Op een jaar vol leren!

23 januari 2020

Schoolmakers wenst iedereen in het onderwijs een jaar vol schitterend leerplezier.

We wensen alle leerlingen een schooltijd vol begeesterende lessen en warme vriendschappen toe.

We wensen alle leraren toe dat ze in hun kracht kunnen staan voor de klas en zich ten volle deel mogen voelen van hun schoolteam.

We wensen alle schoolleiders toe dat ze richting kunnen geven aan een team dat visie deelt en dankzij hen weet te vertalen naar de praktijk.

In 2020 bestaat Schoolmakers 6 jaar. Tijdens de eerste 5 jaren groeide onze organisatie van 4 naar 12 gedreven onderwijsbegeleiders. Onze missie is en blijft even eenduidig als krachtig: ons onderwijs versterken door voluit te focussen op de mensen die dat onderwijs waarmaken, van kleuterjuf tot voorzitter van de raad van bestuur van de universiteit. We geloven in de kracht van levenslang leren. We geloven in de school als lerende organisatie.

In 2020 bouwen we onze organisatie nog verder uit om samen scholen nog sterker te maken. We versterken ons team met expertise uit het basisonderwijs, versterken onze academische partnerschappen en partnerschappen met andere onderwijsgebonden instanties. We herstructureren onszelf zodat ook intern leren maximaal centraal kan staan. We lanceren het boek “Iedereen Schoolmaker” en weldra is ons leiderschapsmodel gevalideerd.

Daarmee willen we inspelen op de belangrijkste vaststellingen in ons onderwijs:

  1. Onderzoek sijpelt slechts traag door naar de klasvloer. Onderzoek voeren en scholen begeleiden in het aan de slag gaan met die onderzoeksresultaten zijn twee aparte métiers. Schoolmakers wil het kruispunt zijn waarop onderzoek, begeleiderservaring en praktijkervaring samen komen.
  2. Verandering op scholen te weeg brengen gaat om meer dan het binnenbrengen van nieuwe inhouden. Het gaat ook over waarderen van wat reeds goed liep, inschatten van schoolculturen en dynamieken binnen een team en daar adequaat op inspelen. Inschatten van wat leeft, maar door niemand ooit luidop benoemd werd. Dat vraagt langdurige, doordachte schoolbegeleidingen door alerte en attente procesbegeleiders. Meer dan ooit willen we voorbij de one shots, de éénmalige interventies zonder breder kader.
  3. Leren is het fundament en de absolute prioriteit binnen ons onderwijs. Je zou al de rest als bijzaak kunnen zien, als evident. Dat is het echter niet. In een school is het belangrijk dat klaspraktijk, schoolbeleid en alle ondersteunende processen goed op elkaar zijn afgestemd. Scholen zijn systemen waarbij al die processen nauwgezet op elkaar inhaken, met als gemeenschappelijke focus: het leren van leerlingen in een aangenaam klimaat bewerkstelligen. We gaan voluit voor de integrale kijk.

Bedankt voor het vertrouwen aan al die 423 scholen met wie we reeds mochten samenwerken.

We kijken ernaar uit om die samenwerking verder te zetten, en ook met jouw school samen te werken.

Op een schitterend 2020!

Het voltallige Schoolmakers-team

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be