Lien Peeters

Wat mij bezielt

Ik wil zorgen dat complexe thema’s concreet aangepakt worden. Al te vaak zijn ‘strategie’ en ‘beleid’ holle woorden die niets te maken hebben met wat er in de klas gebeurt, terwijl het ook krachtige instrumenten kunnen zijn die de praktijk richting geven en versterken. Het geeft mij energie om goeie analyses samen om te zetten in beleidskeuzes die een zichtbare impact hebben in de praktijk.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

Ik begeleid scholen graag bij de vertaling van fundamentele organisatievraagstukken in het onderwijs: hoe reageer je als school of schoolbestuur op wijzigende regelgeving of evoluties in de samenleving? Hoe breng je scholen samen in een verhaal van schaalvergroting? Hoe profileer je je school met de keuze voor een bepaald aanbod (bijvoorbeeld in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs)? De kunst is om over die vraagstukken strategisch na te denken, en om die strategie dan ook om te zetten in concrete keuzes. Een nog grotere kunst is het om bij die keuzes altijd te blijven uitgaan van: hoe worden leerlingen hier beter van? Die brug tussen strategie en praktijk maak ik graag samen met een school of schoolbestuur.

Een ander thema waarrond ik graag werk is visieontwikkeling, ook hier: inclusief de vertaling naar de  praktijk. Ik ben ook geboeid door hoe leerlingen, ouders, leerkrachten… samen school maken (participatie) en door hoe de organisatie van een school impact heeft op het welbevinden van individuele medewerkers en leerlingen.

Mijn loopbaan

Ik ben in 2002 afgestudeerd als germaniste, maar daarin liever atypisch (favoriete vak: logica). Door een interesse in het werken met kansengroepen ben ik in volwassenenvorming gerold. Eerst als lesgever in Leuven en Antwerpen voor anderstaligen, laaggeschoolden en gedetineerden, daarna als beleidscoördinator bij een grote onderwijsverstrekker. Gedurende ruim tien jaar heb ik daar heel wat inzichten opgedaan rond schoolbeleid en rond organisatieverandering in onderwijs. Met die kennis en ervaring wil ik via Schoolmakers scholen ondersteunen bij veranderprocessen.


Terug naar ons team

Recente berichten van
Lien Peeters

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

In verbinding blijven met leerlingen hangt nauw samen met enerzijds hun welbevinden en anderzijds hun motivatie om met schoolwerk bezig te zijn.

Lydwin Bulckens geeft zeven tips om als leerkracht in verbinding te staan met de leerlingen.

https://buff.ly/3dsWfhz

Lannoo Teachers Day

Zijn onze kinderen en jongeren in crisis? Hoe benut je ten volle je talenten in uitdagende tijden?

Kortom, hoe pakken we de crisis in onderwijs aan om met volle goesting te blijven werken en leren? De experts geven jullie antwoord: https://buff.ly/3uK44bl

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be