Module ‘Flexibel aanpassen van je schoolorganisatie’

28 april 2020

Omschrijving module

Sommige scholen zijn er bij de sluiting van de scholen in geslaagd om quasi meteen een gecoördineerd systeem op poten te zetten voor het contact houden met en leren van hun leerlingen. Als we van dichterbij kijken, blijkt dat die scholen wel wat zaken met elkaar gemeen hebben in hoe ze georganiseerd zijn. Flexibiliteit in je schoolorganisatie is gebouwd op kleine, autonome teams van medewerkers met een heldere opdracht, op een schoolleiderschap dat richting én vertrouwen geeft, op duidelijke afspraken en systemen en op het vermogen om je te vertrekken vanuit je leerling. 

Bij het heropenen van je school sta je opnieuw voor de opdracht de organisatie van het leren op school helemaal te herdenken. Wat kan je leren van scholen die snel kunnen schakelen? Een flexibele schoolorganisatie uittekenen doe je niet van vandaag op morgen. Inzicht in hoe dat kan, kan je wel helpen om op korte termijn enkele quick wins te realiseren. Zo kan je makkelijker samen met je collega’s de leer- en onderwijstijd maximaliseren in een veilige omgeving.

Prijs (ongeacht aantal deelnemers)

450 EUR (excl 21% BTW)

Inhoud van deze module

Webcast: basisprincipes van een flexibele organisatiestructuur voor scholen

Doelgroep

Directie, coördinatoren, beleidsmedewerkers, bestuurders…

Doelen

In deze webcast

 • verwerf je een aantal basisinzichten in de principes van flexibel organiseren. 
 • zie je hoe dit toepasbaar is op schoolorganisatie.
 • heb je een aantal kapstokken die je richting geven om jezelf verder te verdiepen in het thema.

Tijdsinvestering

30 min

Aanpak

Webcast

Adviesgesprek beleid

Doelgroep

Beleidsteam dat het mandaat heeft om aanpassingen te doen in de schoolorganisatie.

Doelen

 • Je hebt de vertaalslag gemaakt van de inhouden uit de webcast naar je eigen school,
 • Je hebt zicht op een aantal sterktes en tekortkomingen van jouw schoolorganisatie op vlak van flexibiliteit,
 • je beschikt over een aantal concrete aanknopingspunten of aanbevelingen om duidelijkheid, structuur en overzicht te brengen en tegelijk snelheid te kunnen maken in hoe je het leren de komende periode organiseert.

Tijdsinvestering

2 uur

Aanpak

 • Max. 5 collega’s uit een beleidsteam.
 • Op voorhand bekijken van de webcast.
 • Ter voorbereiding ontvangen jullie al een aantal gerichte vragen, die je individueel kan bekijken, in het beleidsteam kan bespreken of ruimer in de school kan voorleggen.
 • Adviesgesprek met een begeleider van Schoolmakers, live (indien mogelijk) of online (gehost door Schoolmakers of op het online platform waarmee de school gewend is te werken). 

Opvolgsessie schooleigen aanpak

Doelgroep

Beleidsteam van je school. We bouwen, na jullie eerste experimenten en acties, verder op het adviesgesprek.

Doelen

Het doel van deze sessie is om dieper te kunnen ingaan op de behoeften van jouw school. Afhankelijk van de noden kan dat betekenen:

 • advies en concrete handvatten rond oplossingen die jullie overwegen of al hebben uitgewerkt,
 • samen bepalen van de volgende nuttige stap(pen), 
 • bieden van meer input, kaders en voorbeelden rond flexibel organiseren,
 • onderzoeken van obstakels die jullie tegenkomen bij de implementatie en aanreiken van oplossingen daarvoor.

Tijdsinvestering

2 uur

Aanpak

 • Groep waarmee het adviesgesprek werd gevoerd of een afvaardiging uit deze groep.
 • Ter voorbereiding stuur je door welke vragen je hebt en waarop je graag de focus zou leggen in het gesprek.
 • Overlegmoment met een begeleider van Schoolmakers, live (indien mogelijk) of online (gehost door Schoolmakers of op het online platform waarmee de school gewend is te werken).
Bestel nu

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be