Nick Ferbuyt

Wat me bezielt

Verhalen interesseren mij mateloos. Wat drijft mensen? Waar willen ze heen? Hoe komen ze tot leren? In het (soms collectieve) verhaal van mensen leer ik zelf dagelijks. Het toont me hoe iedereen zijn eigenheid heeft en dat we vaak veel gelijkenissen hebben; gelijkaardige dromen, wensen, bezorgdheden.. Dat is niet anders voor een organisatie waarin we samen één groot verhaal schrijven, soms met een duidelijk script en een helder einde van een hoofdstuk, soms met een open einde. Laat die laatste categorie het scenario zijn waar ik zelf het meest in gedij. Mensen in mijn omgeving zeggen me weleens dat ik een verbinder ben. Eentje met een eigen boeiend verhaal. Een verhaal van zoeken wie ik ben, wat ik wil betekenen, … Dat is een permanente zoektocht, wat een concrete aanpak met duidelijke doelen en het bereiken ervan niet in de weg hoeft te staan. Maar één ding is glashelder: wat ik wil betekenen voor scholen: hoe wil ik dat scholen me zien? Een gangmaker, een inspirator, een luisteraar en verbinder. Iemand die de juiste kennis binnenbrengt rond differentiatie, gedeeld onderwijskundig leiderschap en samenwerking voor inclusie, en tegelijk de nodige flexibiliteit voor de dag brengt zodat er voldoende ruimte is om stil te staan bij de boeiende dynamieken in en rond de school als ontmoetingsplaats.

Mijn dada’s

Doorheen mijn onderwijsloopbaan en als professional heb ik me ontpopt tot een expert op het vlak van omgaan met diversiteit, creëren van inclusieve leeromgevingen en hoe leerkrachten en teams hierrond kunnen professionaliseren en samenwerken. Via mijn onderzoek binnen Potential (power to teach all – www.potentialtoteach.be)  heb ik me verder verdiept in dit thema wat mij een actueel en gefundeerd inzicht geeft in de theorie, wetgeving en praktijk van het Vlaamse onderwijslandschap.

Ik sta te popelen om met deze expertise en ‘goesting’ aan de slag te gaan en scholen onder de arm te nemen. Gaandeweg, in het verleden als kleuterleerkracht en zorgcoördinator maar ook als ondersteuner van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (leerlingen met motorische en verstandelijke beperking in het gewoon kleuter- en lager onderwijs), heb ik geleerd hoe ik groepen kan boeien en binden. Dit helpt in het voorbereiden en uitvoeren van een verbindende, uitdagende en didactisch sterke ondersteuning. Participatie van leerlingen en leerkrachten is hierbij dus essentieel. Mijn intense betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van een evidence-based professionaliseringstraject voor competentieontwikkeling van leerkrachten en teams binnen het potential project heeft mijn competenties op dit vlak verscherpt. Ook het volgen van GOL(L)D heeft me voorheen op weg gezet in het participatie- en ondersteuningsdenken. Het toepassen ervan in de praktijk heeft deze competenties verankerd.

Als coach stimuleer ik het leerproces van groepen en/of individuele professionals op een activerende, inspirerende, realistische en talentgerichte manier. Mijn ervaring als coach tijdens het potential-traject en eerdere ervaringen stelt me in staat om met een scala aan verschillende ludieke, prikkelende, ontwikkelingsgerichte en vernieuwende werkvormen, materialen en werkwijzen aan de slag te gaan. Deze manier van werken brengt processen op gang en daagt uit met respect voor de integriteit van leerkrachten. Dit zou ik toepassen met oog voor de doelmatigheidsbeleving van leerkrachten voorop, de duurzaamheid van de ondersteuning en finaal de betrokkenheid en welbevinden van de leerlingen aan de basis.

Humor en authenticiteit zijn werkwoorden. Samen zoeken met scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen zelf naar waar de ondersteuningsnoden van eenieder liggen is wat ik goed en vooral graag doe. Samen zoeken en vinden horen daar bij.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • De wisselwerking tussen beleid en praktijk loopt stroef. Hoe kunnen we dit terug op gang brengen en onderhouden?
  • We willen ons beleid rond professionalisering verduurzamen en willen onze pedagogische studiedag/personeelsvergadering nieuw leven in blazen maar op een gestructureerde manier.
  • Hoe kunnen we leerkrachten op een flexibele manier vrijroosteren zodat we kunnen professionaliseren?
  • Hoe kunnen we een volledig team olievlekgewijs samen laten professionaliseren?
  • Op welke manier kunnen we co-teaching efficiënt in onze schoolwerking brengen zodat dit toewerkt naar inclusie?
  • Hoe kan ik als leerkracht mijn hoekenwerk verder uitbouwen zodat leerlingen meer zelfstandig aan de slag kunnen? Welke tools heb ik hiervoor nodig? Wie gaat me dan helpen met het uitwerken van het leermateriaal?
  • Hoe kan het zorgteam nog meer inhaken op de noden van klasleerkrachten?

Mijn loopbaan

Ik was betrokken bij Potential als onderzoeksmedewerker aan de Universiteit Antwerpen. Binnen mijn onderzoek focuste ik me voornamelijk op hoe leerkrachten samenwerken om inclusieve leeromgevingen te creëren. Ik studeerde ‘bachelor in het onderwijs: leraar kleuteronderwijs’ aan de Arteveldehogeschool in Gent. Via een schakelprogramma behaalde ik ook het diploma ‘master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek’ aan Universiteit Gent. Na afstuderen ging ik een schooljaar voltijds aan de slag als leerkracht in de eerste kleuterklas en legde mij vervolgens twee jaar toe op het beroep van zorgcoördinator in een basisschool.


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Wil je graag deelnemen aan het congres ‘Samen Leersprongen maken’? Schrijf je dan in: https://event.schoolmakers.be/

We willen inzetten op het versterken van de ondersteuners die nog weinig tot geen ervaring hebben binnen onderwijs. We bieden hen een ‘masterclass onderwijs’ aan om eerst en vooral gewoon te worden aan de ‘taal binnen onderwijs’.

https://buff.ly/3BwpwUj

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be