Van Lerens Belang? Wegwijs in het debat over de #eindtermen

10 februari 2016

header_logo

 

Je kon er de voorbije weken moeilijk naast lezen: het groot maatschappelijk debat over de nieuwe #eindtermen is opgestart (zie www.onsonderwijs.be).

Als Schoolmakers juichen we toe dat de overheid het gesprek aanwakkert over wat van leREnsbelang is voor kinderen en jongeren van morgen. Heel vaak gaat onderwijsvernieuwing over structuurhervorming (denk aan de hervorming van het secundair onderwijs) of over de HOE-vraag (hoe leren kinderen en jongeren het best?). Het debat over de #eindtermen brengt ons terug naar de kern: wat doet ertoe in ons onderwijs? Waarover moet het gaan?

We hopen van harte dat het een rijke en – waarom niet – pittige dialoog wordt. Eerder dan een debat met winnaars en verliezers. We rekenen op tijd om een mening te mogen vormen, ook voor wie die nog niet klaar heeft of minder vlot verwoordt. Met kans om te nuanceren en je positief te laten beïnvloeden door de stem van anderen. Met ruimte om te onderzoeken wat de ander nu eigenlijk bedoelt. Met oog voor wat (onderwijs)experts inbrengen vanuit wetenschappelijke hoek. En met waardering voor de ervaringsdeskundigheid van leerlingen en ouders. En niet in het minst van al die leraren, directies, coördinatoren, technisch adviseurs, GOK- en zorgleraren, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, … die dag in dag uit mee ‘school maken’.

Dit proces over ons onderwijs van morgen is broodnodig. Laat van u horen. Dat kan bijvoorbeeld op de praatbarak van het Mysterie van Onderwijs.

Hieronder vind je een selectie lezenswaardige stukken. Zo kan je alvast beginnen met een mening te vormen en/of te uiten via www.onsonderwijs.be.

  • Pedro De Bruyckere schetst drie mogelijke valkuilen bij het denken over doelen in het onderwijs.
  • Kris Van den Branden daagt ons uit om niet gewoon in de marge te peuteren.
  • Benieuwd naar wat ouders denken over de toekomst van het secundair onderwijs? Lees hier de uitkomsten van het ouderpanel van de Koning Boudewijnstichting.
  • De Vlaamse Scholierenkoepel schuift deze ’10 aanstokers van het eindtermendebat’ naar voor.
  • Onze Noorderburen gingen ons recent voor in een gelijkaardig proces. Hier lees je het eindadvies van onsonderwijs2032 in Nederland. Een bijhorende portie satire over onderwijsvernieuwing zie je hier.
  • Het loont de moeite om in een ‘breed maatschappelijk debat’ ook kritische stemmen over onderwijsvernieuwing te horen. Raf Feys (@FeysRaf) en Prof. Wim Van den Broeck (@wv012) kan je volgen via Twitter of de actiegroep op Facebook van de onderwijskrant. U bent gewaarschuwd: naast kritische zin, lees je er veel pessimisme over het huidige onderwijs(niveau) in Vlaanderen.

We wensen je deugddoende onderwijsbabbels toe.

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be