Hoe gaan naar een succesvolle integratie van ICT in je school?

05 februari 2019

Schoolmakers gelooft sterk in de integratie van ICT als hulp bij het leerproces en bij de taakspanning van de leerkracht. Schoolmaker Joris van Waes geeft aan de hand van een duidelijk Londens voorbeeld enkele tips mee om zelf ervoor te zorgen dat ook jouw school ‘mee is met ICT’.

 

Van enkele iPads naar een volledige Apple integratie in een Londense basisschool

Naar aanleiding van de BETT-beurs was ik uitgenodigd door Switch en Apple om de Londense Woodberry Down Community Primary School te bezoeken, een voorbeeld voor een optimale ICT integratie. Mijn verwachting was om een privé-school te zien, waar geld en investeringen een evidentie zouden zijn. Maar niets was minder waar. Woodberry Down is een school met 70% indicatie leerlingen. Bijna 60% zijn anderstalige nieuwkomers en 30% van de jongeren komt uit een gezin waarvan één van de ouders moet rekenen op de steun op de overheid. Niet de grote budgetten dus, zeker niet van de ouders en volgens de directeur ook niet van de overheid. Een vergelijkbare situatie met veel van onze scholen in de centrumsteden. Mijn onderwijshart werd volop opgeladen, aangezien ik zelf 15 jaar in dergelijke scholen lesgaf. Woodburry bleek een school die bruiste van de creativiteit en beweging. Steeds met ICT als ondersteunend middel.

De kracht van dit project is dat ze vertrekken vanuit een sterke visie over het onderwijs dat ze willen bieden. Een transitie dat een proces was van 7 jaar. Stap voor stap begon de school met investeren, wikken en wegen:

  • 2012: 30 ipads aankopen + visie bepalen
  • 2013: alle leerkrachten een opleiding naar hun niveau + 20 extra iPads
  • 2014: 8 leerkrachten opleiden tot experts en ambassadeurs
  • 2015-2017: stapsgewijs aanpassen van de leerinhouden en het opstarten van een trainingcenter
  • 2017: beleidsmatige aanpassingen om het project nog meer te kunnen boosten.

Sinds de start van deze integratie is de school sterk ondersteund door Apple zelf, omdat ze beseffen dat een school in transitie brengen ook betekent dat mensen veranderen.

Leerkrachten omarmen graag innovaties. Maar het grote probleem is bij intensieve ICT innovaties is dat deze tools meestal zo krachtig zijn dat ze op heel veel gebieden van het lesgeven voor veranderingen zorgt. ICT innovatie kan er voor zorgen dat je  taakspanning, rol als leerkracht, visie op leren, visie op ondersteuning, evaluatie grondig door elkaar wordt geschud. Dit boezemt veel collega’s vaak wantrouwen en angst in omdat niet alle uitkomsten bepaald worden. Men moet durven springen in de innovatie.

Investeer op het vlak van tijd en ondersteuning

Daarom raad ik aan om bewust tijd, ruimte en ondersteuning hiervoor vrij te maken. Laat leerkrachten mee bepalen welke software nu echt effectief is voor hun klaspraktijk en hoe ze de digitale leermiddelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Vergeet ook als onderwijsorganisatie niet om voldoende ruimte in het innovatiebudget te voorzien.

Ga een gesprek aan met de leveranciers. Zij hebben vaak sterke connecties om goede ondersteuning te bieden. Wanneer de aankoop via een bestek of raamovereenkomst gaat, aarzel dan niet om een engagement tot ondersteuning van de leverancier hierin mee op te nemen.

Denk verder dan de puur technische knoppentraining van de devices. Leerkrachten kunnen dit meestal wel zelf uitzoeken, en ze moeten daar trouwens vooral hun eigen weg in vinden. Focus op vragen zoals: ‘hoe gebruik ik dit nu in mijn lessen?’, ‘Hoe gebruik ik dit nu efficiënt?’, ‘Hoe moet ik mijn leerlingen hierin begeleiden?’,…  Dergelijke processen worden vaak als evidentie aangenomen door de personen die de innovatie binnenbrengen op de scholen, omdat zij deze processen reeds doorploeterd hebben.

Maar als de leerkracht niet ondersteund wordt om een antwoord te vinden op deze vragen dan zorgt dit vaak voor heel wat weerstand.

Externe hulp

Vaak is het als beleidsmaker op een school aangewezen om externe hulp in te schakelen in een dergelijke proces. Ga dan ook als goede huisvader op zoek naar de juiste begeleiding voor jezelf, de leerkrachten en de school. Begeleidingsdiensten, leveranciers, scholengemeenschappen ze hebben vaak sterke connecties die u kunnen verder helpen in uw zoektocht. Maar door een externe organisatie bij dit proces mee te betrekken kan je als directie eenvoudig mee een onderdeel worden van het proces. Omdat ICT innovatie ook veranderingen teweegbrengt op het gebied van het beleid.

Wanneer wij als Schoolmakers dergelijke processen begeleiden, starten we met het oprichten van een regiegroep. Deze groep mensen dagen we uit om in naam van de hele school het innovatietraject uit te tekenen, te monitoren en te sturen. We starten met het ontwerpen van een pasklare visie waar we steeds naar kunnen teruggrijpen als we het even niet meer weten, of de weg kwijt zijn. En vanuit die visie gaan we dan concrete actieplannen en we zoeken samen met hen naar de juiste weg om de ICT innovatie te doen landen bij zo veel mogelijk mensen in de school. In onderstaande filmpje laat ik zien hoe een dergelijk traject er kan uitzien. Al blijft elk traject voornamelijk maatwerk.

Nog vragen? Neem gerust met ons contact op: joris@schoolmakers.be

Joris Van Waes

Interesse voor een adviesgesprek, lezing of workshop over dit thema? Contacteer ons op info@schoolmakers.be

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

"Ouders willen soms dat de zaken sneller gaan dan mogelijk is voor de school. Het Participatiehuis kan die verwachtingen in de juiste context helpen plaatsen.”

Fijn overzicht van @klasse_be rond de verschillende niveaus van ouderparticipatie op school. https://t.co/3Fe1mgLVqK

Onderpresterende leraren... @vanhf_j en Loth Van Den Ouweland wijzen ook op de rol van de schoolleider en het belang van een feedbackcultuur @schoolmakers https://t.co/cyo5ZwVhtd

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2019 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be