Diversiteitsacademie

10 mei 2018

Wat?

Schoolmakers en het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) organiseren de Diversiteitsacademie. Deze academie bestaat uit 3 modules van 2 dagen. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de aparte modules of voor het ganse traject.

Voor wie?

De Diversiteitsacademie richt zich tot leraren, coördinatoren, beleidsmedewerkers en (pedagogisch) directeurs van lager en secundair onderwijs.

We raden aan om per school een kernteam naar de Diversiteitsacademie te sturen van 2 à 3 mensen, waarvan minstens 1 deelnemer een duidelijke stem in het beleid heeft.

Begeleiding

An Yskout, An KennesMie Bruyninckx, Joris Van Waes en Jan Royackers, procesbegeleiders bij Schoolmakers

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in hier en blijf op de hoogte van dit aanbod.

Praktisch

Module 1: Krachtige leeromgeving

In een krachtige leeromgeving leren zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk bij, en doen ze dat zo graag mogelijk. Als leraar en als school heb je heel wat mogelijkheden om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Dag 1: Differentiatie en flexibele leertrajecten

Tijdens deze dag focussen we op binnenklasdifferentiatie en flexibele leertrajecten die je ook klasoverstijgend kan inrichten.

Dag 2: Breed evalueren

Brede evaluatie is evaluatie die ernaar streeft om een zo breed mogelijk beeld op de leerling te verwerven.

Module 2: Diversiteitsbeleid

We belichten in deze module 2 aspecten van waaruit scholen een overkoepelend diversiteitsbeleid kunnen opzetten.

Dag 1: Meertaligheid

Meertaligheid als troef inzetten om leerlingen tot meer leren te brengen. Daar draait het om tijdens deze dag.

Dag 2: Armoede en sociale ongelijkheid

We kijken voorbij de façade. Wat omhelst armoede echt, welke drempels vormt ze, en hoe kunnen scholen die drempels compenseren?

Module 3: Participatie

Een andere kijk op schoolontwikkeling, waarbij je zoveel mogelijk schoolactoren betrekt in het verwezenlijken van gelijkwaardige onderwijskansen.

Ouderbetrokkenheid

 “We hebben een ouderraad en een oudercontact. Ouderbetrokkenheid: check?”. Bijna. Op deze dag kijken we heel breed naar de manier waarop scholen een stevig partnerschap met ouders kunnen uitbouwen en durven we verder denken dan de begane paden.

Brede school

Een brede school creëert maximale ontwikkelingskansen voor élke leerling, dankzij een samenspel van verschillende actoren die niet alleen tot het onderwijs behoren.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be