Het OKAN-team vroeg om tijdens de pedagogische studiedag een vorming te kunnen volgen rond differentiatie in de klas. Na eerste contacten via mail kwam Jan een halve dag observeren, wat voor de betrokken leerkrachten een hele fijne ervaring was.  Jan nam actief deel aan de lessen en kon zo op heel korte tijd ervaren hoe er in de OKAN-klassen wordt les gegeven.
Jan is er in geslaagd om een vorming te geven die voor alle collega’s een meerwaarde is.  De inleefoefening bij de start van de vorming zorgde ervoor dat iedereen van bij het begin mee was. Er werd een beperkt theoretisch kader aangeboden dat meteen vertaald werd naar de praktijk.  De goede voorbeelden die Jan in de klassen had geobserveerd kwamen aan bod en werden aangevuld met nieuwe methodieken die hij zelf al uitprobeerde.   Collega’s zijn met vele nieuwe ideeën naar huis gegaan en vooral ook met veel ‘goesting’ en enthousiasme om verder op de ingeslagen weg te gaan.  Een zeer geslaagde vorming en samenwerking!Dominique Devel (pedagogisch directeur HIVSET, Turnhout)
Bert begeleidde op KdG al enkele processen om tot beleidsvorming te komen.
Bert doet dat op een heel ongedwongen en natuurlijke wijze waardoor de deelnemers makkelijk mee in het proces gaan.
Hij is voldoende zorgzaam opdat het team heldere en gedragen resultaten kan neerleggen, en kan daartoe ‑indien nodig‑ de nodige interventies doen.Veerle Hendrickx (directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Karel de Grote-Hogeschool)
Saskia is een zeer fijne lesgeefster die erin slaagt om de gelaagde materie die diversiteit is te brengen op een positieve, heldere, bevattelijke manier. Je inzichten in diversiteit worden echt verruimd. De oefeningen en werkvormen die ze gebruikt kan je onmiddellijk toepassen in de klas of in het team. Een aantal oefeningen vertrekken sterk vanuit je eigen beleving van diversiteit maar je bepaalt zelf in welke mate je al of niet actief deelneemt. Ze slaagt erin om in een zeer diverse groep van onderwijsmensen uit het lager, secundair en volwassenenonderwijs  een positieve dynamiek te brengen.  Het verhaal dat gebracht werd is af, na elke sessie had ik niet alleen een gevoel van ik heb iets geleerd maar ook hier kan ik iets mee.Nika Huyse (zorgcoördinator basisschool ‘De Groene School’, Anderlecht)
Onze directieploeg van 18 directeurs liet zich twee jaar door Yves begeleiden. Een waardevolle combinatie van nascholing en de begeleiding van de scholengemeenschap richting cocreatief leidinggeven. We groeiden als directie, als collega’s, als team leidinggevenden en als mens.Caroline Van Driessche (algemeen directrice scholengroep Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde)
Ik vond de lezing van Hanne over peer mediation top. De avond erna ging ik naar een debatavond in Brussel met 2 sprekers. De eerste, zijn volle zelve, tegen iedereen in de aanval. Daarna de andere die 2 uur heeft gesproken zonder één persoon te veroordelen. Ik moest denken aan de verwijzingen van Hanne naar geweldloze communicatie. Het was ongemeen boeiend om ‘de les’ van de avond ervoor op zo’n mooie manier geïllustreerd te zien, bedankt! Een andere mama vertelde dat ze het een van de meest interessante uiteenzettingen vond waar ze al naartoe was geweest. Kortom, alleen positieve reacties. Bedankt.Jo De Wolf (deelnemer aan een ouderavond over Peer Mediation in De Klimming, Essene)
Op een duidelijke en gestructureerde manier gingen we samen met Lies op weg om de overgang tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar te versoepelen. Op korte termijn werden 4 data afgesproken waarop de sessies zouden plaatvinden. Dertien mensen van het team investeerden hun “ vrije tijd” in deze bijeenkomsten.Na een sessie werd reeds duidelijk dat we met z’n allen op dezelfde golflengte zaten. Maar dit concreet uitwerken, was toch nog iets anders…Hierbij werden we geholpen door Lies Lambert. Zij hield de vinger aan de pols, stuurde de groep aan en maakte dat we na de 4de sessie concrete afspraken maakten naar het volgende schooljaar toe. Geen wollige of te hoog gegrepen doelen, maar realistisch en op korte termijn te verwezenlijken.Als team hebben wij veel baat gehad bij deze aanpak. In de toekomst willen we een aantal afspraken doortrekken naar het 2de leerjaar. De kinderen van onze school varen er wel bij!Ilse Meulemans (directeur basisschool De Waaier)
In onze school heeft Saskia collega’s in enkele sessies leren omgaan met diversiteit in de klas. Het was bijzonder boeiend om te merken hoe zij erin slaagde theorie aan praktijk te koppelen. De sessies waren leuk, levendig en leerrijk. Elke sessie werd flexibel aangepast aan de noden van de groep. Bij ons bestaat er geen twijfel: schoolmakers maakt zijn naam meer dan waar! We kijken uit naar het vervolg van de sessies volgend schooljaar!Robby Oblonšek (pedagogisch directeur 1ste en 2de graad ad interim, Technisch Instituut Sint Paulus Mol)
Schoolmakers begeleidt onze school in het ontwikkelen van een nieuwe visie. Dit naar aanleiding van de invoering van het M-decreet. De eerste workshop ‘Veerkrachtig veranderen’ werd als zeer positief ervaren. Door de deskundigheid van Yves hebben we meer zicht op hoe we dit veranderingsproces verder samen moeten aanpakken. Peter Vanhamel (directeur De Linde, Heusden-Zolder)
Tijdens onze pedagogische studiedag hebben we met Jan samengewerkt rond “breed evalueren”, een thema dat vandaag in het DKO terecht zeer veel aandacht krijgt. Het werd een voormiddag waarin alle leraren konden meedenken, brainstormen en ideeën uitwisselen met elkaar in een open sfeer. Jan gaf hiervoor een actieve en inspirerende begeleiding met praktijkvoorbeelden en originele passende werkvormen. Deze inspiratie is zeer voedend geweest voor ons academie en heeft de discussie concreet en inspirerend gemaakt. Volgend schooljaar hertekenen we daarom het hele evaluatiebeleid van onze academie: we maken een beleid op onze maat tijdens een jaartraject met de hulp van Schoolmakers. Heel benieuwd!Andy Dhondt (directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Zottegem)
Ik heb de samenwerking met Hanne als zeer plezierig gevonden. Hanne is een hele rustige vrouw die erg bedreven is in haar vak. Ze heeft oog voor de leerlingen en wist de cursus op een zeer leuke en leerzame manier aan te bieden. Het contact met Hanne verliep makkelijk en vlot. Ze stond open voor alle vragen en ik kon met alle vragen bij Hanne terecht.
Hanne had altijd haar materialen voor elkaar en was er vaak al een dag eerder zodat ze rustig de tijd had en nam om alles goed voorbereid te hebben. Dit vond ik zeer prettig.Henk Dekker (leraar RSG de Borgen, Lindeborg (Ned.))
Tijd om de VSK-medewerkers te versterken in het werken met jongeren uit verschillende culturen! Dus gingen op zoek naar externe expertise: iemand met kennis rond interculturalisering, iemand die snel tot de kern komt en iemand die een groep enthousiaste, maar kritische professionals met bergen ervaring in het begeleiden van groepen moeiteloos kan begeleiden en zelfs kan verrassen.  Die expertise vonden we bij Fanny. Fanny nam de tijd om onze werking te leren kennen en werkte volledig op maat. Op een ontspannen en aangename manier wist ze ons doorheen het traject te raken, te motiveren en vooral honger laten krijgen naar meer. Ze schrikt er niet van terug de vinger op de wonde te leggen, onze ingebakken gewoontes en cultuurtjes te doorprikken en te zeggen wat er gezegd moet worden. Het mooie evenwicht tussen theoretische kaders en koppelingen met onze praktijk, zorgde ervoor dat we vrij snel een op eenzelfde lijn zaten en dat het team een gemeenschappelijk taal sprak. Fanny gaf ons het ideale startschot van een duurzaam leerproces dus.Nieke Nouwen (Coördinator Vlaamse Scholierenkoepel)
Yves begeleidde de dagworkshop ‘cocreatief leiderschap’ voor een 14-tal directies volwassenenonderwijs. De deelnemers mochten individuele leervragen vooraf bezorgen. Deze voorbereiding vertaalde zich in een activerende, cocreatieve dag waaraan de deelnemers enthousiast hebben deelgenomen. Zowel methodiek, voorbeelden als tips werden maximaal afgestemd op de doelgroep. En als de deelnemers ons achteraf voorstellen om Yves uit te nodigen op het congres volwassenenonderwijs, is dat voor mij het beste bewijs dat de verwachtingen werden ingelost. Tot slot maakte Yves voldoende tijd voor de nazorg. Een aanrader voor diegenen die zich willen verdiepen in cocreatief leiderschap.Roeland Van Kerckhove (nascholingscoördinator volwassenenonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Wanneer diversiteit een realiteit is op school en differentiatie zich lijkt op te dringen, gaat dat bij collega’s gepaard met een gezonde dosis onzekerheid, weerstand zelfs en in ieder geval met heel veel vragen. Tijdens de sessies ‘Differentiëren dankzij diversiteit’ gaf Saskia geen antwoorden of groot gelijk. Ze liet ons evenwel diversiteit in een waardevol daglicht zien en ontdeed het begrip differentiatie dan weer van zijn al te dure schijn. Haalbare en concrete inzichten deden de goesting groeien om uit te proberen, ervaringen te delen en op weg te gaan. En nu, nu zijn we vertrokken.Anki Nauwelaerts (Leerkracht Nederlands, Maria Assumptalyceum Laken)
Bert hanteert een aangename techniek om creatieve ideeën bij de deelnemers te genereren en slaagt er wonderwel in om er nadien strategische lijnen uit gedestilleerd te krijgen.
Het is fijn samenwerken met BertJohan Veeckman (algemeen directeur Arteveldehogeschool)
Yves Larock slaagde erin om in weinig tijd een enthousiast maar ongestructureerd team van hogeschooldocenten op één lijn te krijgen en op weg te helpen naar een succesvolle curriculumhervorming. Drie zeer nuttige uren dus!Bart Derolez (opleidingshoofd eventmanagement, Katholieke Hogeschool VIVES)
Vanuit scholengemeenschap kOsh hebben wij Bert Smits geëngageerd om in een van onze campussen een verbetertraject uit te zetten en te begeleiden. Vanuit een gedeelde visie neemt hij zowel het directieteam als het middenkader mee in een traject waarbij verbetering van de onderlinge samenwerking en het delen van gemeenschappelijke doelen vooropgesteld worden. Patrick Heremans (coördinerend directeur kOsh secundair)
Diversiteit hoeft geen duur woord te zijn. Doorheen het traject ‘Interactief en samenwerkend leren’ ervaar je zelf hoe fijn het is om aangesproken te worden tijdens een leerproces.  Saskia creëert een uitwisselingsplatform tussen collega’s en je krijgt oprecht goesting om aan de slag te gaan met de aangebrachte werkvormen. Dit traject geeft zuurstof!Carolien Roeges (Leerkracht/beleidsmedewerker Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat)
Koen, ik wil je via deze weg toch nog eens oprecht bedanken voor alle wijsheid/advies/tips…die je ons bijbracht omtrent differentiëren en breed evalueren. Volgend schooljaar gaan we zeker op een andere manier aan de slag met al jouw info in ons achterhoofd. Een schat aan informatie hebben we gekregen van een pracht van een docent. Ik ben dan ook echt tevreden dat de school je zal aanhouden als expert. Dank dus voor alles.Laetitia Deweer (Leerkracht PAV/PTI Kortrijk)

Begin dit schooljaar stelde ik me kandidaat om gratis een dag ‘geschaduwd te worden door Yves Larock van schoolmakers. Begin juni kwam Yves een dag op onze school en volgde me bij alle werkzaamheden. Een aantal activiteiten waren gepland en voorbereid, een aantal niet. Na een vergadering, gesprek, … gaf Yves kort feedback en op het einde van de dag bespraken we de meer algemene opmerkingen en vragen. Deze dag was bijzonder interessant en leerrijk voor mij. Ik ben 6 jaar directeur van een 1ste graad en ken in grote lijnen mijn sterktes en zwaktes wel. Maar door de feedback van deze dag werden een aantal zaken scherper en waren er ook opmerkingen die mij verrasten. Dit ging bijvoorbeeld over hoe ik bepaalde onderwerpen in een gesprek met medewerkers aanpak. Over, letterlijk mijn houding tijdens deze gesprekken en zo verder.
Wat ik ook heel interessant vond, was hoe Yves onze school en onze visie op onderwijs ervaren heeft. Als buitenstaander, die toch een dag heel wat interne keuken van onze school te zien kreeg, gaf hij mij een verhelderend beeld op een aantal vragen, items waar ik dit schooljaar mee geworsteld heb.
Bijkomend positief neveneffect: Sommige collega’s-leerkrachten vonden het positief dat ik me de hele dag liet volgen. Ze vertelden spontaan dat ze ook wel eens een schaduw wilden. Zo heb ik nu een aantal vrijwilligers voor collegiale visitatie. Een concept wat daarvoor door de meesten eerder als bedreigend werd ervaren.
Ik vond het een heel positieve ervaring en wil dit aan elke directeur of beleidsmedewerker aanbevelen.Elly Meeuws (Directeur middenschool GO! Malle)
Bert Smits begeleidde de eerste inhoudelijke gesprekken over de visievorming van de fusiehogeschool GROEP T – KHLeuven – KHLim. Het doel was om op negen domeinen input te verzamelen van de drie partners vanuit drie niveaus (management, lectoren en ondersteuners, studenten). De gedifferentieerde methodieken en de deskundige begeleiding zorgden voor de eerste echte ideeënuitwisseling over de kernopdrachten van de nieuwe fusiehogeschool. De resultaten ervan vormden de basis voor de gezamenlijke visie en missie die tijdens een meeting met alle ongeveer 1500 collega’s van de fusiehogeschool verder werd ontwikkeld.Stijn Dhert (directeur Onderwijs GROEP T – KHLeuven – KHLim)