Schoolmakers

- stelt haar expertise ten dienste van onderwijs
- om samen met de school de voorliggende uitdagingen aan te pakken
- steeds aansluitend bij de aanwezige competenties en troeven
- op een waarderende manier
- erover wakend dat de verschillende actoren van de school samenwerken
- zodat trajecten, opleidingen, oplossingen ook renderen op lange termijn
- en de school versterkt zelfstandig verder kan

Schoolmakers stelt haar expertise ten dienste van onderwijs en richt zich op het versterken van leerkrachten, directies, schoolbesturen en aanverwante actoren in het ondernemend samen aanpakken van uitdagingen waar zij in de klas, in de school, in de scholengroep of in de gemeenschap voor staan.

Om tot versterking te komen sluit Schoolmakers steeds aan bij de aanwezige competenties en troeven. Zo beschouwen wij leraars als echte professionals, als experts van hun vakgebied, als dé schoolmakers. Leraars worden dagdagelijks geconfronteerd met vele uitdagingen, ondermeer diversiteit in de klas, toenemende assertiviteit van leerlingen en ouders, hoge kwaliteitseisen, veranderingen en hervormingen, … Om deze uitdagingen duurzaam aan te kunnen en te blijven houden van het leraarsvak, zet Schoolmakers in op het versterken van de veranderbekwaamheid en veerkracht, op blijvende deskundigheid in gewijzigde omstandigheden, op positief motiveren, op vanuit (zelf)vertrouwen in staat zijn om samen te werken, op het ontwikkelen van ondernemerszin op school, … Schoolmakers  werkt met directies, bestuursleden, pedagogische begeleiders, … op een gelijkaardige waarderende manier.

Schoolmakers zorgt ervoor dat het geheel zo samenwerkt dat elke actor op school zich gesterkt weet en voelt door de anderen. Scholen hebben als doel leerlingen te vormen. Leerkrachten, directieleden, … voelen zich vaak eenzaam of onmachtig. Schoolmakers zet in op het verbinden van de verschillende professionals op school. Elk vanuit zijn eigen kracht en kunnen, maar wel afgestemd op de noden en wensen van de ander. Daar is visie voor nodig, overleg, een stimulerend schoolklimaat. Schoolmakers is expert in het creëren van een vruchtbare voedingsbodem hiervoor.

Schoolmakers is niet alleen in staat om duidelijke antwoorden te bieden op concrete vragen, in de vorm van advies of opleiding, maar ook om meer complexe vraagstukken te behappen. Wat Schoolmakers typeert is dat het ook trajectmatig werkt, bijvoorbeeld in veranderprocessen of bij visie-ontwikkeling, en daarbij samen met de actoren van de school op weg gaat. Onderweg versterkt Schoolmakers het vermogen van de school zodat de school op termijn weer zelfstandig voort kan.De drijfveer van Schoolmakers is via het ondersteunen van scholen bij te dragen aan de vorming van veerkrachtige en zelfbewuste directies, leerkrachten, jongvolwassenen en kinderen.

Lees meer over onze diensten