Quickscan ‘effectief schoolleiderschap’


Doel

Met de Quickscan ‘effectief schoolleiderschap’ verwerf je een snelle zelfinschatting en reflectie over de effectiviteit van het leiderschap binnen je school.

De 10 opdrachten van effectief schoolleiderschap waarop de quickscan focust, zijn een selectie uit de in totaal 20 opdrachten die bijdragen tot effectief schoolleiderschap. Meer lees je hierover in het artikel ‘Gedeeld Effectief Schoolleiderschap & 360°feedback’. Een empirisch onderbouwde en gevalideerde online 360° feedback bevraging focust op de 20 opdrachten.

Werkwijze

Voor elk van de 10 opdrachten van s vraagt de quickscan je om een stelling of uitspraak te beoordelen op de onderstaande 10-punten schaal. De vraag is telkens: in welke mate ben je akkoord met de stelling.

Om je te helpen met het geven van een score, vind je onderaan iedere opdracht een meer gedetailleerde omschrijving van de belangrijkste indicatoren of gedragingen die behoren tot aspect en die al of niet waarneembaar zijn in je school. (cursieve tekst).

Verwerking en resultaten

De resultaten van de quickscan krijg je meteen te zien in een visueel spindiagram. Je krijgt in één oogopslag een indicatie van welke domeinen meer of minder aandacht behoeven.

Start de quickscan

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Mooie synthese @YDemaertelaere #schoolmakers

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2022 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be