Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’

11 juni 2018

Deelnemen aan de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ houdt in dat je je op een intensieve manier verder bekwaamt in procesbegeleiding in onderwijs. De manier van werken tijdens deze opleiding is praktijkgericht. We vertrekken van de concrete vragen die jij je stelt over je competenties, je opvattingen, je positie en je rol als school-externe of school-interne procesbegeleider.

Je vormt met maximum vijftien andere schoolbegeleiders een leergroep. Schoolbegeleiders kunnen zowel school-intern als school-extern zijn. We verwelkomen zowel coördinatoren, directeurs, beleidsmedewerkers, … die op de eigen school veranderprocessen (willen) begeleiden vanuit een procesgerichte aanpak, als coaches, pedagogisch begeleiders, trainers, … die een dergelijke rol als externe op verschillende scholen opnemen.

De ruimte tot uitwisseling van expertise en ervaringen binnen een veilige context dient als katalysator voor je persoonlijke leerproces. Opdrachten die je in de weken tussen de contactdagen uitvoert, zorgen dat je meteen met je versterkte en nieuwe competenties aan de slag gaat. Je traint die competenties dus tijdens de contactdagen, maar ook in je doordeweekse praktijk.

Op het einde van de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’

  • verwoord je een authentieke visie op procesbegeleiding;
  • hanteer je een cocreatieve stijl in het omgaan met de uitdagingen van de school/scholen die je begeleidt in een veranderproces;
  • kijk je tevreden terug op de ontwikkeling van jouw competenties als procesbegeleider;
  • ervaar je dat de effectiviteit van je begeleidingswerk is toegenomen en dat anderen dit erkennen.

Aanpak

De Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ start met een korte online bevraging anderhalve maand voor de residentiële tweedaagse in De Heerlijckyt van Elsmeren. De tweedaagse en de drie verdiepingsdagen vullen we methodisch in met oefeningen, casusbesprekingen, theoretische inzichten, vragenlijsten voor zelfonderzoek, situatiespelen en andere actiegerichte methoden. Opdrachten die je uitvoert in je werksituatie ondersteunen de transfer van het geleerde naar de praktijk. Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie. Een persoonlijk werkschrift gebruik je als monitor van je individuele leerproces

Begeleiders en de inbreng van inhoudelijke expertise

De Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ is in handen van Bert Smits en Yves Larock, aangevuld met de occasionele inbreng van collega-Schoolmakers. Zo garanderen we dat we de werkmethoden van een procesbegeleider kunnen koppelen aan de uitdagingen waar scholen vandaag voorstaan. Naargelang de prioritaire noden van jou en de andere deelnemers, kunnen we inhoudelijk inzoomen op: omgaan met diversiteit; differentiatie binnen en buiten de klas; evaluatiebeleid; warme en open schoolcultuur; gedragen vernieuwing van pedagogisch project; teamwerk; meertaligheid; inclusieve school; ouder- en leerlingenparticipatie; versterken van beleidsvoerend vermogen; zorgbeleid; ICT-integratie; leerlingbegeleiding; schaalvergroting; gemotiveerd houden van leerkrachten; onthaal van nieuwe leerkrachten; leiderschap; brede school; werkbaar werk; …

Praktisch

Datums en werktijden

  • een residentiële tweedaagse: do 23/8 + vr 24/8
  • drie verdiepingsdagen: vr 14/9 + vr 12/10 + vr 16/11

Locaties

Bijdrage in de kosten

De bijdrage in de kosten bedraagt 1.620 euro (excl. BTW), voor vijf volle contactdagen begeleid door twee schoolmakers, plus een tweedaags volpension verblijf in de Heerlijckyt (op basis van meerpersoonskamers – 28 euro toeslag voor eenpersoonskamer). Wanneer je met collega van dezelfde organisatie inschrijft, bieden we een korting van 10% en bedraagt de bijdrage in de kosten 1.460 euro (excl. BTW). 

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

 

Ook op maat voor onze schoolorganisatie?
Ja. We richten de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ ook in op maat van jouw school of onderwijsorganisatie. Voor meer informatie hierover: neem contact op met Yves Larock (yves@schoolmakers.be).

 

Download de folder

 

 

 

 

 

.

Save

Save

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Vorige maand vond de conferentie 'Effectief Leren' plaats van de Open Universiteit. De centrale vraag die dag was: welke #leerstrategieën werken wel en welke minder? Hier vind je de presentaties van die dag en de link om ze te herbekijken. https://t.co/6OFsUIJsE5 @timsurma

Als Gentse secundaire school werken aan een autonomieversterkend en verbindend schoolklimaat? Schrijf dan nu in voor het inspiratietraject ‘Operatie Geslaagd'. Een initiatief van @OC_Gent i.s.m. Steunpunt Diversiteit & Leren, @Schoolmakers en @CEGOLeuven https://t.co/f8HBuAMK4b

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2018 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be