Pedagogische Studiedag: Do It Yourself!

15 juni 2016

KrijtbordjePedagogischestudiedagDIY

Ze bestaan in alle mogelijk denkbare concepten. Van oersaaie lezingen tot werkvergaderingen vol ijver. Pedagogische Studiedagen vormen uitgelezen kansen om als school de krachten te bundelen rond bepaalde thema’s die leven.

Als Schoolmakers hebben we in verschillende scholen bewezen wat de kracht is van Pedagogische Studiedagen die ingebed zijn in een breder proces van grondige voorbereiding en duurzame inbedding in de school. Op te veel scholen blijven nuttige beleidsadviezen, straffe praktijkvoorbeelden en bijhorende competenties van collega’s verborgen. Een Do It Yourself (DIY) Pedagogische Studiedag creëert betrokkenheid op schoolbrede uitdagingen en uitwisseling over – vaak verborgen – parels vanop de klasvloer.

Actie ‘‘Pedagogische studiedag: do-it-yourself!”

We geven zes gratis coachingsgesprekken weg via skype (of telefoon). In zo’n gesprek (ong. 1u) verkennen we je vraag en zetten we jou op weg. Na dit gesprek heb je ideeën, aandachtspunten en de juiste vragen in handen om een volgende stap te zetten richting een DIY Pedagogische Studiedag.
Een coachingsgesprek aanvragen kan tot 31 augustus 2016. Het skypemoment plannen we in overleg. Kans maken op een gesprek?
Mail saskia@schoolmakers.be en formuleer beknopt waarom jij zo’n gesprek wilt.

Benieuwd naar de lijst aan mogelijkheden?
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Starten met een boeiende interactieve lezing door een gastspreker die inspeelt op de noden van de school. Daarna stippel je een parcours uit in werkgroepen om het thema van de dag effectief waar te maken op school. Je voorziet daarbij een korte opleiding voor de collega’s die deze werkgroepen zullen trekken en je droomt luidop met alle deelnemers over wat die werkgroep in een jaar tijd allemaal kan verwezenlijken. Daaruit distilleer je concrete doelstellingen.
  • Werken met een divers samengesteld kernteam (over jaren, vakken, graden, … heen) gedurende enkele maanden rond een schoolbreed thema, al dan niet met een externe begeleider. De kernteamleden verzamelen expertise, wisselen praktijkvoorbeelden uit en benoemen sterktes en uitdagingen. Op basis van de afgelegde weg, bepalen deze kernteamleden (een deel van) de agenda van de Pedagogische Studiedag. Ze begeleiden in duo in een carrousel-systeem sessies voor de collega’s. Per sessie verschilt de focus qua doelstelling, inhoud en aanpak. Zo creëer je ruimte voor beleid en praktijk, voor informeren en inspireren, voor mee denken en zelf ervaren. Benieuwd? Hier zie je de aankondiging van een DIY studiedag over het M-decreet.
  • In overleg een planning uitwerken waarbij collega’s les gaan volgen bij elkaar en op de Pedagogische Studiedag hun ervaringen met elkaar delen. Per groepje leid je eerst kort moderatoren op die het gesprek in goede banen kunnen leiden en laat je ieder individueel persoonlijke leerkansen formuleren. Later voorzie je een terugkom-moment. Zo worden leerkrachten eigenaar over hun eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
  • Met een doorschuifsysteem l leerkrachten hun beste project of les aan elkaar laten voorstellen, maar ook tips geven om zo’n les tot stand te brengen. Alle collega’s vormen duo’s, zelfs vakoverstijgend, die elkaar ondersteunen en coachen. Eventueel geef je een focus mee: hoe evalueer je dit? Hoe krijg je leerlingen hierin mee? Welk klasmanagement heb je hiervoor nodig? Een workshop rond coachende vaardigheden kan het team hierin versterken. Bovendien zijn die vaardigheden ook rechtstreeks toepasbaar in de klaspraktijk.

We vinden het belangrijk om het team te erkennen in zijn waarde en voor te bouwen op de rijkdom aan aanwezige ervaringen en competenties binnen de school. Vanuit dat startpunt, is Schoolmakers heel nieuwsgierig om met jouw school samen een Pedagogische studiedag uit te werken. Concreet brengen we als Schoolmakers deze expertise in:

  • We delen ervaringen uit andere scholen: hoe kan zo’n Pedagogische Studiedag eruitzien?
  • We houden rekening met de reeds afgelegde weg (historiek), de noden en eigenheid van de school, de inhoudelijke krijtlijnen die vastleggen, de praktisch-organisatorische kant, de vragen en zorgen die leven binnen het team.
  • We stellen vanuit een onderzoekende en waarderende houding de juiste ontwerpvragen om tot een kwaliteitsvolle do-it-yourself studiedag te komen.
  • Waar wenselijk en haalbaar, brengen we vooraf of op de studiedag zelf, onze inhoudelijke expertise in rond het thema. Dat kan bijvoorbeeld over leerzorg, evalueren, differentiatie, …. (een coachende rol t.a.v. de leerkrachten die voor de groep staan is ook een optie)
  • We beklemtonen enkele cruciale basisingrediënten. Tegelijkertijd laten we het eigenaarschap bij de school: de studiedag draait hoofdzakelijk op talent van de school.

Lees hier wat onze Noorderburen schrijven over ‘hoe je aan teambuilding doet op je pedagogische studiedag’.

Saskia Vandeputte en Jan Royackers vormen een stevig en ervaren team om mee jouw Pedagogische Studiedag te ontwerpen. Contacteer ons via: saskia@schoolmakers.be of jan@schoolmakers.be.

 

Save

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be