Module ‘(Tijdelijk) beleid opzetten rond leren, evalueren & attesteren’

28 april 2020

Omschrijving module

In deze module ondersteunen we schoolteams in het ontwerpen van minimale afspraken om maximaal leren te faciliteren eventueel met een blik op attestering. De drie centrale beleidsthema’s zijn: curriculumplanning, evaluatie- en attesteringsbeleid en aandacht voor diversiteit (meersporenbeleid). 

Voor de curriculumplanning denken we na over de impact op korte, middellange en lange termijn op de leerlingen, de leerkrachten én de school. Dit leidt ons automatisch ook naar het evaluatie- en attesteringsbeleid. Experten belichten welke paden een uitweg kunnen zijn en welke pistes doodlopen. Ten derde creëren we ook bewust ruimte voor beleidsondersteuning voor differentiatie (meersporenbeleid): van visie en missie naar concreet (tijdelijk) actieplan. 

In deze module bieden we essentiële achtergrondinformatie hapklaar aan gecombineerd met ondersteuning en advies op maat. Het is onze ambitie om schoolteams te versterken in hun beleidsvoering opdat elke leerling maximale onderwijskansen krijgt ondanks de corona-maatregelen.

Prijs (ongeacht aantal deelnemers)

450 EUR (excl 21% BTW)

Inhoud van deze module

Reader: komen tot een tijdelijk beleid rond leren, evalueren en attesteren

Doelgroep

directie, beleidsondersteuners, coördinatoren …

Doelen

 • Je stemt het evaluatiebeleid af op de actuele omstandigheden. 
 • Je creëert kansen voor leerlingen om maximaal te leren. 
 • Je kan indien nodig en/of wenselijk het attestering- en/of deliberatiebeleid aanpassen. 
 • Je bent je bewust van de aandachtspunten inzake het evaluatiebeleid.

Tijdsinvestering

60 min lezen

Aanpak

 • reader

Webcast 1: Beslisboom bij het opstellen van een evaluatiebeleid

Doelgroep

directie, beleidsondersteuners, coördinatoren …

Doelen

 • Je beheerst een stappenplan om te komen tot beslissingen in verband met het evaluatiebeleid.

Tijdsinvestering

15 min

Aanpak

 • webcast

Webcast 2: kwaliteit als kompas bij het opstellen van een evaluatiebeleid

Doelgroep

directie, beleidsondersteuners, coördinatoren …

Doelen

 • Je kan een tijdelijk corona-onderwijsbeleid op te zetten rekening houdend met de schooleigen contextfactoren met als focus het maximaliseren van het leren van de leerlingen.
 • Je kan waar nodig inspelen op de professionaliseringsnoden van het schoolteam.

Tijdsinvestering

20 minuten

Aanpak

 • webcast

Webcast 3: Interview met Christophe Vangeel, onderwijsadvocaat, over het nooddecreet

Doelgroep

directie, beleidsondersteuners, coördinatoren …

Doelen

 • Je begrijpt de inhoud van het nooddecreet. 
 • Je beseft wat de consequenties hiervan zijn op je eigen evaluatie- en attesteringsbeleid.

Tijdsinvestering

30 minuten

Aanpak

 • webcast

Adviesgesprek

Doelgroep

directie, beleidsondersteuners, coördinatoren

Doelen

 • Advies op maat

Tijdsinvestering

60 minuten

Aanpak

 • Je krijgt een uitnodiging van een Schoolmaker om een moment af te spreken. 
 • Je stuurt één of meerdere vragen en werkzorgen inzake leren, evalueren en/of attesteren  op voorhand door.  
 • Het gesprek vindt plaats tussen jou en de Schoolmaker. Aan dit gesprek kunnen nog maximaal 3 andere personeelsleden deelnemen. In het gesprek staan de ingestuurde vragen en werkzorgen centraal.
Bestel nu

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be