Lies Lambert

Lies Lambert

Een leerkracht met burn-outsymptomen, waarvan je tegelijk denkt ‘zonde dat die niet meer in het onderwijs zou staan’, die wil ik graag ondersteunen en zijn loopbaan opnieuw helpen vormgeven.

Wat me bezielt

Ik wil in een begeleiding graag vanuit de sterktes en krachten van mensen vertrekken. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. We willen geen zaken uit hun handen nemen, maar inspelen op hun kwaliteiten. Dat is voor mij een basishouding. Het fijne aan Schoolmakers is dat we in de diepte werken en trajecten willen opstarten. Zo proberen we in de school een beweging in gang te zetten.

Mijn dada’s

Ik vind de integratie tussen de verschillende onderwijsdelen erg belangrijk. Ik ben kleuterleidster van opleiding en ik vond het vreemd dat wat in de kleuterklas nog mocht plots niet meer kon in het eerste leerjaar. Ook in sommige lerarenopleidingen heb je die cesuur tussen kleuter en lager. Ik heb rond integratie een traject begeleid in een basisschool, samen met de kleuterleidster en de leerkracht van het 1ste, met de zorgcoördinator en directie. Uitgangsvraag: wat kunnen we doen om in die transitie geen breekpunt te maken? De deuren tussen de lokalen werd opengezet, er kwam hoekenwerk in beide jaren, er werden werkgroepjes voor integratiedagen opgericht … Er is nu zelfs een leerkracht vrijgesteld om inzake fijn-motorische vaardigheden alles mee op te volgen. Nu werkt de school aan de zachte overgang van 1ste en 2de graad, enzoverder.

Loopbaanbegeleiding van leerkrachten is een andere topic. Ik werk in een loopbaanbegeleidingscentrum waar vele leerkrachten komen die het even niet meer zien zitten. Doorgaans gaat het om erg geëngageerde mensen waarvan je onmiddellijk denkt, ‘wat een verlies als jij niet meer in het onderwijs zou staan’. Ze botsen op een visie, een schoolcultuur, de administratie, de eigen grenzen. Ik werk met hen aan job crafting (soms ‘baanboetseren’ genoemd): hoe kan ik mijn job anders gaan vormgeven?

Dat geldt trouwens ook voor directies: wat kan ik doen zodat ik die ‘uitvallende’ leerkrachten kan behouden? Je kunt als individu altijd wel iets veranderen, bijvoorbeeld je lat lager leggen, of leren goede gesprekken met de directie aangaan en daar duidelijke boodschappen brengen. Graag wil ik met Schoolmakers iets meer doen, meer dan een individuele benadering. Een loopbaan opnieuw zin geven, kan pas goed lukken als je ook de context meekrijgt. We kunnen samen met de directie bekijken wat we in de structuur, de samenwerking en cultuur kunnen aanpassen zodat mensen opnieuw energie krijgen.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • We willen de overgang van de kleuterschool naar de lagere school vlot(ter) laten verlopen. Kan Schoolmakers dit proces begeleiden?
  • We zoeken manieren voor (meer) integratie tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Kunnen jullie een workshop begeleiden?
  • Ik merk veel uitval in mijn team door overspanning en burn-out, ik wil met mijn team aan de slag om het veerkrachtiger te maken. Kunnen jullie dat proces begeleiden? Is het ook mogelijk om individuele coaching hierrond te geven?
  • Kan ik job crafting inzetten om meer in te spelen op de talenten en passies van mijn team? Kan Schoolmakers dit traject begeleiden?
  • We zouden graag werken aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en burgerschapsvorming van onze kinderen, al van in de kleuterschool. Hoe kunnen we dit starten in de kleuterschool en doortrekken naar lagere school?

Mijn loopbaan

Ik werd geboren in het land van de zon (Brazilië) net voor de jaren ‘80. Mijn engagementen in speelpleinwerking en de scouts stuwden me richting het onderwijs. Ik studeerde af als kleuterleidster (KHH, Leuven) en vertrok dan richting VUB (Brussel) voor mijn Master in de Sociale Agogiek. Later volgde ik nog het post-graduaat Psychopedagogische counseling (Lessius, Antwerpen), een training ouderintervisie (Komma Kompagnie) en een basisopleiding oplossingsgericht coachen (Ilfaro). Die kennis mocht ik dan toetsen aan de werkelijkheid bij het Centrum voor Basiseducatie, vele jaren als project- en teamleider van Europese projecten in scholen bij Mobiel 21 en als loopbaancoach en coördinator bij loopbaancentrum Kompas. Sinds 2010 ben ik zelfstandige (eerst in bijberoep, nu bijna in hoofdberoep) als coach (www.gr35.be), coördinator (www.mysterievanonderwijs.be), doorbraakarchitect (www.tweeperenboom.be) en schoolmakker bij Schoolmakers.

 

 

 


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Onze eerste #nieuwsbrief van dit nieuwe jaar: 2019, een jaar vol verandering! Lees hier waarom, hoe of wat.https://t.co/PeiIr2UQ58

Op 31/01 organiseert het Mysterie van Onderwijs een Fire & Food avond waar er dieper wordt ingegaan op thema's in het onderwijs: De Tweede Beweging - voorbij de polarisering. Inschrijven kan hier https://t.co/VQjOPJLWVH

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2019 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be