Workshop ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’

07 juli 2022

Het hoger onderwijs is continu in beweging. Opleidingen worden met de regelmaat van de klok (her)ontworpen, zodat ze nog beter aansluiten bij de noden van studenten, inspelen op de eisen van de arbeidsmarkt en/of steunen op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Toch is samen en op een procesmatige manier opleidingen ontwerpen geen sinecure.

In de workshop ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’ vliegen we opleidingsontwerp aan als een verandertraject en versterken we je in de rollen van procesbegeleider enerzijds en ontwerper van opleidingen anderzijds. De bril waardoor we kijken is die van het niveau van het curriculum, eerder dan de aparte opleidingsonderdelen. Verwacht je aan conceptuele kaders en inzichten om zelf mee aan de slag te gaan, gespijsd met inspirerende praktijkvoorbeelden en casussen uit de deelnemersgroep. Er is ruimte voor uitwisseling van expertise en ervaringen binnen een veilige context. Die dient als katalysator voor je persoonlijk leerproces.

Om een idee te geven, dit zijn het soort vragen waarrond we werken:

 • Hoe ontwerp je een veranderproces dat moet leiden tot een nieuw opleidingsontwerp?
 • Wie beslist wanneer waarover tijdens een proces van opleidingsontwerp?
 • Hoe en met wie behoud je het overzicht?
 • Welke rollen moeten ingevuld worden in het proces? En hoe vul je jouw rol daarbinnen in? 
 • Hoe betrekken we docenten, studenten, …?
 • Hoe brengen we de verwachtingen van alle stakeholders bij elkaar?
 • Wat met organiseerbaarheid? Waar in het proces breng je dat in?
 • Hoe bouw je samen aan een visie voor een opleiding?
 • Aanpassingen aan opleidingen vraagt soms ook andere vaardigheden van docenten of andere manieren om je als opleiding te organiseren. Hoe neem je dit mee in het proces?

Doelpubliek

We richten ons primair op collega’s uit het hoger onderwijs in een functie als
onderwijsondersteuner/ontwikkelaar, opleidingsverantwoordelijke of kwaliteitsmedewerker.

We verwelkomen zowel mensen die verbonden zijn aan één specifieke opleiding, als mensen die vanuit hun functie meerdere opleidingen ondersteunen, of er leidinggevende van zijn. Deze workshop is geschikt voor iedereen met interesse om mee opleidingen te ontwerpen. Geef ons even een seintje als je twijfelt of deze opleiding wel iets voor jou is. Je vormt met maximum 19 andere deelnemers een leergroep. 

Doelen

Op het einde van de workshop ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’:

 • pas je inzichten uit de verander- en ontwerpkunde toe om van een verandertrajecten rond opleidingsontwerp een succes te maken; 
 • hanteer je op cocreatieve wijze tools om een verandertraject rond opleidingsontwerp in goede banen te leiden; 
 • ervaar je dat de effectiviteit van je ontwerp- en begeleidingswerk is toegenomen en dat anderen dit erkennen.

Aanpak

De Workshop ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ start met een korte online bevraging anderhalve maand voor de startdag. Op het face-to-face contactmoment op 18 oktober reiken we theoretische inzichten en concrete tools aan, afgewisseld met actiegerichte methoden die aanzetten tot reflectie op de eigen praktijk. De twee online contactmomenten worden als intervisie vormgegeven, waarbij de praktijkvragen van de deelnemers leidend zijn. Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie.

Begeleiders en de inbreng van inhoudelijke expertise

De Workshop ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’’ is in handen van Jetje De Groof en Jan Royackers, aangevuld met de occasionele inbreng van collega-Schoolmakers. Zo garanderen we dat we kwaliteitsvolle begeleiding rond de uitdagingen van het procesgericht opleidingen ontwerpen.

Jetje heeft in de voorbije vijftien jaar uitgebreide expertise in het hoger onderwijs opgebouwd. Ze was beleidsmedewerker voor de VLIR, coördineerde de Antwerp Doctoral School en trad in de voorbije tien jaar op als procescoördinator van talloze visitaties, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Op die manier leerde ze opleidingen en instellingen in beide landen van nabij kennen en zag ze heel wat voorbeelden van inspirerende leeromgevingen en organisatiestructuren die kwaliteitsvol onderwijs bevorderen. Als lid van de onderzoeksgroep Edubron van de UAntwerpen was ze bovendien betrokken bij onderzoeksprojecten rond uiteenlopende thema’s als duaal leren, werkplekleren, authentiek
evalueren en effectief trainingsbeleid in organisaties. 

Jan is Master in de Romaanse Talen. Na een carrière van 10 jaar als leerkracht en middenkader op een secundaire school, werd hij procesbegeleider bij Schoolmakers en wetenschappelijk medewerker aan de UGent. Als Schoolmakers begeleidde hij reeds tweemaal de opstart van een nieuwe school (Tienerscholen Brussel), waarbij het curriculum van de secundaire school naadloos en innovatief aansluit bij de basisschool. Daarna werkte hij met groepen docenten van verschillende hogescholen rond didactische en curriculumgerichte thema’s zoals differentiatie en flexibilisering. Via begeleidingen omtrent de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs verfijnde hij zijn inzichten en skills in educational design.

Praktisch

Data

De workshop zal doorgaan op volgende data:

 • 18 oktober 2022 (face-to-face, hele dag)
 • 18 november 2022: eerste intervisie (online)
 • 20 december: tweede intervisie (online)

Locaties

 • De face-to-face startdag gaat door in Tweeperenboom (Winksele, nabij Leuven)
 • De online bijeenkomsten gebeuren via Google Meet

Bijdrage in de kosten

De bijdrage in de kosten bedraagt 595 euro (excl. BTW), voor 1 volle contactdag en twee
online bijeenkomsten, begeleid door twee schoolmakers.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.


Ook op maat van onze (hoge)school/universiteit?
Ja. We richten deze workshop ook op maat van jouw onderwijsorganisatie in. Voor meer
informatie hierover, kan je Jetje De Groof contacteren (jetje@schoolmakers.be).

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be