Tom Cox

Ik wil een bijdrage leveren aan een efficiënt, flexibel en dynamisch, op resultaten gericht
onderwijssysteem dat de ontwikkeling van toekomstige generaties jongeren bevordert, zodat
zij allemaal kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen om hun unieke plek in de
samenleving en op de arbeidsmarkt in te nemen.

Wat me bezielt
Ik wil meekijken hoe we onze scholen kunnen organiseren in modellen zodat onderwijs op maat van noden en behoeften van iédere leerling mogelijk wordt. Vaak is een schoolorganisatie nog afgestemd op de oudere samenlevingsmodellen. Niet álle leerlingen krijgen we zo mee in een zinvol en effectief leerproces. Ook voor de leraars, omdat ze nog moeten functioneren in de schoolmodellen van de vorige eeuw, ontbreken mogelijkheden om adequaat tegemoet te komen aan die nieuwe uitdagingen van deze eeuw. Autoriteit, leerprocessen, leermiddelen dienen geënt op de nieuwe modellen. Leraars moeten meegenomen worden in een nieuwe inspiratie over het lerarenberoep, waarin levenslang leren, talentgerichte loopbaanmogelijkheden en flexibele inzetbaarheid… de kernbegrippen zijn om het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Met Schoolmakers wil ik deze cruciale processen in scholen mee vorm geven.

Mijn dada’s
Ik kijk naar een school als een systeem waarbij iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid neemt. Iedere school heeft de opdracht om alle leerlingen aan boord te nemen én aan boord te houden. De uitdaging is om met het ganse schoolteam te onderzoeken op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Een breed begeleidingskader waarbij iédere leraar mee instaat voor het welzijn van de leerlingen is het vertrekpunt. Focus ligt hierbij op leerlingen die achterstanden opliepen vanuit hun kans(en)arme(re) contexten, op leerlingen met
leerthematieken als dyslexie, dysorthografie, ADHD, op leerlingen met sociaal-emotionele zorgen, op leerlingen die ‘hoogbegaafd’ zijn, op leerlingen die vanuit hun kans(en)rijke(re) contexten voorsprongen hebben.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen vanuit deze verschillende contexten gemotiveerd zijn om te leren? De flexibele school zal, wanneer nodig, zoveel mogelijk trajecten op maat van haar leerlingen organiseren. Zo krijgt de leerling met leervoorsprong
voor een vak of onderdeel daarvan de mogelijkheid dit versneld te doen waardoor hij ruimte krijgt voor andere (verdiepende) leerstof. Of hij zet zijn onderwijstijd in op een terrein waar hij nog niet zo goed in is. Voor de leerling met leerachterstand organiseert de school de mogelijkheid om deze achterstand onmiddellijk in te halen. Het resultaat zal zijn dat beide leerlingen tot een beter resultaat komen binnen hun leerproces. De dynamische school zorgt voor (daad)krachtige leeromgevingen om deze persoonlijke trajecten te realiseren in het curriculum van haar leerlingen. Ze kan op ieder moment bijsturen. Haar proactieve leraars evolueren mee in de leerprocessen van de leerlingen. Dit alles vorm geven samen én van onderuit zorgt voor een krachtige realisatie ervan. Scholen groeien dan van verticale naar horizontale samenwerkingsmodellen. De betrokkenheid van alle actoren vergroot en zorgt voor een nieuwe dynamiek in de schoolorganisatie.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak
– Onderwijs van morgen wordt vandaag gemaakt. Hoe kan je dit aanpakken in je organisatie? Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen betrokken is en gemotiveerd is om jullie project mee vorm te geven?
– Onderwijs op maat van iedere leerling. Hoe kan je hiervoor zorgen? Wat zijn de randvoorwaarden?
– Horizontaal leiderschap waarbij je samen met je team je visie ontwikkelt en deze tot uiting laat komen in je organisatie. Hoe pak je dit best aan?
– Een breed begeleidingskader in je school implementeren. Hoe kan je dit doen?
– Een flexibele school organiseert, wanneer nodig, trajecten op maat van haar leerlingen. Hoe kan je dit vormgeven? Hoe zorg je ervoor dat je team hierin mee is?

Mijn loopbaan
Na mijn jeugdwerk bij KAZOU kwam ik in het onderwijs terecht. De eerste jaren was ik leraar in de middenschool Kindsheid Jesu en docent aan de lerarenopleiding UCLL. In 2008 werd ik directeur van de middenschool. Ondertussen publiceerde ik ‘Leren leven met plezier’ en ‘Leren studeren met plezier’ (2012) en ‘Met flair naar het secundair’ (2013). Samen met mijn collega’s ontwikkelde ik onderwijs dat inspeelt op de individuele leerbehoefte van iedere leerling. Deze inzichten publiceerde ik in ‘Recht op ongelijkheid, onderwijs op maat.’ (2019)


Terug naar ons team

Recente berichten van
Tom Cox

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Wie oh wie vervoegt ons kleine legertje van 1000 volgers van @dekrijtlijnen! We zijn er bijna! https://twitter.com/dekrijtlijnen/status/1330552844236300296

"Kies je evaluatievorm in functie van de lesonderwerpen die je behandelde."

@thebandb in @klasse_be over het evalueren van leerlingen en juist communiceren. https://buff.ly/3kRv7et

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2020 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be