Overzicht schoolmaakgerief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Procesbegeleiding

Tot duurzame verandertrajecten komen en gedragen oplossingen vinden voor complexe uitdagingen in scholen is mogelijk als er tijd en ruimte is voor zoeken, praten, kiezen en plannen. Procesbegeleiding bewaakt dat een kwalitatieve weg wordt gekozen naar het doel.
Lees meer

Coaching

Sterker staan en vaardiger handelen als onderwijsprofessional. En dit dankzij individuele coaching, teamcoaching of intervisie.
Lees meer

Vorming

Interactieve trainingen, met een behapbare portie theorie, gerichte denk- of ervaringsoefeningen en veel ruimte voor inbreng van deelnemers. Opleidingen op maat van pedagogische studiedagen, vormingsdagen of intensere leertrajecten.
Lees meer

Beleidsontwikkeling

Beleidsontwerp, van personeels-, kwaliteits- tot pedagogisch beleid. Met de hulp van de juiste vragen, onze expertise en toekomstgericht denken, krijg je de belangrijkste krijtlijnen helder op papier.
Lees meer

Bemiddeling

Via bemiddeling breng je terug rust en vertrouwen in de school, het leraarslokaal of in de klas. En dit op een discrete en duurzame manier.

Peer mediation maakt leerlingen conflictvaardiger. Het draagt ook bij tot een constructief schoolklimaat en een daling van het aantal conflicten.
Lees meer

Lezingen

Prikkelende, korte of krachtige introducties op specifieke thema’s. Laat je inspireren.
Lees meer

Curriculumontwikkeling

Een goede opleiding heeft nood aan een evenwichtig en aantrekkelijk curriculum. Schoolmakers (her)ontwerpt studierichtingen en opleidingen samen met leerkrachten en vakgroepen.
Lees meer

Crisismanagement

Soms moet er op korte tijd ‘iets’ gebeuren en slaagt de leiding van de school er niet alleen in om dat waar te maken. In lastige situaties of bij belangrijke uitdagingen kan schoolmakers tijdelijk een ervaren crisismanager leveren.
Lees meer

Advies

Ervaring, onderbouwde raad en concreet advies met oog voor de context. Een adviesgesprek biedt kennis van zaken om beslissingen te nemen en richting te kiezen.
Lees meer