Module ‘veiligheid en infrastructuur’

27 april 2020

Omschrijving module

Veiligheid is niet langer de evidentie zelf. Het is op dit moment van het allergrootste belang wanneer we de scholen willen opstarten. In de eerste plaats om onze mensen te beschermen tegen de pandemie. Maar ook om onze mensen zich goed en veilig te laten voelen om zich zo volledig te kunnen laten focussen op hun taak en rol op school. Alleen wie ruimte heeft in zijn hoofd, kan goed nadenken en effectief werken. 

In deze module kijken we naar:

 • hoe je alle opgelegde en aangewezen maatregelen kan realiseren in de eigen schoolcontext. 
 • hoe je ervoor kan zorgen dat mensen zich veilig voelen op de school.
 • hoe je de ruimtes en de infrastructuur op een veilige manier maximaal kan benutten.
 • hoe je de infrastructuur kan aanpassen aan het lesgeven en omgekeerd.
 • hoe we ondanks alle beperkingen en regels toch diverse activiteiten kunnen aanbieden aan de leerlingen.

In deze module zit ook 1 adviesgesprek met een schoolmaker inbegrepen. 

Deze module kwam tot stand in samenwerking met Dox. 
https://www.dox.be/veilignaarschool

Prijs (ongeacht aantal deelnemers)

300 EUR (excl 21% BTW)

Inhoud van deze module

Stappenplan veilige school in corona-tijden

Doelgroep

leerkrachten, zorgleerkrachten, directie, coördinatoren, preventieadviseur

Doelen

 • Je weet welke stappen je moet doorlopen om een veilige school te realiseren.
 • Je kan hier helder over communiceren met alle betrokken van de  school. 
 • Je kan – geïnspireerd door de getuigenissen – een veilige school realiseren.

Tijdsinvestering

30 minuten

Aanpak

 • Stappenplan
 • Vragenlijst in fasen
 • Getuigenissen over het implementeren van veiligheidsmaatregelen

Webinar: Veilige werk- en leeromgeving creëren voor leerkrachten en leerlingen.

Doelgroep

coördinatoren, directie, zorgleerkrachten, preventieadviseur,  leerkrachten

Doelen

 • Je kan je schoolgebouw optimaal gebruiken.
 • Je krijgt inspirerende fiches/plattegronden, die je kunnen helpen om je klas veilig in te richten.
 • Je doorloopt belangrijke denkstappen om tot een veilige omgeving te komen.
 • Je kan aangeven wat je, buiten de structurele aanpassingen, nog nodig hebt om je echt veilig te voelen op school.
 • Je krijgt handvaten waarop je je kan baseren om je lessen af te stemmen op de veilige klasinrichting.

Tijdsinvestering

30 min – 40 min

Aanpak

 • Interactieve presentatie en toelichting van:
  • de Dox-fiches.
  • hoe je infrastructuur koppelt aan het lesgeven.

De opname van deze presentatie wordt nadien als webcast gedeeld.

Adviesgesprek

Doelgroep

coördinatoren, directie, zorgleerkrachten, preventieadviseur,  leerkrachten

Doelen

 • In kaart brengen van behoeften/noden van de mensen van de school
 • Schooleigen richtlijnen ontwerpen en hiermee de noden beantwoorden.
 • De schoolorganisatie daarop afstemmen.
 • Duidelijke richtlijnen en protocollen raadplegen.
 • Het lesgeven koppelen aan de veilige werkomgeving en infrastructuur.
 • Een fiche ontwerpen waarbij er zowel een plan van infrastructuur als de link naar lesgeven wordt weergegeven.

Tijdsinvestering

60 minuten

Aanpak

 • Persoonlijk gesprek waaraan tot 5 medewerkers kunnen deelnemen
 • Je krijgt achteraf een werkfiche op maat van jouw school.
Bestel nu

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be