diversiteitsactie differentiatie

Win een coaching om nog meer te differentiëren!

12 oktober 2017

Maar liefst 13 Schoolmakers en onderzoekers staan paraat om samen met jou een stevige duik te wagen in het thema diffferentiatie in al zijn facetten. Het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL)  & Schoolmakers zien diversiteit als een krachtige motor om te komen tot diepgaand leren. Vorig jaar plaatsten we bij onze diversiteitsactie co-teaching in de spotlights. Dit jaar zetten we in op differentiatie.

We  maken tijd voor jou vrij om aan de slag te gaan rond differentiatie, telkens vanuit een andere invalshoek. Je wordt gecoacht en staat na dit moment sterker om verder aan de slag te gaan.

Je leest hieronder welke thema’s we aanbieden, en onder welke vorm we dat doen. Onze actie is bedoeld voor leraren, directieleden, coördinatoren, begeleiders, … van alle onderwijsniveaus.

Wil je kans maken op één van de acties uit onderstaand aanbod? Deelnemen is eenvoudig en gratis. Winnen ook. Surf naar deze link.

Klik op de coaching die jij het liefst krijgt aangeboden, en overtuig ons waarom dit voor jou een meerwaarde is. We sluiten de actie af net voor de herfstvakantie, op vrijdag 27 oktober. Na de vakantie hoor je of je bij de winnaars bent.

Naam Thema Omschrijving
An Kennes Differentiatie en klasinrichting Hoe belangrijk is klasinrichting? Hoe kan je hierbij al inspelen op de noden van je klasgroep en je differentiatie? An komt naar je klas toe en bekijkt samen met jullie hoe je hiermee aan de slag kan.
An Yskout Differentiatie en spel We bekijken telefonisch of via Skype hoe spel een meerwaarde kan betekenen in je klaspraktijk. Nadien gaan we een dag samen uitproberen.
Bert Smits Differentiëren voor grote groepen Hoe kan je toch interactief werken met grote groepen? Bert organiseert 3 sparringsessies van 30’ om samen met jou een aanpak te ontwerpen.
Hanne Van Waeyenberge De impact van verschil op relationeel en systemisch niveau Hanne voert een coachend gesprek over het omgaan met verschillen die tot spanning of conflict leiden.
Mie Bruyninckx Loopbaangesprekken voeren met leerlingen Mie helpt je een gespreksleidraad opstellen om talentgerichte gesprekken te voeren met elk van je leerlingen, met het oog op hun studie- en schoolkeuze. Een gezamenlijke voorbereiding + een telefonisch feedbackmoment achteraf.
Joke Ysenbaert, Saskia Vandeputte, Koen Mattheeuws Differentiatie en evaluatie: communicerende vaten? Hoe hou je rekening met verschillen tussen leerlingen bij evaluatie in het secundair onderwijs? Je krijgt 5 voorbeelden (a.d.h.v.  filmpjes) en een vraag & antwoordsessie via skype om deze voorbeelden toe te passen in je eigen klaspraktijk!
Lies Lambert Een job op jouw maat: jobcrafting in het onderwijs

Ben je uitgekeken op je job of heb je zin in iets nieuws? We kijken samen hoe jij je job in het onderwijs opnieuw kan vormgeven. Aanbod: 1 uur coaching.

Joris Van Waes Differentiatie en IT Ik bekijk samen met de ict coördinator of directie op school welke IT middelen er reeds aanwezig zijn en hoe ze gebruikt worden. Daarna geef ik een digitaal advies over hoe deze middelen anders kunnen ingezet worden om tegemoet te komen aan meer gedifferentieerd onderwijs.
Ronny Vanderspikken Leren van de verschillen in een scholengemeenschap. Tijdens deze groepscoaching onderzoeken we de kansen van bovenschoolse deel- en leermomenten. Eén concrete actie wordt uitgewerkt.
Jan Royackers Differentiatie: van chaos naar flexibele leertrajecten. Differentiëren: hoe pak je het aan op zo’n manier dat elke leerling duidelijk structuur ziet en aan de slag kan op haar of zijn niveau? Een werkmoment met jouw werkgroep of vakgroep waarbij we de sterktes van jullie huidige praktijk verbreden met nieuwe invalshoeken. Een sessie van 2u in de aanbieding.
Yves Larock Inzetten op een meer interactieve personeelsvergadering? Hoe richt je de PV in zodat: er meer mensen aan het woord komen;  informatie effectief binnenkomt; besluiten meer gedragen geraken? Yves komt tijdens een PV observeren en geeft feedback.
Iris Roose Ontrafel jouw visie op differentiatie Via een online videografie-instrument vergelijk je videoclips van reële klassituaties (+-40min.). Op basis van deze vergelijkingen wordt een feedbackgesprek (+-30min.) gevoerd via Skype waarbij we in gesprek gaan over jouw visie op differentiatie  en de vertaling naar je eigen klaspraktijk.

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be