Welkom op de pagina Zomerscholen Vlaanderen

Op deze website bundelen Schoolmakers en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) hun aanbod voor zomerscholen.

We werken steeds op maat van jouw vraag. Vind je niet onmiddellijk wat je zoekt? Contacteer ons. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om te bekijken hoe we je kunnen ondersteunen.

Onze vormingen bestaan uit éénmalige workshops of kleine trajecten, en kunnen online en offline doorgaan. Klik bij elk thema op “meer info”.

Overal taal(leren)? Hoe alle kansen grijpen deze zomer?

Een krachtige taalleeromgeving op je zomerschool.

Hoe taalstimulerend werk jij? Coaching tijdens taalstimulerende speelpleinen / zomerschool.

Zomerscholen en taalontwikkeling gaan hand in hand. Een dag op de zomerschool of op het speelplein zit boordevol kansen om taalstimulerend te werk te gaan met kinderen en jongeren. Klik hier voor meer info over het aanbod rond taalstimulering.

Differentiatie, maatwerk en flexibele leertrajecten

Werken op maat van elke deelnemer van je zomerschool is een pittige uitdaging. In deze workshop reiken we je concrete manieren aan om deze uitdaging aan te gaan. Je leert overzichtelijk rekening houden met verschillen in werktempo, beheersingsniveau, inhoudelijke voorkeuren en ondersteuningsnoden.

Klik hier voor meer info.

Zomers en groeigericht evalueren

Een goede zomerschool vertrekt van een heldere analyse van de beginsituatie van elk van de leerlingen. Onderweg houdt ze constant vinger aan de pols: hoe vlot het leren voor elk van onze leerlingen? En hoe brengen we op het einde in kaart welke vooruitgang elk van onze leerlingen heeft gemaakt? 

Klik hier voor meer info.

10 coöperatieve werkvormen voor in de zomerschool

Een goede les bruist van interactie, reflectie en activiteit van de leerlingen. In deze workshop zoomen we in op 10 concrete manieren om leerlingen constructief en effectief  te laten samenwerken met elkaar. 

Klik hier voor meer info.

Socio-emotionele ondersteuning in de zomerschool.

Het is me wat, die coronatijden. Ze doen heel wat, met leerlingen en met leraren. Een goede zomerschool voelt als een warme en veilige plek waar je tot leren kan komen. In deze sessies focussen we op het creëren van vertrouwen, betrokkenheid en motivatie van je leerlingen. 

Klik hier voor meer info.

Leiding geven aan vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een ras apart. Ze hebben de beste intenties en eigen(gereide) motieven om vol overgave ‘hun ding te doen’. In deze module krijg je handvatten om de vrijwilligers van jouw zomerschool aan te sturen, te motiveren en te begeleiden.

Klik hier voor meer info.

Samenwerken als zomerteam

Samenwerken is geen doel op zich. Het is een middel om je zomerschool optimaal te doen draaien. Wat is er bij de start én onderweg nodig om met jouw tijdelijk ‘zomerteam’ alles efficiënt te organiseren, bewust samen te leren uit alle ervaringen, effectief te overleggen, vlot te communiceren, …?

Klik hier voor meer info.

Coaching, intervisie en supervisie

Soms loopt het lastig, weet je het even niet of beland je in pittige situaties. Dat is op zich geen probleem. Je kan er (samen) uit leren zodat je terug richting of houvast hebt. Met deze module zorgen we er via een coaching (individueel) of intervisie (in groep) voor dat je terug sterk(er) staat en vaardig handelt!

Klik hier voor meer info.

Een kwaliteitsvolle zomerschool

Wat maakt van een zomerschool een goede zomerschool? Die vraag stellen en beantwoorden, is geen luxe maar noodzaak. In deze module maak je de vertaalslag van algemene kwaliteitscriteria naar  een kwaliteitsvolle aanpak van jouw zomerschool.

Klik hier voor meer info.

Een warme thuis voor kwetsbare groepen

Als organisator van een zomerschool ben je overtuigd van de meerwaarde ervan. Dat betekent niet automatisch dat ook de kinderen en jongeren die je graag wil omkaderen dat zijn. In deze workshop bekijken we hoe je een toeleidend beleid vorm kan geven waarbij je overtuigend kan zijn naar die groepen die er baat bij hebben. 

Klik hier voor meer info.

Meer info over taalstimulering

Online vorming in open aanbod op [23/06] en [06/07]

Wil jij werken aan een brede leer- en leefomgeving in de zomer, om kinderen en jongeren zo maximale taalontwikkelingskansen te bieden?

Taal leer je niet alleen tijdens schoolse activiteiten, ook tijdens buitenschoolse initiatieven zijn er heel wat kansen. Kinderen pikken namelijk taal op als ze bezig zijn met activiteiten die hen boeien. Die activiteiten kunnen allerlei vormen aannemen: een nieuwsreportage leren maken, escape rooms ontvluchten of er zelf één ontwerpen, wetenschappelijke proefjes uitvoeren, robots leren maken of fake news ontmaskeren.

Nu, taalontwikkeling gaat niet altijd vanzelf. Soms moet je een aantal ingrepen doen om kinderen en jongeren meer kansen te bieden.

Bij welke soort activiteiten steken kinderen het meeste taal op? Hoe kun je als speelpleinanimator positief omgaan met meertalige kinderen? Hoe kun je de taalvaardigheid van kinderen optimaal stimuleren? In deze online vorming kom je te weten hoe kinderen taal leren en hoe je ze talig kan stimuleren. We denken samen na over bovenstaande vragen en we reflecteren over krachtige voorbeelden.

Max. aantal deelnemers: 25
Prijs per deelnemer: € 25,00 (vrij van btw)
Duur: 1,5 uur
Doelgroep: vrijwilligers/animatoren, kinderbegeleiders en leerkrachten met weinig achtergrond in taalontwikkeling

Data:
– 23/6 om 14u – inschrijven
– 6/7 om 10u – inschrijven

 

Online vorming in open aanbod op [02/07]

Een zomerschool heeft sterkere effecten op taalverwerving als taalstimulerende factoren rijkelijk aanwezig zijn. D.w.z. kwaliteitsvolle interacties en veel spreekkansen, een rijk taalaanbod, een veilig klimaat, en vooral motiverende en uitdagende projecten en activiteiten.

Wil je de taalvaardigheid van je leerlingen stimuleren op een motiverende en speelse manier? Ben je op zoek naar krachtige werkvormen, activiteiten en methodieken om je zomerschool effectiever te maken? Wil je een klimaat creëren waarin alle  leerlingen optimaal tot (taal)leren komen? Vraag je je af hoe functionele activiteiten eruitzien en hoe je ze kan uitwerken?

In deze online vorming beantwoorden we die vragen vanuit het kader van de ‘krachtige leeromgeving’. We geven concrete tips voor je team en geven leerkrachten de kans ervaringen uit te wisselen die als inspiratie kunnen dienen voor de zomerschool. Deze vorming is bedoeld voor leerkrachten lager onderwijs die zich deze zomer zullen inzetten voor een zomerschool.

Max. aantal deelnemers: 25
Prijs per deelnemer: € 25,00
Duur: 1,5 uur
Doelgroep: leerkrachten die tijdens de zomer actief zullen zijn op een zomerschool voor lagereschoolleerlingen

Data:
– 2/7 om 10u – inschrijven

Vorming op aanvraag (online of face-to-face)

Wil jij werken aan een brede leer- en leefomgeving in de zomer, om kinderen en jongeren zo maximale taalontwikkelingskansen te bieden? 

Taal leer je niet alleen tijdens schoolse activiteiten, ook tijdens buitenschoolse initiatieven zijn er heel wat kansen. Kinderen pikken namelijk taal op als ze bezig zijn met activiteiten die hen boeien. Die activiteiten kunnen allerlei vormen aannemen: een nieuwsreportage leren maken, escape rooms ontvluchten of er zelf één ontwerpen, wetenschappelijke proefjes uitvoeren, robots leren maken of fake news ontmaskeren.

Nu, taalontwikkeling gaat niet altijd vanzelf. Soms moet je een aantal ingrepen doen om kinderen en jongeren meer kansen te bieden.

Bij welke soort activiteiten steken kinderen het meeste taal op? Hoe kun je als speelpleinanimator positief omgaan met meertalige kinderen? Hoe kun je de taalvaardigheid van kinderen optimaal stimuleren? In deze vorming kom je te weten hoe kinderen taal leren en hoe je ze talig kan stimuleren.  We denken samen na over bovenstaande vragen, we reflecteren over krachtige voorbeelden en de deelnemers wisselen ervaringen uit.

We kunnen deze vorming zowel online als face-to-face aanbieden. De lengte en de kostprijs van beide vormen zijn verschillend (zie informatie hieronder). De face-to-face-vorming kan overal in Vlaanderen doorgaan en biedt meer kansen om (inter)actief aan de slag te gaan dan de online vorming.

Max. aantal deelnemers: 25
Duur en kostprijs online: 1,5 uur – € 450 (vrij van btw)
Duur en kostprijs face-to-face-vorming: 3 uur – € 650 + € 50 verplaatsingskosten (vrij van btw)
Doelgroep: vrijwilligers/animatoren, leerkrachten en kinderbegeleiders met weinig achtergrond in taalontwikkeling

Je kan deze vorming aanvragen door te mailen naar pandora.versteden@kuleuven.be 

Vorming op aanvraag (online of face-to-face)

Een zomerschool heeft sterkere effecten op taalverwerving als taalstimulerende factoren rijkelijk aanwezig zijn. D.w.z. kwaliteitsvolle interacties en veel spreekkansen, een rijk taalaanbod, een veilig klimaat, en vooral motiverende en uitdagende projecten en activiteiten.

Wil je de taalvaardigheid van je leerlingen stimuleren op een motiverende en speelse manier? Ben je op zoek naar krachtige werkvormen, activiteiten en methodieken om je zomerschool effectiever te maken? Wil je een klimaat creëren waarin alle  leerlingen optimaal tot (taal)leren komen? Vraag je je af hoe functionele activiteiten eruitzien en hoe je ze kan uitwerken?

In deze (online) vorming beantwoorden we die vragen vanuit het kader van de ‘krachtige leeromgeving’. We geven concrete tips voor je team en geven leerkrachten de kans ervaringen uit te wisselen die als inspiratie kunnen dienen voor de zomerschool. Deze vorming is bedoeld voor leerkrachten lager onderwijs die zich deze zomer zullen inzetten voor een zomerschool.

We kunnen deze vorming zowel online als face-to-face aanbieden. De lengte en de kostprijs van beide vormen zijn verschillend (zie informatie hieronder). De face-to-face-vorming kan overal in Vlaanderen doorgaan en biedt meer kansen om (inter)actief aan de slag te gaan dan de online vorming. 

Max. aantal deelnemers: 25
Duur en kostprijs online: 1,5 uur – € 450
Duur en kostprijs face-to-face-vorming: 3 uur – € 650 + € 50 verplaatsingskosten (vrij van btw)
Doelgroep: leerkrachten die tijdens de zomer actief zullen zijn op een zomerschool voor lagereschoolleerlingen

Je kan deze vorming aanvragen door te mailen naar pandora.versteden@kuleuven.be

Coachingstraject op aanvraag (online of face-to-face)

Heb je de basisprincipes van taalstimulering intussen wel mee, maar is het niet altijd gemakkelijk om die theorie ook om te zetten in de praktijk? Of vind je het moeilijk om in te schatten hoe taalstimulerend jij echt aan de slag gaat? Om je te helpen bij je taalstimulerende praktijk kan je een beroep doen op onze (online) taalcoach. In dit coachingstraject kunnen we een zestal animatoren coachen aan de hand van videocoaching op je speelplein of via online coachings. Daarnaast voorzien we ook een overleg met de hoofdbegeleiders en een aantal geïnteresseerde animatoren (werkgroep taalstimulering) om te bekijken hoe taalstimulering structureel een plaats kan krijgen binnen de organisatie.

Tijdens de eerste 2 sessies kijkt de taalcoach samen met de animatoren/begeleiders naar hun praktijk en geeft hen concrete tips om dagelijks aan taalstimulering te werken. Na het afronden van de coachings volgt er een overleg met de werkgroep taalstimulering. Tijdens dat overleg zetten we een plan op om op het speelplein structureel verder te werken aan taalstimulering.

Max. aantal deelnemers: 6 + werkgroep
Duur online: 3 sessies van 1,5 uur
Duur ter plaatse: 3 sessies van 3 uur
Doelgroep: vrijwilligers/animatoren en kinderbegeleiders
Kostprijs online coachingstraject: € 1 200 (vrij van btw)
Kostprijs face-to-face-coachingstraject: € 1 950 (vrij van btw)

Je kan dit traject aanvragen door te mailen naar pandora.versteden@kuleuven.be 

Coachingstraject op aanvraag (online of face-to-face)

Heb je de basisprincipes van taalstimulering intussen wel mee, maar is het niet altijd gemakkelijk om die theorie ook om te zetten in de praktijk? Of vind je het moeilijk om in te schatten hoe taalstimulerend jij echt aan de slag gaat? Om je te helpen bij je taalstimulerende praktijk kan je een beroep doen op onze (online) taalcoach. In dit coachingstraject kunnen we een zestal leerkrachten coachen aan de hand van videocoaching op je zomerschool of via online coachings. Daarnaast voorzien we ook een overleg met een kernteam taalstimulering (een aantal geïnteresseerde leerkrachten en de zomerschoolcoördinator), om te bekijken hoe taalstimulering structureel een plaats kan krijgen binnen de zomerschool.

Tijdens de eerste 2 sessies kijkt de taalcoach samen met de leerkrachten naar hun praktijk en geeft hen concrete tips om dagelijks aan taalstimulering te werken. Na het afronden van de coachings volgt er een overleg met het kernteam van de zomerschool. Tijdens dit overleg zetten we een plan op om in de zomerschool structureel verder te werken aan taalstimulering.

Max. aantal deelnemers: 6 + kernteam
Duur online: 3 sessies van 1,5 uur
Duur ter plaatse: 3 sessies van 3 uur
Doelgroep: leerkrachten
Kostprijs online coachingstraject: € 1 200 (vrij van btw)
Kostprijs face-to-face-coachingstraject: € 1 950 (vrij van btw)

Je kan dit traject aanvragen door te mailen naar pandora.versteden@kuleuven.be

Meer info over ander aanbod

Een online begeleiding van 2u kost 450 EUR incl. 21% BTW
Een offline begeleiding van 3u kost 650 EUR incl. 21% BTW en exclusief verplaatsingskosten. 

Contacteer ons hieronder voor meer informatie of om een vorming te reserveren. We nemen snel contact met je op voor een antwoord op je vraag of een offerte voor je vorming.