Versterk het schoolleiderschap op jouw school

26 mei 2021

Schoolmakers biedt de komende 2 schooljaren 14 gratis professionaliseringstrajecten aan die zich richten tot Vlaamse schoolleiders van secundaire scholen. 

7 professionaliseringstrajecten focussen op het versterken van onderwijskundig leiderschap op scholen, onder de noemer “Leersprongen mogelijk maken als schoolleider”. 

7 professionaliseringstrajecten focussen op het versterken van de schoolorganisatie in functie van de noden van leraren en leerlingen, onder de noemer “Je school leiden in complexe omstandigheden”. 

Voor wie?

Deze trajecten staan open voor schoolleiders uit het secundair onderwijs. Je schrijft je in vanuit een samenwerkingsverband van minstens 4 scholen. Dat “samenwerkingsverband” kan een scholengroep of -gemeenschap zijn, een Lerend Netwerk…

Onder “schoolleider” verstaan wie iedereen die mee eindverantwoordelijkheid draagt over (delen van) het schoolbeleid. Een ambt als directeur is daarbij geen verplichting. 

Deze professionaliseringstrajecten zijn gratis dankzij investeringen van de Vlaamse overheid in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ook heel wat andere organisaties bieden boeiende trajecten aan, onder andere ook voor het basisonderwijs. Ontdek ze op deze pagina.

Meer informatie?

Klik op de naam van elk traject om een gedetailleerde opleidingsfiche te bekomen:

Informatieve webinars

In twee webinars stelden we op woensdag 9 juni de beide trajecten meer in detail voor. 

Via onderstaande links kan je de hand-outs van beide webinars raadplegen en downloaden.

Hoe inschrijven?

  1. Vul deze formulieren in, afhankelijk van het traject dat je wil volgen:
    1. Leersprongen mogelijk maken als schoolleider
    2. Je school leiden in complexe omstandigheden 
  2. Je krijgt een iets uitgebreidere vragenlijst doorgestuurd ivm de deelnemers en hun scholen
  3. Eerste online intakegesprek voor 15 juli (max. 30 min)
  4. Definitieve selectie van 7 deelnemende leergroepen
  5. Uitgebreider intakegesprek na 15 augustus. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

De roep om te differentiëren in de klas wordt al enkele jaren luider. Maar waarom?

In dit webinar licht Esther toe van waar de vraag om te gaan differentiëren komt en waarom het zinvol is dit toe te passen in onze klaslokalen.

https://buff.ly/35euKp8

In Leuven kan je nu donderdag naar de film 'The Test & The Art of Thinking' @DOCVILLE_BE met voorafgaand een debat over de 'centrale test' in het onderwijs.

Inschrijven kan via deze link: https://buff.ly/35k3iGk

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be