Project Description

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someone

Een goede opleiding heeft nood aan een evenwichtig en aantrekkelijk curriculum. Schoolmakers ontwikkelt dit samen met leerkrachten en vertrekt daarbij vanuit een gedeelde visie op de opleiding. Het kan gaan om kleine bijsturingen of een herontwerp van een bestaande opleiding tot het opbouwen van nieuwe opleidingen. Schoolmakers begeleidt ook vakgroepen.
Terug naar overzicht schoolmaakgerief