Cursusinhoud

Bekijk hier de inhoud van onze e-course in detail

1.1. Eigenaarschap
1.2. Meesterschap
1.3. Inzicht in leren

2.1. Wat is differentiatie?
2.2. Welke verschillen tussen leerlingen zijn relevant in een leercontext?
2.3. Hoe speel je hier als leerkracht op in?
2.4. Differentiëren: hoe doe je dat?

3.1. Wat is gedifferentieerde evaluatie?
3.2. Wat hebben gedifferentieerd lesgeven en evalueren met elkaar gemeen?
3.3. Mag dat wel?
3.4. Wat levert het op?
3.5. Hoe doe je dat?
3.6. Betekent dat “evaluatie à la carte”?
3.7. Is dat wel eerlijk?
3.8. Is dat geen niveauverlaging?

4.1. Twee assen, vier rollen
4.2. Hoe vul je die rollen concreet in?

5.1. Grammar of Schooling
5.2. Het cockpitmodel
5.3. Aan de slag met verandering

Van leraren, pedagogische begeleiders, onderzoekers en docenten.

Start vandaag met leren differentiëren!

Start nu

Volg Leren Differentiëren door je in te schrijven op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.


Deze e-course kwam tot stand dankzij de wetenschappelijke expertise van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent

Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be