Door onderwijsactoren te versterken in omgaan met diversiteit, stellen wij ons tot doel om:

 • een bijdrage te leveren tot het vormen van àlle kinderen en jongeren tot veerkrachtige en zelfbewuste burgers.
 • sociale rechtvaardigheid te bevorderen door de kansen op succes en volwaardige participatie van individuen en groepen te verhogen.
 • warme scholen te creëren die bewust werken aan een waarderend, open en positief schoolklimaat.

We maken deze doelen waar door ons op deze thema’s te richten. ‘Omgaan met diversiteit’ situeren we binnen deze domeinen:

 • culturele diversiteit/integratie
 • sociale vaardigheden
 • meertaligheid
 • participatie
 • diversiteitsbeleid
 • krachtige leeromgeving
 • brede school

We werken vanuit de volgende gedeelde principes:

 • (h)erkennen en benutten van diversiteit. ‘Diversiteit’ benaderen we bewust breed. Diversiteit heeft evenveel te maken met wat ons bindt (sameness) als met datgene waarin we verschillen van elkaar (otherness). Het gaat om elke vorm van gelijkheid en verscheidenheid die mensen kenmerkt (en die er in de gegeven de context toe doet). We beschouwen diversiteit als de norm, als een realiteit die we als gegeven aanvaarden. Succesvol omgaan met diversiteit stellen we als uitdaging voorop. We kijken constructief naar diversiteit als kans, als meerwaarde. We doen dat ook als het pittig wordt, in situaties waarin onderlinge verschillen mogelijk snel tot conflicten leiden.
 • wetenschappelijk onderbouwing. We benutten de onderzoeksexpertise van en materialen ontwikkeld door Steunpunt Diversiteit & leren.
 • waarderende benadering. We benaderen de mensen waarmee we werken als professionals, als expert in hun vakgebied, als dé schoolmakers. We sluiten aan bij aanwezige expertise en troeven en bouwen verder op wat werkt.
 • gericht op samenwerking. We zorgen ervoor dat het geheel zo samenwerkt dat elke actor op school zich gesterkt voelt en weet door de ander. We werken aan het verbinden van professionals vanuit gedeelde belangen, elk vanuit hun eigen kracht en kunnen, afgestemd op de noden van de ander.
 • gericht op duurzaamheid. Scholen staan nu en in de toekomst voor vele uitdagingen, ook nadat onze begeleiding is afgerond. Net daarom zetten we – als partner van de school – in op het veranderbekwaam en veerkrachtig maken van leraren, op blijvende deskundigheid in gewijzigde omstandigheden, op positief motiveren, op vanuit (zelf)vertrouwen en in dialoog in staat zijn om samen te werken, …

Terug naar startpagina partnership