Charlotte Arnou

Wat mij bezielt

Onderwijs en groei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei betekent kansen creëren, houden wat goed is en verbeteringen realiseren. Vernieuwingen verduurzamen. Of hebben we het over duurzaam vernieuwen?

Een school wil groeien en laten groeien. In de klas komt de maatschappij binnen maar wat er in de klas gebeurt, vormt ook de maatschappij. Dat is wat mij triggert in onderwijs. Onderwijs zou de hefboom moet zijn voor de zelfkant van de maatschappij, sociale ongelijkheid, kansarmoede … Ik heb heel bewust gekozen voor een lesopdracht in het bso en in een multiculturele, stedelijke omgeving om mee het verschil te maken voor zij die het nodig hebben. Ondertussen zie ik ook in andere contexten gelijkaardige uitdagingen. Elke leerling is een wereldburger.

Naast de uitdaging om bewust te werken aan actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid, is er ook de grote uitdaging om de lat hoog te leggen en de drempel laag te houden. Leraren moeten basiscompetenties en excellentie nastreven. Elke leerling laten uitblinken, daar gaan we voor.

Mijn dada’s

Waar ik ook kijk, overal zie ik onderwijskansen om te werken aan actief burgerschap, maatschappelijke betrokkenheid. Alsof er een filter in mijn hoofd zit die alle kansen scant. Het is mijn PAV-mindset die ik niet meer kan omschakelen. Vakoverschrijdend werken sluit hier ook mooi bij aan. Ik denk in mogelijkheden.

Dankzij een aantal fantastische jaren in de BenedictusPoort in Gent, heb ik ervaring met diversiteit in de school en de klas. Hoe we daarmee aan de slag gaan? Dat heb ik in mijn vingers.

Samen ontwerpen vind ik heerlijk: leerlijnen uitschrijven, structuren uitwerken, nadenken over de gelaagdheid in de lessen… Een lessenreeks of project waarbij je de leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengt, en tegelijk laat verbinden met maatschappelijke thema’s en ‘en passant’ metacognitieve vaardigheden laat trainen, zijn voor mij successen! Nog mooier wordt het wanneer dit structureel kan ingebouwd worden.

Zoeken naar het eigenaarschap van leerlingen om zo tot leergroei te komen, levert meer op dan je denkt.

Van samen ontwerpen naar samen voor de klas staan, is een kleine stap. Teamteaching bevalt velen die ermee in contact komen. Zowel leerlingen als leerkrachten plukken hier vruchten van.

Finaal hou ik ervan om knopen te ontrafelen en structuur te zoeken van klasniveau tot op het niveau van de organisatie.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

 • Onze school heeft een grote diversiteit tussen de leerlingen. Hoe pakken we dit aan?
 • Hoe kunnen we gedifferentieerd evalueren? Wat mag en wat kan?
 • We willen meer competentiegericht werken. Hoe kunnen we dit realiseren?
 • We ervaren dat we voornamelijk kennisgericht evalueren. Hoe kunnen we competentiegericht en/of toepassingsgericht aan de slag gaan?
 • Binnen de vakgroep zitten we nog niet op eenzelfde lijn. Hoe kunnen we zorgen voor meer overeenstemming tussen de vakleerkrachten en tegelijk rekening houden met de eigenheid van de leerkracht en de leerlingen?
 • Hoe kunnen we werken aan actief burgerschap op school-, jaar- en klasniveau? Welke kansen liggen er binnen elk vak voor het grijpen?
 • We moeten aan de slag met leerlijnen. Hoe pakken we dit aan?
 • Hoe meer oefenkansen leerlingen krijgen, hoe beter ze iets onder de knie krijgen. Hoe kunnen we oefenkansen gebruiken in de lessen van collega’s? Welke kansen zitten er in vakoverschrijdend werken?
 • Teamteaching: waarom, hoe en wat?
 • Eigenaarschap is positief voor de motivatie van de leerlingen en komt hun leerproces ten goede. Hoe kunnen we het eigenaarschap van onze leerlingen vergroten? Hoe kunnen we leerlingen hierin laten groeien doorheen hun schoolloopbaan?
 • We krijgen nieuwe vakken en moeten meer projectmatig werken. Hoe realiseren we dit?

Mijn loopbaan

In 2006 studeerde ik af als leerkracht wiskunde, Project Algemene Vakken (PAV) en geschiedenis. Al snel kreeg ik een vaste plek in BenedictusPoort (Gent) waar ik mij vastbeet in het vak PAV. In een permanente zoektocht naar duurzame vernieuwing volgde ik de Master in de Educatieve Studies aan de KU Leuven. Ik mocht een jaar bloggen voor Klasse (2016-2017) over onderwijs.

Sinds 2017 werk ik als praktijklector in de aan de KU Leuven. Ik heb ervaring met stagebegeleiding, inzetten op professionele groei bij de studenten, onderzoek gebruiken om de praktijk vorm te geven. Bovendien zit ik dichtbij de bron van onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Dit alles vertaal ik graag naar de werkvloer.

 


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Van online lesgeven naar volwaardig #blended lesgeven:
concrete randvoorwaarden en tips👇

https://buff.ly/2KJuTXl

Doordacht digitaliseren: 60 tips voor het schoolleiderschap.
https://buff.ly/2RGX8fS

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be