Martine Mol

Wat mij bezielt

I like the following concepts: transformational leadership@shared leadership, data use , lifelong learning and educational quality

Waarom?

Transformationeel leiderschap zorgt voor duurzame motivatie gebaseerd en geïnspireerd op intrinsieke motivatie : werken met volle goesting.

Tijdens mijn onderwijscarrière zowel als leraar als directeur heb ik gemerkt  dat deze ingrediënten belangrijke competenties vormen om als professional deze opportunity’s te kunnen doortrekken tot  bij de leerling.

Een stimulans om de onderwijskwaliteit te verbeteren binnen de school en in de klas, is een  recept te ontwikkelen waar leraren de ingrediënten  innovatie, creativiteit , responsiviteit, gezamenlijke doelgerichtheid en reflectiviteit toevoegen om te kunnen groeien naar zelfsturende teams in hun dagdagelijkse werking als expert in hun eigen klas en binnen de school.

De school creëert beleidsruimte en vult haar onderwijskwaliteit- box met gedeeld leiderschap gepeperd met een vleugje empathisch vermogen gericht op ondersteunende professionele en persoonlijke relaties

Tijdens mijn studies als werkstudent aan de Universiteit van Antwerpen stelde ik vast dat de rol van ervaringen in het leren, het belang van reflectie op deze ervaringen en het toewerken naar veranderingen algemeen geaccepteerde pijlers zijn in het denken over leren. Twee van de belangrijke en bevorderende factoren die hieruit voortvloeien en onderstreept mogen worden is het informeel en formeel leren enerzijds en anderzijds afstand nemen van een geïndividualiseerde  eilandencultuur om het samenwerken een prominente plaats te geven in het onderwijscurriculum.

Klassenraden: het zwaard van Damocles  of toch voor elke naald een draad hebben?

Eén van mijn dada’s is het analyseren van klassenraden en hoe leraren omgaan met mondelinge en schriftelijke data. Vaak stelde ik vast dat besluitvormingsprocessen  deels gebaseerd zijn op intuïtieve processen, waardoor het uiteindelijke besluit vaak vertaald wordt vanuit het buikgevoel en niet zozeer vanuit de aanwezige data. Ook het onvoldoende gericht  focussen op datagebruik om tot een besluitvorming te komen gebaseerd volgens de ‘ the circle of inquiry’ blijft een zorgenkindje. Tijdens deze klassenraden viel het mij ook vaak op dat interessante informatie vaak beperkt werd tot het mededelen, waardoor kennisdeling niet alleen het arme broertje bleef , maar dat de aangeboden mondelinge informatie in het niets verdween.

Datagebruik en datageletterdheid zijn twee topics die stilletjes aan in een very slow motion way hun weg vinden binnen de werking van de klassenraden in secundaire scholen. Je kan dit proces vergelijken met  het vertrouwen dat te voet komt, maar te paard gaat.

Dit zijn de ondersteuningsvragen  die ik graag op mijn bord krijg

 • In welke mate bevordert het leiderschap het zelfsturend werken bij leraren? Hoe brengen we hierin een positieve match waarbij iedereen voldoende kansen krijgt om te excelleren?
 • Hoe kan de school de leraren motiveren om zelfsturend te leren? Hoe pakken we dit aan?
 • Welke samenwerkingsverbanden worden door het schoolbeleid gedragen om zelfsturend leren op te nemen in hun professionalisering curriculum? Welke ingrediënten kunnen er gebruikt worden om het professionaliseringsbeleid te optimaliseren en het toepassingsgebied duidelijk te kaderen?
 • Welke ingrediënten zijn minimaal nodig om de onderwijskwaliteit box te vullen om levenslang te leren? In welke mate biedt de school de ondersteunende bouwstenen? Hoe pakken wij dit aan.
 • In hoeverre staat een schoolbeleid garant om het zelfregulerend leren bij de leerlingen te stimuleren? Welke tool kunnen we hiervoor gebruiken om een STAVAZA te bepalen en gebaseerd daarop een uitrol doorvoeren ? Hoe kunnen we dit leerproces laten ontwikkelen en evolueren? We maken van onze leerlingen de experts van morgen.
 • Hoe worden beschikbare data gebruikt op de begeleidende klassenraden? In hoeverre zijn deze data betrouwbaar en valide?
  • Hoe creëert datagebruik tijdens de klassenraad een context waarbij leraren van elkaar kunnen leren ?
  • Hoe ervaren leraren datagebruik tijdens de begeleidende klassenraden om samen te werken ?
  • Welke nieuwe ideeën en of inzichten verwerft de leraar na / tijdens de begeleidende klassenraden?
 • Op welke wijze kan datagebruik leiden tot betere prestaties bij leerlingen? Hoe pakken we dit aan?
  • Gekoppeld aan gericht datagebruik leidt tot betere prestaties bij leerlingen, hoe kan een school de motivator zijn om professionele ontwikkeling over datagebruik bij leraren te stimuleren?
 • In welke mate draagt datagebruik bij tot het evaluatiebeleid om efficiënte en effectieve besluitvorming te garanderen?
  • Op welke wijze kunnen we feedback en feedforward implementeren om een duidelijk beeld te creëren opdat het leerproces van de leerling verder kan ontwikkeld worden?
  • Hoe stimuleren we een krachtige leeromgeving door efficiënt en effectief datagebruik?
 • Welke organisatorische stappen worden tijdens het schooljaar ondernomen om datagebruik gericht te gebruiken tijdens de begeleidende klassenraden. En welk effect heeft dit proces op de delibererende klassenraden?

Mijn loopbaan

Afgestudeerd als toenmalige regentes Nederlands, geschiedenis en Duits vulde ik mijn rugzak met intrinsieke motivatie en ging aan de slag als leraar Nederlands en Duits. Maar omdat het ministerieel onderwijsbeleid besloot om een benoemingsstop van 2 jaar in te lassen , besloot ik met deze informatie niet bij de pakken te blijven en mezelf de vraag te stellen welke leernoden en -behoeften zijn er in het onderwijsveld op dat moment aanwezig. Na wat tijd en denkwerk besloot ik in 2002 mijn tweede bachelor te halen en dit op 1 jaar tijd. Project Algemene vakken, Nederlands ( uitdieping) en geschiedenis sieren mijn tweede diploma. Blijvend geïnspireerd door nieuwe ontdekkingen binnen het onderwijs en waagde ik mijn kans om deel te nemen aan de voorronde om een directeursopleiding secundair onderwijs te volgen, toen nog een tweejarige opleiding. En ook dit vormingsattest bevindt zich nu in mijn curriculum. Een paar jaar later, net directeur, werd ik uitgedaagd om te starten als werkstudent opleidings- en onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Deze opleiding is zo allesomvattend dat ik eindelijk wetenschappelijk gefundeerde antwoorden kreeg op mijn vraagstelling en dat mijn kritisch en oplossingsgericht denken en handelen een ware boost kregen. Het laatste trimester van 2020 betekent dan ook voor mij een nieuw hoofdstuk in mijn professionele onderwijscarrière : Schoolmakers en  The School of Education in Antwerpen.

Graag sluit ik af met wijze woorden van Hattie:

“Het ultieme doel van effectief lesgeven is leerkrachten hebben die leren door de ogen van hun studenten zien en studenten hebben die zichzelf zien als hun eigen leerkrachten.”


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

In verbinding blijven met leerlingen hangt nauw samen met enerzijds hun welbevinden en anderzijds hun motivatie om met schoolwerk bezig te zijn.

Lydwin Bulckens geeft zeven tips om als leerkracht in verbinding te staan met de leerlingen.

https://buff.ly/3dsWfhz

Lannoo Teachers Day

Zijn onze kinderen en jongeren in crisis? Hoe benut je ten volle je talenten in uitdagende tijden?

Kortom, hoe pakken we de crisis in onderwijs aan om met volle goesting te blijven werken en leren? De experts geven jullie antwoord: https://buff.ly/3uK44bl

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be