Project Description

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someone
sluimerende spanning in het leraarslokaal
onaangename confrontaties met mondige ouders
oplopende ruzies op de speelplaats
ontmoedigende scènes met assertieve leerlingen
weerkerende weerstand tegen voorstellen van de directie
tweestrijd binnen het corps van leerkrachten

Vat tijdig de koe bij de hoorns. Hoe langer de spanning aansleept, hoe groter het wantrouwen en het onbegrip. Bemiddeling biedt de mogelijkheid om in alle discretie terug bruggen te bouwen zowel in het leraarslokaal, op de speelplaats, in de klas als in de omgang met assertieve ouders. De bemiddelaar biedt een veilig kader om het gesprek respectvol en grondig te voeren en ondersteunt de betrokken bij hun zoektocht naar een voldoening gevende oplossing. Schoolmakers bemiddelt ook in teams.

Peer mediation staat voor bemiddeling door leerlingen voor leerlingen. Een school die investeert in peer mediation, leert haar leerlingen niet alleen op een constructieve en effectieve manier met spanning om te gaan, maar kiest ook voor een duurzaam project dat op termijn leidt tot een daling van het aantal conflicten op school. Schoolmakers leidt leerkrachten en leerlingen vanaf de leeftijd van 10 jaar op en begeleidt directies en zorgcoördinatoren bij de implementatie van peer mediation in de school.

Interesse in peer medation? In deze brochure lees je meer over onze vormingstrajecten op maat.

Terug naar overzicht schoolmaakgerief