Vacatures medewerker en projectleider Leersprong


Projectleider “Leersprong” (100%)
(m/v/x)

Corona heeft ons onderwijs het afgelopen jaar stevig vertekend. Onze leerlingen kwamen terecht in een situatie waarin ze sterk aangewezen werden op zichzelf. Sommige leerlingen doen het ronduit goed in deze periode. Globaal zien we anderzijds wel dat de vooropgestelde standaarden niet worden gehaald en dat we met een nieuwe beginsituatie te maken hebben. Een groep kwetsbare jongeren is leerbedreigd en dreigt af te haken. 

Schoolmakers wil mee de motor zijn achter initiatieven die scholen en andere organisaties versterken in het omgaan met deze nieuwe situatie. Daarbij focussen we zowel op initiatieven die genomen kunnen worden binnen de lestijd (gerichte remediëring, differentiatie, Expliciete Directe Instructie…) als buiten de lestijd (leerlingenbegeleiding, mentoring, buddy-werking, huiswerkbegeleiding, zomerscholen…). Project Leersprong bundelt initiatieven waarvan de effectiviteit bewezen is om leerlingen op korte tijd zo’n groot mogelijke leersprongen te laten maken en scholen hierin te versterken. 

We zoeken een projectleider Leersprong. 

Je opdracht

 • Je bent motor achter een integrale visie-ontwikkeling rond het maken van leersprongen. Je maakt de verbinding tussen wetenschap over leereffectiviteit en motivatie enerzijds, en noden van het onderwijs en de leerlingengroep anderzijds. 
 • Je geeft op een motiverende manier leiding aan een ploeg van werknemers en freelancers die deze visie mee omzet in een strategie, diensten en producten die het onderwijsveld versterken in het omgaan met deze nieuwe situatie. 
 • Je brengt regelmatig onze klankbordgroep Leersprong samen, een groep van wetenschappers en praktijkgebruikers die feedback en input geven over dit project. 
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de communicatie rond dit project. 
 • Je neemt regelmatig deel aan de Strategische Groep van Schoolmakers om de voortgang van dit project af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de organisatie. 

Je profiel

Je wil 

 • impact maken in het onderwijs
 • je leiderschapscompetenties inzetten en verder ontwikkelen in het kader van een maatschappelijk relevant project
 • dat leerlingen met een leerachterstand een kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen
 • je eigen kijk op onderwijs verder verbreden 
 • je competenties op vlak van netwerking, communicatie, coaching inzetten en aanscherpen
 • deel uitmaken van een groter geheel dat verbindend en constructief ons onderwijs naar een next level wil tillen. 

Je bent

 • mondeling en schriftelijk communicatief 
 • gedreven
 • resultaatgericht 
 • planmatig en toch flexibel
 • oplossingsgericht
 • positief ingesteld 
 • leergierig

Je kan 

 • autonoom werken 
 • mensen verbinden en motiveren
 • planmatig werken
 • inhouden voorstructureren en aanbrengen op maat van de doelgroep
 • overzicht bewaren en aanbrengen in een project-context
 • mensen coachen
 • intervisie begeleiden
 • je verplaatsen 

Je hebt ervaring 

 • met leerlingenbegeleiding bij voorkeur met minderheidsgroepen
 • met het geven van vorming en training, bij voorkeur ook digitaal
 • met onderwijs in de brede zin van het woord
 • met het faciliteren van intervisie en/of gesprek

Ons aanbod

Wij bieden je uitdagende en gevarieerde functie in een groeiende onderwijsorganisatie. Je werkt van thuis uit en op verplaatsing. Je hebt dagelijks contacten met het team Leersprong, bespreekt de voortgang van het project met de Strategische Groep . 

De aanstelling gebeurt 

 • op basis van een voltijdse detachering met behoud van je onderwijsstatuut en salaris
 • OF op zelfstandige basis. 

Als je voor de functie geselecteerd wordt, treed je bij voorkeur al in dienst op 15 maart 2021. De aanstelling loopt minstens tot 31 augustus 2021. Verlenging in functie van dit project of andere projecten is bespreekbaar. 

Onze organisatie

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot hoger en volwassenenonderwijs. Centraal daarbij staat het versterken van leerkrachten, directies, schoolbesturen en schoolnabije partners in het samen aanpakken van uitdagingen. Die uitdagingen zijn vandaag erg divers: nieuwe onderwijs-leerpraktijken (breed evalueren, afstandsonderwijs, …), de diversiteit in de klas, de toenemende assertiviteit van leerlingen en ouders, hoge kwaliteitseisen, veranderingen en hervormingen … Schoolmakers staat in voor procesbegeleiding, coaching, bemiddeling en training van de raad van bestuur tot in de klas. 

Typisch voor de aanpak van Schoolmakers: 

 • expertise ten dienste stellen van onderwijs
 • om samen de voorliggende uitdagingen aan te pakken
 • steeds aansluitend bij de aanwezige competenties en troeven
 • op een waarderende manier
 • met interventies op maat van de onderwijsorganisatie 
 • erover wakend dat de verschillende actoren samenwerken
 • zodat trajecten, opleidingen, oplossingen ook renderen op lange termijn
 • en de onderwijsorganisatie versterkt zelfstandig verder kan

Hoe solliciteren? 

Fase 1: Je kandidaat stellen voor de functie doe je uiterlijk op 1 maart, via een mail naar sollicitaties@schoolmakers.be. Bezorg ons jouw motivatie en jouw CV. Zeg in je mail zeker ook vanaf wanneer je beschikbaar bent en in welke provincie je aan de slag kan. Vragen over het project kan je stellen aan Jan Royackers via jan@schoolmakers.be

Fase 2: Je krijgt van ons 5 vragen toegestuurd. Die beantwoord je. 

Fase 3: Indien we merken dat je in aanmerking komt, nodigen we je uit voor een online gesprek op 3 of 4 maart.


Medewerker “Leersprong” (50 %)
(m/v/x)

Corona heeft ons onderwijs het afgelopen jaar stevig vertekend. Onze leerlingen kwamen terecht in een situatie waarin ze sterk aangewezen werden op zichzelf. Sommige leerlingen doen het ronduit goed in deze periode. Globaal zien we anderzijds wel dat de vooropgestelde standaarden niet worden gehaald en dat we met een nieuwe beginsituatie te maken hebben. Een groep kwetsbare jongeren is leerbedreigd en dreigt af te haken. 

Schoolmakers wil mee de motor zijn achter initiatieven die scholen en andere organisaties versterken in het omgaan met deze nieuwe situatie. Daarbij focussen we zowel op initiatieven die genomen kunnen worden binnen de lestijd (gerichte remediëring, differentiatie, Expliciete Directe Instructie…) als buiten de lestijd (leerlingenbegeleiding, mentoring, buddy-werking, huiswerkbegeleiding, zomerscholen…). Project Leersprong bundelt initiatieven waarvan de effectiviteit bewezen is om leerlingen op korte tijd zo’n groot mogelijk leersprongen te laten maken en scholen hierin te versterken. 

We zoeken medewerkers voor het project Leersprong. 

Je opdracht

 • Je bent motor achter een integrale visie-ontwikkeling rond het maken van leersprongen. Je maakt de verbinding tussen wetenschap over leereffectiviteit en motivatie enerzijds, en noden van het onderwijs en de leerlingengroep anderzijds. 
 • Je verdiept je in leereffectieve strategieën en motivatie-strategieën. 
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de vertaling van deze visie naar diensten en producten. Die diensten en producten werk je ook concreet mee uit:
  • je werkt mee draaiboeken uit voor opleidingen over het werken rond leersprongen (remediëring, zomerscholen…), zowel offline als online
  • je werkt online modules uit rond het maken van leersprongen 
  • je schrijft mee inspirerende teksten, blogs, draaiboeken 
  • je voert mee coachende gesprekken en intervisies met onderwijsmensen om kruisbestuiving mogelijk te maken 
  • je geeft vorming, zowel offline als online
 • Je brengt mee goede praktijken in kaart die inspirerend kunnen werken. 

Je profiel

Je wil 

 • Impact maken in het onderwijs
 • je passie inzetten om scholen te versterken in het werken met kwetsbare jongeren
 • je eigen kijk op onderwijs verder verbreden 
 • deel uitmaken van een groter geheel dat verbindend en constructief ons onderwijs naar een next level wil tillen
 • groeien als vormingsmedewerker en procesbegeleider. 

Je bent

 • mondeling en schriftelijk communicatief 
 • gedreven
 • resultaatgericht 
 • planmatig en toch flexibel
 • oplossingsgericht
 • positief ingesteld 
 • leergierig

Je kan 

 • autonoom werken 
 • mensen verbinden en motiveren
 • overzicht bewaren en aanbrengen in een project-context
 • mensen coachen
 • vergaderingen (ook online) op een efficiënte en effectieve manier voorbereiden en begeleiden 
 • intervisie begeleiden
 • je verplaatsen 

Je hebt ervaring 

 • met het meewerken aan projecten
 • met het geven en begeleiding van vorming en/of training, bij voorkeur ook digitaal
 • met het faciliteren van intervisie en/of gesprek

Ons aanbod

Wij bieden je uitdagende en gevarieerde functie in een groeiende onderwijsorganisatie. Je werkt van thuis uit en op verplaatsing. Je hebt dagelijks contacten met het team Leersprong, bespreekt de voortgang van het project met de Strategische Groep . 

De aanstelling gebeurt 

 • op basis van een voltijdse detachering met behoud van je onderwijsstatuut en salaris
 • OF op zelfstandige basis. 

Als je voor de functie geselecteerd wordt, treed je bij voorkeur al in dienst op 15 maart 2021. De aanstelling loopt minstens tot 31 augustus 2021. Verlenging in functie van dit project of andere projecten is bespreekbaar. 

Onze organisatie

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot hoger en volwassenenonderwijs. Centraal daarbij staat het versterken van leerkrachten, directies, schoolbesturen en schoolnabije partners in het samen aanpakken van uitdagingen. Die uitdagingen zijn vandaag erg divers: nieuwe onderwijs-leerpraktijken (breed evalueren, afstandsonderwijs, …), de diversiteit in de klas, de toenemende assertiviteit van leerlingen en ouders, hoge kwaliteitseisen, veranderingen en hervormingen … Schoolmakers staat in voor procesbegeleiding, coaching, bemiddeling en training van de raad van bestuur tot in de klas. 

Typisch voor de aanpak van Schoolmakers: 

 • expertise ten dienste stellen van onderwijs
 • om samen de voorliggende uitdagingen aan te pakken
 • steeds aansluitend bij de aanwezige competenties en troeven
 • op een waarderende manier
 • met interventies op maat van de onderwijsorganisatie 
 • erover wakend dat de verschillende actoren samenwerken
 • zodat trajecten, opleidingen, oplossingen ook renderen op lange termijn
 • en de onderwijsorganisatie versterkt zelfstandig verder kan

Hoe solliciteren? 

Fase 1: Je kandidaat stellen voor de functie doe je uiterlijk op 1 maart, via een mail naar sollicitaties@schoolmakers.be. Bezorg ons jouw motivatie en jouw CV. Zeg in je mail zeker ook vanaf wanneer je beschikbaar bent en in welke provincie je aan de slag kan. Vragen over het project kan je stellen aan Jan Royackers via jan@schoolmakers.be

Fase 2: Je krijgt van ons 5 vragen toegestuurd. Die beantwoord je. 

Fase 3: Indien we merken dat je in aanmerking komt, nodigen we je uit voor een online gesprek op 3 of 4 maart. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Mooie synthese @YDemaertelaere #schoolmakers

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2022 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be