Getuigenissen


Jan bezit de kunst om zijn brede expertise te delen op een heel goede en interactieve methode waar de groep heel enthousiast over was. Zeker een aanrader.Kris Lazeure - Groepsverantwoordelijke

Saskia stelt vragen, luistert, denkt na, inspireert je in wetenschappelijke onderbouwd kader en heeft tonnen van good practices in haar mouw zitten. De persoon die ik ieder kan aanraden wanneer je aan de slag gaat met je team over fundamentele vragen.

Saskia is een enthousiaste madam, iemand waarmee ik nog vaak hoop te sparren en nog wens te inspireren maar vooral door te laten inspireren.
Suzanne Van Praet - Opleidingscoördinator lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding Thomas More campus Turnhout

Op onze pedagogische studiedag mogen we telkens kiezen uit een ruim aanbod. Toen ik zag dat Schoolmakers een sessie kwam geven over 'Feedback en breed evalueren', moest ik niet verder kijken. Inhoudelijk interessant en gebracht op een interactieve manier waardoor de kennis blijft plakken en de goesting groot is om ermee aan de slag te gaan. Dat waren mijn verwachtingen en deze werden ruimschoots ingelost. Jan (en de andere collega's bij Schoolmakers) bieden hun expertise aan met passie en op een authentieke manier. Inspirerend en gewoon heel tof om te volgen!"Christophe Keyenberg - Leerkracht Heilig Graf Turnhout

Schoolmakers als externe procesbegeleider was een welkome versterkende ondersteuning in een fase van verandering, zowel voor de procesbegeleiding als voor de inhoudelijke analyses. Saskia was onze gewaardeerde sparringpartner.
Saskia kon snel capteren waar het eigenlijk om draaide, vanuit een hele boel woorden en meningen. De gehanteerde werkvormen waren zeer divers en gevarieerd waardoor elke bijeenkomst een echte werkdag werd. Op het gepaste moment een werkvorm om stil te staan, een andere werkvorm om verder te gaan, consequent aandacht voor ‘Storingen hebben voorrang’. Elke bijeenkomst was intens. De grote verdienste van Saskia is dat zij structuur in de chaos kon brengen met de nodige directiviteit en het team zo stap voor stap verder bracht. Saskia reikte helpende methodieken aan die ook verder in het teamgebeuren een plaats zullen blijven krijgen. Dankuwel, Saskia.
Hilde Janssens - Diensthoofd Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding

Lies schoolde ons bij rond het begeleiden van scholen die een visie willen opmaken rond kansarmoede/kosten op school. Het was een erg nuttige start om als team zelf mee aan de slag te gaan en volgend schooljaar op een bekwame wijze mee om te gaan. Heel erg bedankt! Marijn Somers - Projectmedewerker 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'

Na een intense, maar inspirerende tweedaagse, begeleid door Schoolmakers, kan ik enkel enthousiast spreken over hun resultaatgerichte aanpak. In team doelgericht nadenken over en werken aan toekomstig onderwijs via een palet aan werkvormen levert mooie krijtlijnen op. Aanbevolen! Annick Cuynen - Campusdirecteur Sint-Hubertus (Neerpelt)

De sessie over co-teaching met Schoolmaker Joris was de max. Tijdens een toffe NT2-trefdag bundelden we onze zinderende krachten en wisselden we leerrijk van gedachten. Hoe cocreatiever, hoe liever! Rik Possemiers - Leerkracht NT2 - Encora Centrum voor Volwassenonderwijs AS Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Bijna 3 jaar geleden, na onze doorlichting zijn we samen met Schoolmakers op stap gegaan om onze tekorten weg te werken. Yves heeft ons daarin bij de start begeleid; visieontwikkeling, stappenplan voor aanpak enz… Nadien hebben we met het hele team daar verder op gebouwd. Gisteren volgde dan de opvolgingsdoorlichting, het was een groot succes. ‘Dat wordt een verslag met een grote strik er rond.’, woorden van de inspectie. We werden geprezen voor de visieontwikkeling, voor de aanpak, voor de gedurfde keuzes die we gemaakt hebben, voor de afstemming van ons onderwijs op ons doelpubliek, voor de teamgeest enz… Ook Yves heeft daartoe bijgedragen. Waarvoor dank.Peter Vanhamel - Directeur De Linde Heusden-Zolder

Het OKAN-team vroeg om tijdens de pedagogische studiedag een vorming te kunnen volgen rond differentiatie in de klas. Na eerste contacten via mail kwam Jan een halve dag observeren, wat voor de betrokken leerkrachten een hele fijne ervaring was. Jan nam actief deel aan de lessen en kon zo op heel korte tijd ervaren hoe er in de OKAN-klassen wordt les gegeven.
Jan is er in geslaagd om een vorming te geven die voor alle collega’s een meerwaarde is. De inleefoefening bij de start van de vorming zorgde ervoor dat iedereen van bij het begin mee was. Er werd een beperkt theoretisch kader aangeboden dat meteen vertaald werd naar de praktijk. De goede voorbeelden die Jan in de klassen had geobserveerd kwamen aan bod en werden aangevuld met nieuwe methodieken die hij zelf al uitprobeerde. Collega’s zijn met vele nieuwe ideeën naar huis gegaan en vooral ook met veel ‘goesting’ en enthousiasme om verder op de ingeslagen weg te gaan. Een zeer geslaagde vorming en samenwerking!
Dominique Devel - pedagogisch directeur HIVSET, Turnhout

Bert begeleidde op KdG al enkele processen om tot beleidsvorming te komen.
Bert doet dat op een heel ongedwongen en natuurlijke wijze waardoor de deelnemers makkelijk mee in het proces gaan.
Hij is voldoende zorgzaam opdat het team heldere en gedragen resultaten kan neerleggen, en kan daartoe ‑indien nodig‑ de nodige interventies doen.
Veerle Hendrickx - directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Karel de Grote-Hogeschool

Onze directieploeg van 18 directeurs liet zich twee jaar door Yves begeleiden. Een waardevolle combinatie van nascholing en de begeleiding van de scholengemeenschap richting cocreatief leidinggeven. We groeiden als directie, als collega’s, als team leidinggevenden en als mens.Caroline Van Driessche - algemeen directrice scholengroep Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde

Ik vond de lezing van Hanne over peer mediation top. De avond erna ging ik naar een debatavond in Brussel met 2 sprekers. De eerste, zijn volle zelve, tegen iedereen in de aanval. Daarna de andere die 2 uur heeft gesproken zonder één persoon te veroordelen. Ik moest denken aan de verwijzingen van Hanne naar geweldloze communicatie. Het was ongemeen boeiend om ‘de les’ van de avond ervoor op zo’n mooie manier geïllustreerd te zien, bedankt! Een andere mama vertelde dat ze het een van de meest interessante uiteenzettingen vond waar ze al naartoe was geweest. Kortom, alleen positieve reacties. Bedankt.Jo De Wolf - deelnemer aan een ouderavond over Peer Mediation in De Klimming, Essene

Op een duidelijke en gestructureerde manier gingen we samen met Lies op weg om de overgang tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar te versoepelen. Op korte termijn werden 4 data afgesproken waarop de sessies zouden plaatvinden. Dertien mensen van het team investeerden hun “ vrije tijd” in deze bijeenkomsten.Na een sessie werd reeds duidelijk dat we met z’n allen op dezelfde golflengte zaten. Maar dit concreet uitwerken, was toch nog iets anders…Hierbij werden we geholpen door Lies Lambert. Zij hield de vinger aan de pols, stuurde de groep aan en maakte dat we na de 4de sessie concrete afspraken maakten naar het volgende schooljaar toe. Geen wollige of te hoog gegrepen doelen, maar realistisch en op korte termijn te verwezenlijken.Als team hebben wij veel baat gehad bij deze aanpak. In de toekomst willen we een aantal afspraken doortrekken naar het 2de leerjaar. De kinderen van onze school varen er wel bij!Ilse Meulemans - directeur basisschool De Waaier

In onze school heeft Saskia collega’s in enkele sessies leren omgaan met diversiteit in de klas. Het was bijzonder boeiend om te merken hoe zij erin slaagde theorie aan praktijk te koppelen. De sessies waren leuk, levendig en leerrijk. Elke sessie werd flexibel aangepast aan de noden van de groep. Bij ons bestaat er geen twijfel: schoolmakers maakt zijn naam meer dan waar! We kijken uit naar het vervolg van de sessies volgend schooljaar!
Robby Oblonšek - pedagogisch directeur 1ste en 2de graad ad interim, Technisch Instituut Sint Paulus Mol

Door de deskundigheid van Yves hebben we meer zicht op hoe we dit veranderingsproces naar aanleiding van het M-decreet verder samen moeten aanpakken.
Peter Vanhamel - directeur De Linde, Heusden-Zolder

Tijdens onze pedagogische studiedag hebben we met Jan samengewerkt rond “breed evalueren”, een thema dat vandaag in het DKO terecht zeer veel aandacht krijgt. Het werd een voormiddag waarin alle leraren konden meedenken, brainstormen en ideeën uitwisselen met elkaar in een open sfeer. Jan gaf hiervoor een actieve en inspirerende begeleiding met praktijkvoorbeelden en originele passende werkvormen. Deze inspiratie is zeer voedend geweest voor ons academie en heeft de discussie concreet en inspirerend gemaakt. Volgend schooljaar hertekenen we daarom het hele evaluatiebeleid van onze academie: we maken een beleid op onze maat tijdens een jaartraject met de hulp van Schoolmakers. Heel benieuwd!Andy Dhondt - directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Zottegem

Ik heb de samenwerking met Hanne als zeer plezierig gevonden. Hanne is een hele rustige vrouw die erg bedreven is in haar vak. Ze heeft oog voor de leerlingen en wist de cursus op een zeer leuke en leerzame manier aan te bieden. Het contact met Hanne verliep makkelijk en vlot. Ze stond open voor alle vragen en ik kon met alle vragen bij Hanne terecht.
Hanne had altijd haar materialen voor elkaar en was er vaak al een dag eerder zodat ze rustig de tijd had en nam om alles goed voorbereid te hebben. Dit vond ik zeer prettig.
Henk Dekker - leraar RSG de Borgen, Lindeborg (Ned.)

Yves begeleidde de dagworkshop ‘cocreatief leiderschap’ voor een 14-tal directies volwassenenonderwijs. Een aanrader voor diegenen die zich willen verdiepen in cocreatief leiderschap.
Roeland Van Kerckhove - nascholingscoördinator volwassenenonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Wanneer diversiteit een realiteit is op school en differentiatie zich lijkt op te dringen, gaat dat bij collega’s gepaard met een gezonde dosis onzekerheid, weerstand zelfs en in ieder geval met heel veel vragen. Tijdens de sessies ‘Differentiëren dankzij diversiteit’ gaf Saskia geen antwoorden of groot gelijk. Ze liet ons evenwel diversiteit in een waardevol daglicht zien en ontdeed het begrip differentiatie dan weer van zijn al te dure schijn. Haalbare en concrete inzichten deden de goesting groeien om uit te proberen, ervaringen te delen en op weg te gaan. En nu, nu zijn we vertrokken.Anki Nauwelaerts - Leerkracht Nederlands, Maria Assumptalyceum Laken

Bert hanteert een aangename techniek om creatieve ideeën bij de deelnemers te genereren en slaagt er wonderwel in om er nadien strategische lijnen uit gedestilleerd te krijgen.
Het is fijn samenwerken met Bert
Johan Veeckman - algemeen directeur Arteveldehogeschool

Yves slaagde erin om in weinig tijd een enthousiast maar ongestructureerd team van hogeschooldocenten op één lijn te krijgen en op weg te helpen naar een succesvolle curriculumhervorming. Bart Derolez - opleidingshoofd eventmanagement, Katholieke Hogeschool VIVES

Vanuit scholengemeenschap kOsh hebben wij Bert Smits geëngageerd om in een van onze campussen een verbetertraject uit te zetten en te begeleiden. Vanuit een gedeelde visie neemt hij zowel het directieteam als het middenkader mee in een traject waarbij verbetering van de onderlinge samenwerking en het delen van gemeenschappelijke doelen vooropgesteld worden.Patrick Heremans - coördinerend directeur kOsh secundair

Diversiteit hoeft geen duur woord te zijn. Doorheen het traject ‘Interactief en samenwerkend leren’ ervaar je zelf hoe fijn het is om aangesproken te worden tijdens een leerproces. Saskia creëert een uitwisselingsplatform tussen collega’s en je krijgt oprecht goesting om aan de slag te gaan met de aangebrachte werkvormen. Dit traject geeft zuurstof!
Carolien Roeges - Leerkracht/beleidsmedewerker Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat

Ik ben 6 jaar directeur van een 1ste graad en ken in grote lijnen mijn sterktes en zwaktes wel. Maar door de feedback van Yves op het einde van de ‘schaduwdag’, werden een aantal zaken scherper en waren er ook opmerkingen die mij verrasten.
Elly Meeuws - Directeur middenschool GO! Malle

Bert Smits begeleidde de eerste inhoudelijke gesprekken over de visievorming van de fusiehogeschool GROEP T – KHLeuven – KHLim. Het doel was om op negen domeinen input te verzamelen van de drie partners vanuit drie niveaus (management, lectoren en ondersteuners, studenten). De gedifferentieerde methodieken en de deskundige begeleiding zorgden voor de eerste echte ideeënuitwisseling over de kernopdrachten van de nieuwe fusiehogeschool. De resultaten ervan vormden de basis voor de gezamenlijke visie en missie die tijdens een meeting met alle ongeveer 1500 collega’s van de fusiehogeschool verder werd ontwikkeld.Stijn Dhert - directeur Onderwijs GROEP T – KHLeuven – KHLim

Yves benadert de uitdagingen vanuit een heel rustig en analytisch perspectief, gaat graag in dialoog met alle partijen en komt via verschillende werkvormen en een integrale benadering tot de juiste oplossing.Kurt Meeus - Algemeen directeur scholengroep SCOOP, GO!

Zeer fijne sessie rond differentiatie, iedereen kwam met enorm goede ideeën. Op deze manier hebben we heel veel van elkaar geleerd en allemaal nieuwe ideeën gekregen. De kleuterjuffen merkten zo dat ze ook het verschil konden maken, dat er veel van hun methodieken toegepast worden in de lagere school. Dat deed deugd! Het was op een erg aangename manier gebracht. Duidelijk en met veel enthousiasme. De afwisseling van werkvormen was TOP. Iedereen vond een manier om zich te uiten.Leerkrachten Sint-Annaschool Duisburg

Als ik koffie drink met Kris, bekom ik even in de gekke storm die blijft razen doorheen het schoolgebeuren. Wind van alle kanten, het ganse schooljaar door. De koffie zorgt voor luwte. De vrije babbel laat de wind even liggen en maakt ruimte voor de mens achter de directeur. De directeur die toch steeds ergens in het oog (van de storm?) staat. "Een ontspannende activiteit die steevast leidt tot een interessant leer- of onderneemmoment”.

Voor mij ligt daar de kracht en het talent van deze koffie. De ontspanning (een prachtiger woord kan je niet bedenken) aanbieden via een vrij gesprek mét koffie en mét effect. De ontspanning zorgt voor betrokkenheid bij het leer- en denkproces en zet in beweging. Niet vrijblijvend dus maar met effect. Voor mij nonsense én no-nonsense!
Gie Mertens - Directeur GBS Trapleerke Lille

Jan was een geweldige, professionele spreker, die met veel enthousiasme en zin
voor structuur zijn ideeën uiteenzette. Iedereen kwam verrijkt buiten,
de reacties waren alom positief.
Deelnemer pedagogische studiedag Magisch Meesterschap

Wij groeien als school heel snel: ons leerlingenaantal stijgt elk jaar, en dankzij de vele gepassioneerde collega's én laptops voor elke leerling groeien we ook op vlak van didactiek razendsnel. Dat gaat gepaard met de nodige ... groeipijnen. Saskia van Schoolmakers hielp ons - met participatie van alle betrokkenen - het werk te prioriteren en structureren in vier werven. Die gingen in een cocreatief proces twee jaar lang aan de slag, gecoacht door Saskia. Mocht COVID-19 geen roet in het eten hebben gegooid, dan hadden we in mei feestelijk kunnen terugblikken op alle verwezenlijkingen. We kijken alvast met goede moed en volle goesting naar een nieuwe start in september - en we weten dat onze rugzak rijk gevuld is met alle vaardigheden, tools en methodieken die ons team tijdens het proces kon oppikken. Ann Teblick - leraar/beleidscoördinator ZAVO

Wij deden een beroep op Yves bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie voor onze psychologische dienst. Dat bleek zeer zinvol te zijn. Hij slaagde erin om de - toch wel diverse - groep samen aan de slag te laten gaan om tot een gedegen en gedragen resultaat te kunnen komen. Hij coacht op een rustige en respectvolle manier en beschikt over een ruime theoretische bagage en relevante ervaring. Wat ons betreft zeker te overwegen voor toekomstige opdrachten. Hans Dhondt - Diensthoofd studentenvoorzieningen VIVES Hogeschool

Iedereen was heel enthousiast de sessie van Saskia. Ik heb alleen maar goede dingen gehoord.
Heel fel bedankt!! Ik denk dat ze heel veel leerkrachten warm gemaakt heeft om te differentiëren en ook voor de e-course.
Lucie Renard - Bookwidgets

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be