Schoolmaker in de kijker!

22 januari 2017

Wie zijn de Schoolmakers? Waar zijn ze mee bezig? Ontdek het hier. Vandaag in de spotlights: Hanne Van Waeyenberge

Hanne – teamcoaching

“Op dat moment worden de problemen letterlijk visueel, bovendien zijn ze vooral samen naar voor gebracht. Het deed de ogen nogal opengaan: velen zagen pas voor het eerst wat er allemaal in het team leefde.”

De directie van een basisschool contacteerde me voor een vorming rond communicatie, enkele leerkrachten hadden te kennen gegeven dat die op school niet goed liep. Wij hebben de vraag dan wat opengetrokken: zou het niet interessanter zijn om te zien wat er echt binnen het team leefde en is een vorming dan wel de juiste werkwijze? Ons voorstel was te starten met een teamcoaching die focust op samenwerking en dynamiek. Zo kan je een breed gedragen traject opstarten waarbij de leerkrachten zelf kunnen bepalen wat belangrijk is en welke stappen ondernomen moeten worden.

https://www.schoolmakers.be/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0935.jpg

Onze sessie zou plaatsvinden vlak voor de start van het nieuwe schooljaar, de directie wou dus zeker met een positieve noot kunnen eindigen om het schooljaar goed te kunnen starten. We stelden een oplossingsgerichte coaching voor waarbij vooral de toekomst de focus zou zijn en minder de fouten uit het verleden. Toch mogen we in zo’n situatie niet enkel vooruit kijken, indien je de dingen uit het verleden niet benoemt ga je voorbij aan de frustratie en het verdriet dat mogelijks in zo’n team leeft. De uitdaging was dus om een balans te vinden tussen beide, en dat op één namiddag. De tijdslimiet zorg ervoor dat je niet te lang bij alle thema’s kan stil staan, toch wil je op het einde van de dag een aantal concrete pistes hebben waarmee leerkrachten en directie aan de slag kunnen.

Vooreerst is het belangrijk veiligheid te creëren. Je wil met een team waar spanning heerst immers bespreken wat er beter moet in de toekomst. Je stelt mensen dus eerst de vraag wat voor hen persoonlijk nodig is om de dag goed te doen verlopen. Na die veiligheidsfase kijken we welke thema’s er binnen zo’n team spelen: wat willen we eigenlijk verbeterd zien? Je ziet dan zeer uiteenlopende zaken aan bod komen, sommige positief geformuleerd, andere meer negatief. Via post-its probeerden we alle input te groeperen tot een aantal clusters op een groot bord. Op dat moment worden de problemen letterlijk visueel, bovendien zijn ze vooral samen naar voor gebracht. Het deed de ogen nogal opengaan: velen zagen pas voor het eerst wat er allemaal in het team leefde.

Belangrijk is om gedurende de ganse sessie zo concreet mogelijk te benoemen waar het echt om draait. Stel dat er vannacht tijdens je slaap een wonder gebeurt waardoor er de volgende dag plots een hecht team is. Waaraan ga jij dat ’s ochtends op school al merken? Iedereen schreef anoniem heel concrete zaken op een apart blad waarna alles aan de ganse groep werd voorgelegd. Op zo’n moment valt op dat velen eigenlijk hetzelfde willen, maar het soms anders verwoorden dan hun collega. Je constateert bijvoorbeeld dat kliekjesvorming  iets is waar niet alleen de andere collega’s, maar ook de kliekjes zelf vanaf willen. Het ganse team stelt op die manier vast wat er allemaal niet zou kunnen gebeuren.

Vervolgens moet je natuurlijk met de uitdagingen aan de slag die bij aanvang geclusterd werden, alleen sta je nu al een stap verder. Iedereen mag de clusters schalen van nul tot tien: hoe ziet de situatie er op dit moment uit voor de verschillende thema’s. De scores vielen tussen vier en acht. Daarna kan je ook de oplossingen concretiseren: stel dat je tegen de herfstvakantie op iedere cluster een half punt bent opgeschoven, en tegen de zomervakantie nog eens het dubbele. Wat zou er dan moeten gebeurd zijn? Mensen zien zo ook in dat ze aan zichzelf moeten werken om tot een gezamenlijk doel te komen.

De directie heeft de ganse namiddag gewoon deelgenomen als iedere andere leerkracht, dat is erg belangrijk voor de teamgeest. Hij plaatst zich zo naast zijn collega’s en stelt zich even kwetsbaar op als de rest. Het gebeurt vaak dat de directie na zo’n sessie om een individuele coaching vraagt bij het zien van de vele uitdagingen. Zo leidt een oorspronkelijke vraag rond vorming tot een sessie met het ganse korps, waarbij uiteindelijk de directie bereid is aan haar eigen proces te werken.

Meer info via hanne@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be