Project Description

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someone

Herken je deze situaties?

 •  Collega’s voelen zich opgebrand. In de leraarskamer overheerst geklaag. Een motiverende werkplek lijkt ver weg.
 •  De instroom van onze leerlingen wordt steeds diverser: meer zorgbehoeften, talige heterogeniteit en leerlingen met verschillende bagage. In de klas zijn er knappe initiatieven om alle leerlingen te betrekken. Tegelijk ontbreekt het onze school aan visie en steun vanuit het beleid.
 •  We willen onze leerlingen niet enkel vertellen wat ze (nog) niet kunnen, maar ook benoemen waar hun sterktes liggen. We zoeken frisse, haalbare en kwaliteitsvolle ideeën om onze leerlingevaluatie vorm te geven.
 •  Ons personeelsbeleid staat in de kinderschoenen. Collega’s, nieuw of ervaren, verdienen begeleiding.

Schoolmakers ondersteunt je bij je beleidsontwerp. We stellen de juiste vragen en denken toekomstgericht. We brengen onze expertise, ervaring en visie in om samen een beleid te ontwerpen. Met name:

 • personeelsbeleid op vlak van
  • aanwerving
  • begeleiden en evalueren
 • kwaliteitsbeleid
 • pedagogisch beleid (met de expertise van het Steunpunt Diversiteit & Leren) op het vlak van
  •  evaluatie
  •  zorg
  •  diversiteit
 • schoolorganisatie

Terug naar overzicht schoolmaakgerief