Welkom Joos!

21 oktober 2016

Schoolmakers is een nieuwe telg rijker: Joos Van Goethem.

Welkom Joos!

Joos is de jongste Schoolmaker en staat al enige tijd voor de klas in een Antwerpse middelbare school. Hij kent de onderwijspraktijk dus van binnenuit en stelde vast hoe schoolgemeenschappen zich voortdurend bevragen en aanpassen aan nieuwe realiteiten. Tegelijk weet hij dat leerkrachten openstaan voor verandering van waaruit prachtige projecten kunnen ontstaan. Hij trekt mee de kar in trajecten rond diversiteit, pestpreventie, conflictbemiddeling en identiteitsvorming. Rode draad is zijn bekommernis dat leerlingen en leerkrachten zich thuis kunnen voelen in de school waar zij iedere dag samen leren (en) leven.

Joos studeerde Sociaal Werk en Sociologie in Leuven en Antwerpen. Vanuit zijn passie voor cultuur stampte hij enkele jaren geleden ook een schoolreis uit de grond, daarnaast is hij eveneens actief als copywriter.

Wie weet tref je Joos in het boeiende onderwijslandschap? Dinsdag 25 oktober bijt hij alvast de spits af op de Dag van de Conflixers!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be