Ons team

Schoolmakers is een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. Bert Smits, Saskia Vandeputte, Yves Larock, Hanne Van Waeyenberge, Jan Royackers en Joos Van Goethem vormen samen het hart van Schoolmakers. Een complementair en ervaren team met een hart voor onderwijs en een ruim professioneel netwerk.

Bert
Bert Smits
0497 93 29 15
bert@schoolmakers.be

Bert is sociaal pedagoog met een passie voor leer – en veranderprocessen. Hij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van organisaties in complexe veranderprocessen. Dat doet hij ondermeer vanuit Levuur, een coöperatie waarvan hij medeoprichter is gespecialiseerd in participatie en samenwerkingsprocessen. Rode draad in zijn loopbaan is echter het onderwijs. Gestart als zorgcoördinator en later lerarenopleider begeleidt hij al jaren (hoge)scholen in Vlaanderen en Nederland op het vlak van curriculumontwikkeling, teamwerking, onderwijsbeleid, visievorming en fusie-en samenwerkingsprocessen. Dat onderwijsinnovatie hem nauw aan het hart ligt, bewijst onder andere de oprichting van het Mysterie van Onderwijs, vzw. Een platform dat onderwijsinnovatie van onderuit wil stimuleren. Daarnaast was hij afgelopen jaar columnist in Klasse en is hij mede-auteur van boeken zoals De Jeugd is Tegenwoordig en Leren uit de toekomst. Meer info op: www.bertsmits.be

Hanne
Hanne Van Waeyenberge
0476 33 44 61
hanne@schoolmakers.be

Hanne heeft ruime ervaring in het voorkomen of aanpakken van spanning en conflict. Daar waar de samenwerking stroef en energievretend is, zorgt ze voor vernieuwd vertrouwen, wederzijds begrip en duidelijkheid over noden en verwachtingen. Hanne heeft een voorliefde voor het opleiden van leerlingen tot leerlingbemiddelaar. Peer mediation leidt immers tot een respectvol en stimulerend schoolklimaat. En daar is het Hanne om te doen.Hanne is juriste en erkend bemiddelaar in zowel familiale zaken als sociale zaken. Ze doceert aan het Mediation Instituut Vlaanderen en specialiseerde zich in teambemiddeling. Hanne zet haar expertise van bemiddelaar, coach en procesbegeleider in bij het begeleiden van familiebedrijven en scholen. Meer info op www.inderminne.com

Jan
Jan Royackers
0485 20 28 19
jan@schoolmakers.be

Jan stond gedurende 9 jaar met veel goesting voor de klas en heeft ervaring in ASO, BSO en TSO. Gedurende 6 jaar was hij ook leerlingenbegeleider. In al die tijd bouwde hij als leraar heel wat expertise op rond didactische werkvormen, evaluatiebeleid, onderwijsinnovatie en klasmanagement. Als leerlingenbegeleider spitste hij zich vooral toe op het creëren van een warm schoolklimaat. Hij begeleidt de opstart van verschillende nieuwe scholen en ondersteunt en adviseert scholen, werkgroepen en directies bij schoolontwikkeling.
Jan studeerde Romaanse talen en volgde het postgraduaat leerlingenbegeleiding. Momenteel is hij ook wetenschappelijk medewerker aan de UGent (Steunpunt Diversiteit en Leren). Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur van Ahazaza International School, een school in Rwanda waar hij als vrijwilliger werkte.
Een onvoorwaardelijk positieve kijk op jongeren en de maatschappij kenmerken zijn aanpak: constructief, kritisch en oplossingsgericht.

Saskia
Saskia Vandeputte
0498 61 55 30
saskia@schoolmakers.be

Saskia is onderwijskundige en gebeten door alles wat met ‘leren’ te maken heeft. Ze begeleidt schoolteams in het waarmaken van krachtige leeromgevingen en in het aanpakken van didactische vraagstukken. Bij de Vlaamse Scholierenkoepel, Art de Co en Steunpunt Diversiteit & Leren bouwde ze rijke ervaring op als vormingswerker en procesbegeleider. Kennis van het onderwijslandschap combineert ze met onderbouwd (ped)agogisch inzicht en een frisse kijk op leer- en veranderprocessen. Als ‘critical friend’ stelt de juiste vragen en prikkelt om aan de slag te gaan in de klas- en schoolpraktijk. Saskia is, samen met Bert, mede-oprichter van het Mysterie van Onderwijs vzw, een platform voor onderwijsinnovatie.

Yves
Yves Larock
0496 51 09 80
yves@schoolmakers.be

Yves begeleidt scholen en andere onderwijsorganisaties met een vraag naar
  – visieontwikkeling
  – optimaliseren organisatiestructuur
  – betere interne samenwerking op het niveau van team, school of scholengemeenschap/-groep
   betere externe samenwerking met de schoolomgeving
  – leiderschapsontwikkeling
  – de ontwikkeling van sociale vaardigheden
  – een nog meer motiverend schoolklimaat

Je schakelt Yves in voor procesbegeleiding, navorming, workshops, intervisie of coaching. Naast zijn engagement voor Schoolmakers is Yves procesbegeleider bij Kwadraet (Stichting Lodewijk de Raet), waar hij 9 jaar directeur was. Verder is hij als docent ‘stakeholdermanagement’ verbonden aan de Thomas More hogeschool. Yves is sociaal pedagoog, behaalde een Master in Business Administration en is gecertifieerd als senior adviseur Innovatieve Arbeidsorganisatie. Hij is mede-auteur van de publicatie Cocreatief Leiderschap. Mierenspel en schreef in 2016 de e-publicatie Iedereen organisatiemaker.
Zijn motto: vandaag niets doen, is morgen leven als gisteren. 

Schoolmakers werkt ook fijn samen met

 


Koen Mattheeuws
0496 56 45 94
koen@schoolmakers.be

Koen studeerde orthopedagogie, deed ervaring op in diverse instellingen en belandde in 1999 bij De Sleutel. Sindsdien werkt hij intensief samen met schoolteams. Via projecten als Contactsleutels, Het gat in de Haag en Leefstijl (sociale vaardigheden – preventie) leerde hij het onderwijs in Vlaanderen én Nederland door en door kennen. Intussen ontwikkelde hij zijn eigen trainersstijl: een combinatie van gedrevenheid en actief groepsleren. In 2006 stichtte hij Art de Co. Samen met een groep gedreven trainers werd dit een gerespecteerde vormingspartner in onderwijsland. Na een hoognodige en leerrijke pauze nam hij afscheid van Art de Co. In 2013 hernam hij zijn begeleidersloopbaan bij Steunpunt Diversiteit & Leren. De trajecten van de afgelopen jaren over differentiatie en diversiteit, breed evalueren, het M-decreet alsook coachings, het begeleiden van fusies en het werken met dysfunctionele teams, geven hem de kans om als Schoolmaker te doen wat hij graag doet. Samen met teams lerend op pad gaan en pionieren.

Fanny

Fanny Matheusen
0473 791 995
goesthing.fanny@gmail.com

Fanny Matheusen is sociaal pedagoog. Ze begeleidt mensen en/in groepen wanneer verschil ertoe doet. Net de minderheidsstem draagt de kracht van verandering in zich die we nodig hebben om als samenleving de transitie te maken. Fanny combineert praktijk en theorie op een eigen wijze. Ze zet je aan het denken met haar meervoudige blik op wat er in de samenleving gebeurt en haar verbondenheid met mensen die anders zijn.
Fanny is coach, trainer en procesbegeleider. Zij wil deze bagage inzetten voor de onderwijswereld omdat jongeren de dragers zijn van de toekomst en zij hierin vakkundig willen begeleid worden door leerkrachten, directie, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten. Hen wil Fanny ondersteunen om met passie, talent en goesting er elke dag weer voor te gaan.
Naast haar engagement in Schoolmakers, is Fanny trainer en coach bij Goesthing (meer info op www.goes-thing.be), doceert ze aan de Thomas More Hogeschool en is ze gastdocente bij CIMIC.

Fanny

Lies Lambert
0495 33 83 27
lies@gr35.be

Lies is kleuterleidster, sociaal agoog en psychopedagogisch counselor, een toffe combinatie om met scholen, ouders en jongeren samen te werken en veranderingsprocessen in gang te zetten. Ze begeleidt ouders bij de opvoeding van hun kinderen als zelfstandig opvoedingsondersteuner bij GR35 (www.gr35.be). Bij Mobiel 21 vzw werkte Lies 10 jaar samen met scholen, ouderraden en leerkrachten om acties te ondernemen of campagnes uit te werken op voor kinderen en jongeren op school. Lies is coördinator van het Mysterie van Onderwijs (www.mysterievanonderwijs.be) en procesbegeleider bij Tweeperenboom (www.tweeperenboom.be). In 2014 volgde ze een training Ouderintervisie bij Komma Kompagnie.

Save

Save

Save