Schoolsmakers Duaal Leren voor beginners

04 april 2019

Op 1 september is de proefperiode voorbij en wordt duaal leren uitgerold in onze Vlaamse scholen. Is jouw school er klaar voor?  Weet je hoe je aan het traject dient te beginnen en heb je voldoende informatie? Met Schoolmakers helpen we je graag op weg met drie Schoolsmakers waarin we op een interactieve manier dieper op het thema ingaan.

In deze drie sessies belichten we verschillende aspecten. Je kan inschrijven voor één of meerdere sessies of je kan er als school voor kiezen om met je team in te schrijven waarbij bijvoorbeeld een directielid of coördinator de ene sessie volgt, leerlingbegeleiders een tweede en leerkrachten de derde. Op die manier versterk je alle schoolactoren om samen een succes te maken van duaal leren.

Praktisch

  • drie maandagavonden in mei, van 19 uur tot 21 uur
  • in TSM Mechelen
  • inschrijven via deze link
  • 30 euro per avond of 75 euro voor alle drie de avonden

13 mei: duaal leren in mijn school

Wat? 

We geven je eerst een korte samenvatting van het huidige decreet en vatten voor je samen wat je zeker moet weten als beleidsmaker. 

We ontwikkelden enkele praktische modellen die je tonen hoe je duaal leren kan organiseren op school en we geven een overzicht van de belangrijkste rollen in dit traject en hoe je deze mensen optimaal laat samenwerken. We gaan dieper in op de perceptie en promotie ervan en de de betrokkenheid van de juiste leerlingen en bedrijven. 

Voor wie?

Voor directies, pedagogische begeleiders, beleidsmedewerkers, TA’s pedagogische directeurs. Voor voltijdse scholen en CLW’s die dit nog niet inrichten maar het misschien wel van plan zijn. Ook voor schoolbesturen die zich oriënteren op het thema. Voor scholen die in september starten met duaal leren.

Waarom? 

Omdat je nog wat twijfelt om hierop in te zetten met je school, door de weerstand bij collega’s of omdat je het praktisch moeilijk ziet zitten. Omdat je je afvraagt wat duaal leren nu precies inhoudt. Omdat je wel goesting hebt om er iets mee te doen, maar nog niet precies weet waar de klepel hangt. Omdat je het idee om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen, genegen bent, maar nog niet weet of duaal leren hierop het juiste antwoord biedt. Omdat je duaal leren een mooi concept vindt, maar denkt dat het niet haalbaar is om het te implementeren op jouw school. 


20 mei: duaal leren in mijn klas

Wat? 

We geven je eerst een korte samenvatting van het huidige decreet en vatten voor je samen wat je zeker moet weten als leraar.

We ontwikkelden enkele praktische modellen die je helpen om dit concreet in te zetten in je klaspraktijk. We gaan dieper in op hoe je omgaat met flexibel leren op de werkvloer én in je klas. Hoe behoud je het overzicht over het leerproces van elke leerling wanneer niet altijd iedereen aanwezig is?

We bekijken wat er zal veranderen in je rol als leraar en welke expertise je hebt en hoe dit een aanvulling kan zijn op het leertraject van de leerling. Hoe kan je ervoor zorgen dat leerlingen hun eigen traject mee in handen nemen?

Tot slot bekijken we ook een aantal didactische thema’s (differentiatie, evaluatie, co-teaching, flexibele leerwegen…) door de bril van duaal leren. 

Voor wie?

Voor alle vakleerkrachten en de leerkrachten van algemene vakken.

Waarom? 

Omdat je volop je schouders wil zetten onder dit project, maar niet goed weet waar te beginnen of welke rol je moet aanmeten. Omdat je er zelf erg veel goesting in hebt, samen met het schoolteam. Omdat je zoveel goesting hebt dat je het op de kaart wil zetten in jouw school, maar dan moet je er eerst zelf nog wat meer over weten. Omdat je school ermee gaat beginnen, jij daarin wellicht een rol in zal opnemen, maar nog helemaal niet weet waar het over gaat. Of je weet het wel, maar ziet het niet heel goed zitten.


27 mei: trajectbegeleider in het duaal leren

Wat? 

We geven je eerst een korte samenvatting van het huidige decreet en vatten voor je samen wat je zeker moet weten als trajectbegeleider.

We ontwikkelden enkele praktische modellen die je helpen om dit concreet in te zetten in de school. We leren je hoe jij als toekomstige trajectbegeleider het flexibel leren op de werkvloer en in de klas kan ondersteunen en hoe je het overzicht  behoudt. We gaan dieper in op goed mentorship en hoe jij dit als trajectbegeleider kan stimuleren in de bedrijven.

Tot slot bekijken we ook hoe je een goede relatie met de bedrijven kan opbouwen en hou je een overzicht behoudt van de vorderingen van de leerlingen.

Voor wie?

Voor alle TA’s en (toekomstige) trajectbegeleiders. Met name in voltijdse scholen is de rol van een trajectbegeleider, die ook een brugfiguur is tussen school en bedrijf, nieuw. We kijken naar wat we kunnen leren van bv. CLW’s.

Ook medewerkers van CLW’s zijn natuurlijk welkom om van gedachten te wisselen, hun expertise in te brengen of zelf hun manier van werken te verrijken.

Waarom? 

Omdat je volop je schouders wil zetten onder dit project, maar niet goed weet waar te beginnen of welke rol je moet aannemen.

Het is nieuw, het is samen met de leerlingen, leerkrachten en de bedrijven pionieren. Jij staat er middenin.
Je zal volop nieuwe inzichten hebben ontwikkeld om in september degelijk te kunnen starten.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be