alle vormingsdagen deel te nemen – concreet gaat om 18 vormingsdagen met leergroep (9 in ieder schooljaar) en vier netwerkmomenten (2 in ieder schooljaar), waaraan ook andere leergroepen deelnemen; 
 • een uitdrukkelijk engagement om tijd tussen de vormingsdagen te voorzien voor individuele opdrachten en voor groepsopdrachten met (een deel) van je schoolteam en met collega-directeurs in je scholengroep-/gemeenschap of in je samenwerkingsverband. 
 • een uitdrukkelijk engagement om mee te werken aan een opvolg onderzoek van UGent

Doelstellingen

De vooropgestelde impact van het professionaliseringstraject ‘Je school leiden in complexe omstandigheden’ is dat jouw school er makkelijker dan vandaag in slaagt om de schoolorganisatie maximaal af te stemmen op de noden van de leerlingen en op de noden van de leerkrachten. Die maximale afstemming is een belangrijke succesvoorwaarde als jouw school een effectieve aanpak van de  leerachterstand ambieert.  

Dit zijn de 7 doelen waarop het  professionaliseringstraject zich richt: 

 • gedeeld effectief schoolleiderschap ontwikkelen
 • tot stand brengen van gedragen visies over het omgaan met specifieke onderwijsuitdagingen
 • cocreatief samenwerken en teamwerk
 • een verbindende werkplek creëren
 • samen professionaliseren
 • praktijkgericht onderzoek stimuleren
 • bouwen aan een kwaliteitsvolle organisatie waarin de organisatieprocessen effectief en efficiënt verlopen, met een specifieke focus op
  • een performant personeelsbeleid (rekruteren en selecteren, opdrachttoewijzing, evaluatie, waarderen en belonen, retentie)
  • doordacht digitaliseren 
  • overleg- en besluitvormingsprocessen

Aanpak

Het traject loopt over 2 schooljaren en omvat elk schooljaar 9 vormingsdagen en 2 netwerkwerkmomenten. We starten in september 2021 en eindigen in juni 2023. Op dit moment gaan we ervan uit dat de vormingsdagen en netwerkmomenten deels fysiek, deel online plaatsvinden. Sowieso kiezen we voor blended leren. 

Wat mag je verwachten? 

 • elke vormingsdag een mix van inhoud (onderbouwde theoretische kaders), momenten van zelf- en groepsreflectie, vaardigheidstraining, casusbesprekingen, vragenlijsten voor introspectie, brainstorms, coachings van collega-deelnemers en nog andere actiegerichte werkvormen 
 • tussentijdse opdrachten die je uitvoert in je school en/of in de scholengroep/-gemeenschap en de uitnodiging om in die context(en) collectieve leermomenten in te richten
 • wederzijdse coachingsmomenten met collega-deelnemers vanaf januari 2022
 • enkele korte leesopdrachten
 • een lijst met relevante literatuur die jou, indien gewenst, kan inspireren bij zelfstudie 
 • sowieso ontvang je de publicatie Iedereen schoolmaker. Investeren in samen leren (Smits & Larock, 2020) 
 • de uitnodiging om in september 2022 in duo’s of trio’s een onderzoeksthema over schoolleiderschap en/of schoolorganisatie te bepalen. De mate waarin je in dat onderzoek investeert, bepaal je zelf. De terugkoppeling van de resultaten van je onderzoek in de leergroep gebeurt tussen januari en maart 2023
 • momenten van metareflectie over de gehanteerde methodieken, werkvormen, begeleidingsstijl, enz. …, met de vraag wat je eruit leert voor het collectieve leren op je school
 • in september 2021 en in april 2022 organiseer je de empirisch gevalideerde 360°-feedback bevraging over gedeeld effectief schoolleiderschap – zo verkrijg je een geobjectiveerde kijk op ontwikkelpunten voor schoolleiderschap op je school (meer info hierover lees je in de blog Effectief Schoolleiderschap – wat onderzoek ons vertelt
 • via de methode van de value stream mapping breng je in november 2021 de kernprocessen, de ondersteunende processen en de beleidsprocessen van je school in kaart. Zo detecteer je de ontwikkelpunten op het niveau van de schoolorganisatie
 • de detectie van ontwikkelpunten voor het schoolleiderschap en voor de schoolorganisatie, zorgt ervoor we het professionaliseringstraject op maat van de leergroep vorm kunnen geven 
 • je monitort je individuele leerproces en communiceert erover  
 • je verspreidt de knowhow die je verwerft in het traject 
 • je neemt deel aan enkele netwerkmomenten met deelnemers van de 6 andere leergroepen die eveneens het professionaliseringstraject volgen 

Looptijd & planning traject

Het traject loopt over 2 schooljaren. Het start in september 2021 en eindigt in juni 2023. De precieze datums van de vormingsdagen spreken we graag af met jou en je collega-schoolleiders van de leergroep. 

Locatie(s)

De locatie(s) van de vormingsdagen bepalen we op basis van de samenstelling van de leergroep. Mogelijk kunnen er ook vormingsdagen van de leergroep plaatsvinden in jouw school. 

Vlaamse overheid investeert

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kan Schoolmakers het professionaliseringstraject ‘Je school leiden in complexe omstandigheden’ gratis aanbieden. Ondermeer zo draagt de Vlaamse overheid bij tot het herstel van de veerkracht in Vlaamse scholen. Een overzicht van de andere traject vind je op de projectsite van de overheid.

Hoe kan je inschrijven? 

Inschrijven doe je via het aanmeldingsformulier en uiterlijk tegen 28 juni 2021. Met de aanmelding engageer je jezelf  en ook je drie à zeven collega-schoolleiders. Bij meer dan zeven aanmeldingen werken we met een beperkte selectieprocedure en met een wachtlijst. 

BELANGRIJK. Gezien de drukte van einde van het schooljaar werd de periode om in te schrijven verlengd tot 25 augustus. Sommige eerste korte intakegesprekken zullen we al voor 15 juli plaatsvinden, andere in augustus. De definitieve selectie van de deelnemende leergroepen zal evenwel pas eind augustus gebeuren.

Contactgegevens

Heb je vragen over het professionaliseringstraject? Aarzel dan niet even contact op te nemen met Yves Larock (yves@schoolmakers.be).

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be