SchoolSmaker Co-Teaching

25 november 2016

Co-teaching

Co-teaching is één van de manieren waarop scholen kunnen omgaan met de groeiende diversiteit onder de leerlingen. De aanwezigheid van meerdere onderwijsprofessionals in eenzelfde ruimte biedt kansen tot professionalisering van leraren onderling en maakt doorgedreven differentiatie mogelijk.

Schoolmakers en het Steunpunt Diversiteit en Leren organiseren op 8 maart 2017 een SchoolSmaker over Co-Teaching. Het wordt een boeiende namiddag met een duidelijk kader, praktijkvoorbeelden en uitwisseling onder de deelnemers.

Het programma ziet eruit als volgt:

13u – 13u30: Onthaal met drankje

13u30 – 14u: Inleiding in plenum. “Co-teaching, een algemeen kader”.

14u – 15u45: Keuzesessies

15u45 – 16u: Terugkoppeling van keuzesessies in grote groep.

Doorlopend: netwerk-muur om verdere contacten te onderhouden / materiaal uit te wisselen met deelnemers aan de SchoolSmaker.

De keuzesessies

Sessie 1: Good Practice voor instappers

Voorbeelden van leerkrachten / scholen die succesvol aan de slag gingen met co-teaching. Daarna gaan we volop in gesprek over mogelijkheden, groeikansen en randvoorwaarden voor succesvolle co-teaching. Hoe zet je de eerste stappen?

Sessie 2: Good Practice met ervaring

De deelnemers brengen hun succeservaringen rond co-teaching mee. Er wordt volop uitgewisseld, onderling gecoacht en in debat gegaan over mogelijkheden, groeikansen en randvoorwaarden voor succesvolle co-teaching.

Sessie 3: Co-teaching: de beleidskant van de zaak

Welke mogelijkheden biedt het huidige systeem om lessenroosters in elkaar te laten schakelen?  Welke uren kan je hiervoor aanwenden? Kunnen wij beroep doen op leraren van een waarborgteam van het Buitengewoon Onderwijs? Wat is de meerwaarde op schoolniveau? Hoe overtuig ik mijn korps / collega’s daarvan?

Sessie 4: Lesson Study

Lesson Study is een vorm van teamleren waarbij leraren intensief gaan samenwerken om niet alleen hun lessen, maar ook hun eigen lesgeefstijl te optimaliseren. Samen voorbereiden, onderzoeken, elkaar observeren, feedback geven, coachen… je benut de kracht van je team om aan grondige professionalisering te gaan doen. De methodiek en een mogelijk stappenplan worden van A tot Z toegelicht.

Sessie 5: Co-Teaching als opstap naar intensieve differentiatie

Je maakt kennis met het Schoolmakers-model voor differentiatie en bekijkt de mogelijkheden die co-teaching aanbiedt om doorgedreven differentiatie waar te maken in de praktijk.

 

Locatie: Deze SchoolSmaker gaat door in het Paridaensinstituut in Leuven, Janseniusstraat 2.

Deelnameprijs: bedraagt 20 EUR. Je betaalt aan de ingang en krijgt een bewijs van betaling en van deelname. Drank is inbegrepen in de prijs.

Begeleiders: Yves Larock, Bert Smits, Saskia Vandeputte, Jan Royackers, Koen Mattheeuws, Joos Van Goethem

Deze schoolSmaker is helaas volzet!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be